‘Het is eigenlijk soms letterlijk pappen en nat houden’

Vv GOMOS richt het vizier op de toekomst

NORG – De afgelopen week zijn er via de media verschillende berichten vanuit het bestuur van vv Gomos naar buiten gekomen. Voorzitter Albert Drenth heeft in de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar een aantal zaken genoemd, waar de club mee bezig is of zal gaan. Het is een saaie bedoeling in deze coronaperiode, zegt Drenth. Er is geen Algemene Ledenvergadering waar je met voorstellen naar de leden kunt komen. Er zijn geen sociale contacten, waardoor je binnen de vereniging hoort en voelt wat er speelt. We zijn dus op het oog niet erg actief, maar ik kan jullie zeggen dat we achter de schermen met heel veel zaken bezig zijn. We hebben het nu op 1 A4-tje, maar het kan ook zo maar op 3 A4-tjes.

Albert Drenth is nu 9 jaar als voorzitter actief binnen Gomos. Als je kijkt naar de accommodatie dan springen de tranen in je ogen. ‘Kijk naar wat er in de omliggende verenigingen plaatsvindt. Nieuwe kleedkamers, kantine, alles wordt aan de huidige standaard en naar de toekomst gericht verbouwd of aangepast. Vv Peize krijgt een multifunctioneel gebouw. Ik ben niet jaloers, want ook daar moest iets gebeuren. We roeien sinds mijn voorzitterschap al met de riemen die we hebben. Het is eigenlijk soms letterlijk pappen en nat houden. We zijn op dit moment de enige gebruiker van het mooi gelegen sportpark. Hoe kunnen we dit nu rendabeler voor gebruik maken. Dat zijn we op dit moment aan het onderzoeken. Voorheen hebben we het sportpark met het jammer genoeg ter ziele gegane DESZ gedeeld. Nu dit niet meer aan de orde is hebben we met de gemeente Noordenveld overlegd om in ieder geval het sportpark te behouden voor sport. Deze toezegging is door beide partijen vastgelegd. Met dit gegeven zijn we nu al geruime tijd bezig met het onderzoeken naar de mogelijkheden. Het hoeft wat ons betreft niet alleen maar voetbal zijn. Er worden op dit moment studies gemaakt naar de mogelijkheid om meerdere gebruikers van de accommodatie onderdak te bieden’.

Drenth vindt wel dat de huidige accommodatie dan een grondige facelift zal moeten ondergaan of zelfs nieuwbouw gerealiseerd dient te worden. De kleedkamers zijn gedateerd en er is geen enkele voorziening voor invalide mensen. Bijvoorbeeld geen invalide toilet of rolstoel toegankelijke ingang naar de kantine. Met het oog op de ontwikkeling van het dorp vindt Drenth dat er naast Beweegdorp en andere activiteiten binnen het dorp, het sportpark een  permanente plek kan worden voor sport en andere activiteiten. ‘Op dit moment is het 1e gedeelte van Oosterveld, de nieuwe woonwijk, klaar en het 2e gedeelte wordt nu bouwrijp gemaakt. Dat betekent nieuwe aanwas van nieuwe inwoners. Deze willen we binden aan het dorp en de club’.

‘Om de club draaiende te houden hebben we de jaarlijkse oliebollenactie gehad. In oktober zijn we met een bonnenboekje gestart, die mensen voor 5,00 euro kunnen kopen. In het boekje staan allerlei aanbiedingen van de plaatselijke winkeliers, waar men bij inlevering een bepaalde korting kan ontvangen. Helaas voor de winkeliers gooit Corona roet in het eten. Door de lockdown kan er nu niet optimaal gebruik van de aanbiedingen worden gemaakt.’ Drenth geeft aan dat de actie wel een succes is. We denken er over of we de einddatum van de actie kunnen verlengen.

Bestuurlijke beweging

Op het bestuurlijke vlak is er ook enige beweging geweest. Klaas Bos is weer als penningmeester tot het bestuur toegetreden. ‘Het is belangrijk dat je op elke plek in het bestuur iemand hebt die daar verantwoordelijk voor is. We doen het met elkaar, daarbij is het belangrijk dat we goed communiceren en elkaar de ruimte geven in hun taken. Reint-Jan Auwema heeft geen zitting in het bestuur’, benadrukt Drenth. ‘Hij heeft geen ambitie om in het bestuur te willen zitten op dit moment. Wel is Auwema achter de schermen zeer actief met onder andere plannen maken voor de nieuwbouw. Het bestuur bestaat op dit moment uit 8 personen, die allemaal hun eigen taken hebben. We hebben een TC, die het technisch beleid binnen de club beheerd. Er zit iemand in voor de commerciële activiteiten en een vrijwilligers vertegenwoordiger. Op alle vlakken binnen het bestuur hebben we iemand die verantwoordelijk is voor zijn/haar taak’.

Drenth is tevreden over het nieuwe kunstgrasveld. Na een aanloopperiode, waarbij blijkt dat er te veel korrels op het veld hebben gelegen, is het nu prima. Nu zie je dat veld te weinig door de corona wordt gebruikt. Hopelijk gaat dit snel anders worden voorziet Drenth. ‘We gaan weer beginnen is zijn overtuiging. Wanneer dat hangt er nog van af. Desnoods gaan we langer doorspelen om de competitie af te maken. De 1e selectie is met de voorbereiding van het seizoen met een trainingskamp in Spanje gestart. De selectie heeft 4 dagen in Calella, onder de rook van Barcelona, onder mooie omstandigheden kunnen trainen.’ Het bestuur heeft inmiddels ook het contract met trainer Martin Drent verlengd.

Drenth ziet voor wat betreft de toekomst van het zondagvoetbal nog wel enige beren op de weg. ‘Voor komend seizoen zal er in de zondag 1e klasse hopelijk wel een volwaardige competitie komen. Met het naar de zaterdag gaan van een aantal clubs zullen we waarschijnlijk verder weg dienen te komen spelen. Dat is niet leuk voor onze trouwe supporters. Op termijn zal het weekendvoetbal er wel komen. Eerst gaan we het seizoen afmaken. Gomos zal dan zeker iets boven Roden eindigen in het linker rijtje’.