‘Het is een enorme klus wat er op het onderwijs afkomt’

Schoolexamens gaan door

RODEN/LEEK – De schoolexamens voor de examenklassen in het voortgezet onderwijs gaan door. Dat heeft het Ministerie van Onderwijs afgelopen week besloten. En dat betekent dat op de Ronerborg in Roden en op de Nijeborg en Lindenborg in Leek de examens vanaf komende vrijdag worden afgenomen. Alle examenleerlingen hebben het rooster inmiddels ontvangen. De voorbereidingen voor de examens vergen nogal wat in verband met de maatregelen door de coronacrisis. Van de docenten én de leerlingen, die het moeten stellen met digitale lesprogramma’s. Directeur van de Lindenborg Dennis Volmer: “Daar zit ook onze zorg: een deel van de leerlingen redt zich daar prima mee, voor anderen is het lastig. Er ontstaan verschillen.”

Op de Lindenborg starten de laatste schoolexamens vrijdag 27 maart voor de 180 leerlingen van 5 havo en 69 leerlingen van 6 vwo. Een deel daarvan heeft al eerder in het jaar plaatsgevonden. Het gemiddelde van het schoolexamen en het schriftelijk Centraal Examen is bepalend voor de uitslag van het examen. Of die centrale eindexamens er zullen komen is nog maar zeer de vraag. Op dit moment is het koffiedik kijken, zegt Lindenborg-directeur Dennis Volmer. “Het ministerie heeft net besloten dat de schoolexamens door mogen gaan. Die schoolexamens zijn goed richtinggevend. Doorgaans wijken de uitslagen daarvan niet veel af met de schriftelijke eindexamens”, weet Volmer die met zijn team vol in de voorbereiding is voor de examens. “We richten examenzalen in, het sportlokaal wordt omgeturnd in een examenzaal. 25 tot 30 leerlingen in een zaal is geen optie, dus we hebben meer ruimte nodig. Met 250 examenleerlingen is dit een van de grootste lichtingen. De surveillant moet er tussendoor kunnen lopen met inachtneming van de anderhalve meter afstand. In de kantine en tussenruimten moeten we maatregelen treffen om kgroepsvorming te voorkomen en zo inrichten dat er voldoende toezicht mogelijk is, vertelt Volmer die sinds de scholen dicht zijn het drukker heeft dan ooit. “Ik kreeg appjes van vrienden die stuurden: ‘Lekker vrij Dennis’! Nou ik kan je vertellen,  niets is minder waar. We hebben het nog niet eerder zo druk gehad. Het is een enorme klus wat er op het onderwijs afkomt.”

Anders dan anders

Daarmee doelt Volmer op het digitale onderwijs dat in snel tempo moest worden opgetuigd voor alle klassen. “Alle docenten hebben voor hun vakken lesprogramma’s opgesteld. Leerlingen kunnen dagelijks thuis werken aan de verschillende vakken. Ook voor hen een enorme opgave. Het vraagt veel van de mindset: in de thuissituatie met school bezig. Daar zit ook onze zorg: een deel van de leerlingen redt zich daar prima mee , anderen hebben er grote moeite mee. We zien verschillen ontstaan. De thuissituatie is heel bepalend: kun je je rustig terugtrekken met een laptop of is er een jengelend zusje waardoor dat niet lukt. Dan heb je nog de verleiding: gamen versus school. En hoe ga je daar als school mee om? Dat is bijna niet te doen. We vragen mentoren om zoveel mogelijk voeling te houden met hun mentorleerlingen. Verder proberen we zo spoedig mogelijk alle examenleerlingen en hun ouders te informeren over de genomen maatregelen als ook over de regels die dan gelden. Elke dag evalueren wij de situatie en stellen wij waar nodig onze aanpak bij.”

Ronerborg

Op de Ronerborg in Roden starten vrijdag de schoolexamens voor zo’n 80 VMBO-T-leerlingen, laat directeur Sjoerd Louwes weten. Ook daar zijn ze volop in de voorbereiding om de schoolexamens te kunnen afnemen. “Uiterlijk 17 april willen we klaar zijn zodat we een buffer in de tijd hebben. Daarna is er nog tijd om examens in te halen voor mensen die ze door ziekte gemist hebben en voor de herkansingen.” Toen scholen van het ministerie te horen kregen dat ze tóch dicht moesten, nam de Ronerborg onmiddellijk maatregelen. “We hebben voorsprong als het gaat om het digitaliseren van onderwijs. Op de Ronerborg werken we met IPad’s in plaats van boeken. We zijn snel in staat te anticiperen op digitaal thuisonderwijs, dat is een groot pluspunt. Borgen-breed hebben we een expertgroep ‘digitaal leren’. We zijn dankzij die expertise gelukkig in staat om op alle de Borgen-vestigingen snel over te schakelen op digitaal onderwijs.”

Of de schriftelijke centrale examens doorgang kunnen vinden, valt op dit moment nog niet te zeggen. “Dat is een besluit dat de minister moet nemen. En daar zullen we ons dan weer op aanpassen.”

Louwes noemt het een vreemd gezicht, een school zonder leerlingen. “Dat blijft heel raar. Onwerkelijk ook. Deze week zullen we de school ‘examen-klaar’ maken. Daarbij houden we ons strikt aan de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent maximaal 10 leerlingen per lokaal.”