Het is feest, dubbel feest op CBS De Hoeksteen in Roden!

RODEN – De leerlingen, ouders, medewerkers en leerkrachten van De Hoeksteen hebben namelijk wat te vieren! Heel blij is de school met het Hoeksteenlied dat tijdens het schoolfeest live met de Liedjesbende gepresenteerd wordt door het leerkrachtenteam. Het is de primeur!

Datzelfde Hoeksteenlied is ook de kick-off van het muziektraject om een nieuwe impuls te geven aan muziekeducatie binnen de school.  PentaPrimair, de stichting waar ook De Hoeksteen onder valt heeft namelijk een landelijke subsidie ontvangen en kan hiermee muziekles binnen de school een plek geven in het reguliere onderwijs. Om dit te realiseren is De Hoeksteen een samenwerking aangegaan met Minka Zaal van Stempalet Muziekeducatie uit Peize die als cultuurpartner samen met de school het begeleidingstraject vorm geeft en gaat coördineren. De subsidie is gericht op deskundigheidbevordering van leerkrachten; door middel van teamtraining en coaching van de leerkrachten zal Stempalet een belangrijke rol spelen in het bevorderen van de muzikale expertise binnen het team.

De eerste teamtraining heeft inmiddels plaatsgevonden op 26 augustus waar Minka het door haar gecomponeerde Hoeksteenlied heeft aangeleerd aan het team. Het schoolfeest staat bol van muziek, zo vinden er allerlei optredens plaats van leerlingen van De Hoeksteen, De Liedjesbende speelt een programma voor en met de kinderen en ook heeft de ouderband nog een bijdrage aan het geheel. “Hier hoor je erbij…De Hoeksteen dat zijn wij!” Dat zingen straks alle kinderen van De Hoeksteen, de school is trots!

roden-hoeksteen-schoolkoor