Het heeft zijne Majesteit behaagd…

Roden Lintje Fred Beerling

Roden Lintje Fred Beerling-2 Roden Lintje Fred Beerling-3 roden lintje Luc Ensink-Aalders roden lintje Luc Ensink-Aalders-2 roden lintje Luc Ensink-Aalders-3 roden lintje Luc Ensink-Aalders-4 roden lintje Luc Ensink-Aalders-5 roden lintje Luc Ensink-Aalders-6 roden lintje Luc Ensink-Aalders-7 Roden lintje tineke oberink Roden lintje tineke oberink-2 Roden lintje tineke oberink-3  lintjes dhr Plas, burgem. dhr Klip, mevr. vd Veen koleek REGIO – Het heeft zijne Majesteit opnieuw behaagd om dezer dagen mensen Koninklijk te onderscheiden. Ook in het gebied van de Krant kregen verschillende mensen versierselen
opgespeld. Een overzicht.

Burgemeester Hans van der Laan en wethouder Henk Kosters reikten vrijdagmorgen liefst acht lintjes uit. De negende kreeg Jan de Vries later op de dag opgespeld (zie elders deze krant, net als meer over de onderscheiding voor Jan Kemkers). Mevrouw Luc Ensing – Aalders (76) uit Roden werd Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze is al vanaf 1985 vrijwilligster bij Zorgcentrum De Hullen en deed de afgelopen jaren werkelijk van alles: Tafeltje Dekje, gast aan tafel, gastvrouw in het restaurant en het schenken van koffie. Ook schreef ze voor ‘Hulletin’ en organiseert ze nog steeds bingo. Mevrouw heeft bovendien een vaste taak als vrijwilliger bij het buffet en neemt daarbij leerlingen voor een maatschappelijke stage onder haar hoede. Ook de bloemschikmiddag is een initiatief van mevrouw, die al jaren een grote steun is voor de verantwoordelijke activiteitenbegeleider. Ook Tineke Oberink – Gaaikema werd vrijdagmorgen Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Oberink werd bekend op verschillende vlakken. Zo was ze sinds eind jaren vijftig actief als vrijwilliger onderwijzeres zwemmen bij GDZ en vanaf 1969 bij Zwemclub Roden. Tot 2001 was zij daar trainer en zwemdocent. Ze gaf bovendien therapeutische lessen en was medeoprichtster van de kunstzwemafdeling van de vereniging en heeft het zwemmen voor ouderen gepromoot. Daarnaast was is ze tot op de dag van vandaag actief als trainer- initiator van de zwemgroepen in Vries van sportclub Bartje. Bartje maakt sporten voor mensen met een fysieke beperking mogelijk. Van 1985 tot 2013 was Oberink bestuurslid/secretaris van de Stichting Kinderhulp Suriname ‘Lobi Pikien’. En sinds 2012 is ze actief als bestuurslid van de Filatelistenvereniging Roden- Leek en omgeving. Tineke verzorgt de communicatie, organiseert maandelijks een bijeenkomst en verzorgt bovendien de clubavonden.In de Winsinghhof kreeg Fred Beerling een Koninklijke Onderscheiding. Hij werd Lid in de Orde van Oranje Nassau. Al vanaf 1983 is hij vrijwilliger bij de Lichtbond Noord. Hij verricht onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden bij het zwembad, was voorzitter van de zwembadcommissie en was voorzitter van de Lichtbond Noord in twee verschillende periodes. Lichtbond Noord is een naturistenvereniging met 370 leden en een kampeerterrein in Bunne. Beerling was verder van 2001 tot 2012 bestuurslid en interim voorzitter van de Culturele Kring Roden en voorzitter van de projectgroep Culturele Kring Roden/Mensinge Complex. Bovendien is Fred medeoprichter, bestuurder en vrijwilliger bij de Stichting Mensinge Complex. Mede dankzij zijn constructieve houding zijn uiteindelijk de afdelingen theater en muziek van de Culturele Kring met alle vrijwilligers opgegaan in de nieuwe Stichting Mensinge Complex. Hiermee legde hij ook de basis voor de succesvolle formule van het huidige theater de Winsinghhof. Fred Beerling is de link tussen de vrijwilligers binnen de stichting en het bestuur.
Ook Lid in de Orde van Oranje Nassau sinds vrijdag: Dina Hartlief – Buiter uit Norg. Zij is al meer dan veertig jaar vrijwilliger voor de kerkgemeenschap in Norg en heeft in de loop der jaren heel veel werkzaamheden verricht. Ze staat bekend als een echte teamspeler en wordt door  mensen in haar omgeving erg gewaardeerd.  Bovendien is ze sinds 2002 lid van de werkgroep ‘onderhoud begraafplaats Norg’ van de Historische Vereniging Norg. Mede door haar inzet blijft een stukje dorpsgeschiedenis bewaard. Niet onvermeld mag verder blijven dat ze sinds 2000 mantelzorg verleent aan haar 88-jarige buurvrouw, terwijl ook haar schoonmoeder altijd op haar hulp kan rekenen. Voorts is ze met haar echtgenoot betrokken bij de maaltijdverzorging voor ouderen en organiseert ze eens per maand, met anderen, een seniorenmiddag in Peest.
