‘Het gaat om wat je te melden hebt’

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Niet alleen de agenda van de raadsvergadering van vorige week woensdag is de aanleiding voor dit stukje tekst. Er zijn meer zaken die bepalend zijn voor wat er leeft. Of niet meer leeft. Dat speelt een belangrijke rol in het leven… Daarover later meer. Nee de Raadsvergadering stelden niet veel voor. Er was nog een aardig onderdeel. Aan het begin droegen een behoorlijk aantal raadsleden voor in het Drents… Ze hadden gedichten gekozen in het kader van Meertmaond Streektaolmaond. Verassend om raadsleden in het Drents te horen voordragend uit Drents cultuurgoed. Vooral de bekende dichter Peter van der Velde, die het grootste deel van zijn voorbije leven in Roderwolde woonde, inspireerde nogal wat raadsleden. Het beste in mijn oren was Winter op Paizermao, voorgedragen door Jos Darwinkel. Weemoed was het naar een wereld die voorbijging… Het madelandschap, het prikkeldraad en zelfs de iele koperwiek… Voorbij. Maar toch springlevend. Die poezie in de Drentse taal.

Twee krantenartikelen speelden een zijdelingse rol in de raad. De eerste was van collega Otter van het DvhN. In een artikel over de haalbaarheid van woningbouw in Peize Zuid merkte hij als slotzin op over Sociale Woningbouw: Die zijn feitelijk niet nodig… maar wenselijk voor de doorstroming(..) Wie of wat hij hiermee citeerde, werd niet duidelijk. Wethouder Henk Kosters (Gemeentebelangen) ontkende op mijn vraag, dat hij niet geciteerd was. ‘Waarschijnlijk heeft hij uit het Companen rapport geciteerd’ , dacht Kosters. Op de agenda stond bij de raadscommissie een voorbereidingskrediet, om de haalbaarheid van de woningbouw in deze locatie te onderzoeken. Henk kreeg er dan ook heel wat opmerkingen over van verassend veel fracties. Te beginnen bij Henk Koekoek (LGN), die aandrong om de woningcorporaties vanaf het begin er bij te betrekken. Op wel degelijk ruimte voor sociale woningbouw drongen verder Westendorp (CU), Vennema (D66) en in een eerder stadium Doornbos (PvdA) aan. Niet Smeenge (Gemeentebelangen) en de in eer en goede naam herstelde Holman (CDA). Holman brak vooral een lans voor kavels in de aanbieding. Kopers zat in Noordenveld, kavels kon wel wat meer(..). Wethouder Henk Koster zat er wat mee in de maag. Waarom zou je in het planstadium daar al aandacht aan besteden, betoogde hij. Met zoveel aandrang vanuit de raad, zal het niet meevallen je hier onderuit te wurmen. Maar goed, ook op het omstreden Oosterveld in Norg wordt het ook al uit de aanbesteding geschrapt. Oorzaak daar… de corporaties zien er geen brood in…Het was de eerste raad na de landelijke verkiezingen… Sommige raadsleden hadden wat te vieren. Anderen keken alweer vooruit naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Over een klein jaar is het alweer zover. Bij de tweekoppige Groen Linksfractie waren ze wat trots op hun Jesse Klaver, de jonge anti bourgeois geklede lijsttrekker, die de jeugd zo aansprak! Hij wordt nu door informateur Edith Schipper serieus genomen om met Mark een volgende kabinet te vormen. De Telegraaf van vorige week tekende het afgrijzen daarover op in VVD-kringen. Wat moeten wij met zo’n luchtfietsende geitewollesok? Die wil vlees- en verpakkingstax… En misschien hangt ons nog meer egaliserende onzin boven het hoofd. Dit teken ik op uit de Telegraaf, die voor de verkiezingen Jesse zelf zo had afgeschilderd. Een ding moet je hem nageven. Hij heeft tegenwoordig een grijze stropdas voor. Zo bleek uit een foto bij het artikel. Alle lijsttrekkers en Rutte bleken precies zo’n stropdas te hebben. Briljante zet van Jesse! Hoe kun je je bereidheid om aan te schuiven bij een volgende kabinet Rutte beter aantonen… Je hult je in het rechtse uniform en ze zwijgen over de verschillen, die toch wel erg groot zijn…

Ik had het over dat, wat niet meer leeft. Vrijdagmorgen merkte ik dat het overlijden van ons aller Henk Hendriks als een mokerslag was aangekomen. Bij de vele mensen, die werken bij deze Krant. Als oprichter en collega een geliefd persoon met warme belangstelling voor allen. Ook voor de mensen, waarover hij schreef. Vooral als ze een verhaal hadden. Hij vooral ontdekte, dat ik zo’n verhaal had. Een van de redenen, dat ik wekelijks deze column schrijf… Ik ben hem dankbaar. Velen zullen hem missen. Het is als met de Drentse dichters. Het feit, dat ze er niet meer zijn, doet niets af aan de kracht van wat ze ooit te melden hadden…