Ook de lijst met werkzaamheden van Tyme Doedens uit Norg is indrukwekkend. Hij was voorzitter van de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij Norg, voorzitter van de supportersvereniging van Gomos en voorzitter van Klaverjasclub Norg. Ook leidde hij lange tijd IJsvereniging Molenveen in Norg en was hij tien jaar lid van de ledenraad van Agrico in Emmeloord. Ook had hij gedurende tien jaar zitting in de ledenraad van het district Assen van AVEBE in Veendam en was hij Hoofdingeland bij Waterschap Noordenveld. Nog steeds is Doedens vrijwilliger bij Gomos. Ook SON kan al jaren op hem rekenen als chauffeur, net als de KNVB. Voor die organisatie fungeert hij als consul.
Henk Lubbers uit Veenhuizen werd ook al Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij was jarenlang lid van het dagelijks bestuur en penningmeester van gymnastiekvereniging Rood Zwart. Ook organiseerde hij aanvullende activiteiten waaronder de bekende crossloop. Lubbers was en is bovendien initiator en vrijwilliger van de werkgroep ‘Red het zwembad van Veenhuizen’. Hij was de stimulator en organisator van de renovatie en de instandhouding van het openluchtzwembad. Hij heeft veel werk verzet om de werkgroep van de grond te krijgen. Hij verricht ook ieder jaar voordat het zwembad de deuren opent allerlei klussen.
In Leek kreeg mevrouw La Crois-van Ewijck een lintje opgespeld van burgemeester Berend Hoekstra. Mevrouw werd Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw La Crois was van 1956 tot 1963 leidster van een zondagschoolklas en leidster van de meisjesgroep van de N.H. kerk in Groningen. Van 1972 tot 1998 was zij administratieve hulp (vrijwillig) op openbare basisschool de Nijenoert. Vanaf 1995 is ze vrijwilligster bij Tourist Information Leek en sinds 2005 is ze bovendien chauffeur op de buurtbus Grootegast/Leek. Tunnis Sijtze Plas uit Paterswolde werd vrijdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Plas (geboren in 1938) staat bekend als een toonbeeld van bevlogen maatschappelijke betrokkenheid, heeft grote professionele kwaliteiten als voorzitter en bestuurslid en heeft oog voor het belang van de maatschappij en voor de noden van de samenleving. Naast bovengenoemde activiteiten was Plas van 1996 tot 2008 voorzitter van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel, district Groningen, van 1999 tot 2009 bestuurslid, later voorzitter van de Raad van Toezicht Hanzehogeschool Groningen en van 2004 tot 2012 lid Raad van Toezicht Groninger Museum. Ook vanuit deze instanties wordt lovend over de heer Plas gesproken. Ook Jan Klip uit Eelde werd vrijdag Koninklijk onderscheiden. Klip werd door burgemeester Thijsen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Klip zet zich vanaf 1980 in voor de Stichting Ol Eel en de vereniging Ol Eel in Eelde – Paterswolde.  De stichting beheert met name het gebouw en de goederen, de vereniging bestaat uit diverse werkgroepen. Klip was medeoprichter van de stichting en beheerder van Historisch centrum Ol Eel. Bovendien was hij jarenlang lid van verschillende werkgroepen. Jantje van der Veen – Hingstman uit Yde werd vrijdag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Van der Veen heeft zich vanaf 1978 ingezet in diverse vrijwillige functies ten behoeve van de gemeenschap van Yde – De Punt en is een vrijwilligster pur sang. Volgens bekende gegevens was zij al in 1978 bestuurslid van de sportvereniging Yde de Punt. Voorts was zij penningmeester van dorpskrant ‘In Vogelvlucht’ droeg ze haar steentje bij aan de collecte voor de ‘Maag, Lever en Darmstichting’ en bestuurslid/voorzitter van Dorpsbelangen. Ook was ze bestuurslid van de schoolfeestcommissie en zat ze in Overleggroep Tynaarlo en was ze bestuurslid van Stichting Vrienden Vriezer Harmonie.