‘Het is goed dat er nu iets gebeurt, maar het had al twee jaar geleden gemoeten’

Herontwikkelingsplan dorpskern Nieuw-Roden ter inzage

NIEUW-RODEN – Al jarenlang ligt het terrein aan de Beukenlaan en de Dorpsstraat in de dorpskern van Nieuw-Roden braak. Nu ligt er eindelijk een plan om het bestemmingsplan te wijzigen, zodat woningbouw op deze plek mogelijk wordt. Dorpsbelangen Nieuw-Roden is blij dat er eindelijk wat gebeurt, maar hoopt dat de gemeente de verkeerssituatie in de Dorpsstraat ook meteen aanpakt.

Uit het nieuwe bestemmingsplan, dat ter inzage ligt in het gemeentehuis en online te vinden is via www.ruimtelijkeplannen.nl, blijkt dat op het braakliggende terrein van ongeveer 7500 vierkante meter aan de Beukenlaan en de Dorpsstraat 22 woningen moeten komen. Het gaat om twee vrijstaande woningen en twintig twee-onder-één-kapwoningen, waarvoor de leegstaande gymzaal op het terrein wordt afgebroken. Eerder al werd de aangrenzende Meester de Vriesschool getransformeerd tot woningen.

Voorzitter Piet Luursema en secretaris Laurens Lukje van Dorpsbelangen Nieuw-Roden zijn blij met de plannen, maar hekelen de ‘stroperigheid’ van de gemeente. ‘Het is goed dat er nu iets gebeurt, maar het had al twee jaar geleden gemoeten. Nu duurt het weer een jaar voordat er daadwerkelijk iets staat.’ De bestuursleden hopen dat er één plan komt voor zowel de nieuwbouw als het verkeer in de Dorpsstraat. ‘Daarover gaan we met de verantwoordelijk ambtenaar in gesprek en als het niet lukt gaan we rechtstreeks naar de wethouder. We moeten het gebied niet twee keer over de kop halen, maar het gewoon in één keer doen.’

In een eerdere fase stelde Dorpsbelangen al eens voor om ook een deel detailhandel in te passen in het nieuwe plan. Beneden zouden dan winkels komen, met daarboven appartementen, maar deze plannen kwamen er niet door. ‘Jammer genoeg hebben winkels hier nu geen bestaansrecht meer,’ aldus Luursema. ‘Vroeger zat hier een goede slager, een goede bakker, een bloemist, een kledingzaak. Nu is daar bijna niets meer van over.’

Volgens Luursema en Lukje zijn de 22 woningen van het centrumplan onvoldoende om Nieuw-Roden leefbaar te houden en moeten er op andere plekken in het dorp nog meer woningen verrijzen. De heren staan dan ook positief tegenover het onderzoek van de gemeente naar woningbouw op de locatie Langewijk/Bisschopswijk. Ook hiervoor geldt echter dat de plannen traag op gang komen. ‘Wij hebben dit jaren geleden al aangekaart,’ geeft Luursema aan. ‘Laat het nu niet wéér zo lang duren.’ Hij zou graag zien dat op de locatie Langewijk/Bisschopswijk een gemêleerd plan wordt, met zowel sociale huisvesting als starterswoningen. ‘Het centrumplan biedt alleen volledige koopwoningen voor mensen die minstens drie ton kunnen besteden,’ aldus Luursema. ‘Het zou mooi zijn als er dan wat goedkopere woningen aan de Langewijk/Bisschopswijk komen.’

Het plan Zuidpoort-Terheijl zou volgens de bestuursleden van Dorpsbelangen geschikt zijn voor woningen in het duurdere segment, maar ook dat plan ondervindt vertraging. ´Wij vinden dat een goed plan,´ aldus Luursema. ´De mensen die bezwaar hebben willen geen woningen in de natuur, maar ze vergeten dat hun woningen ook op een plek staan waar vroeger natuur was. Er is een schrijnend tekort aan woningen in Nederland en de woningen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van het gebied.´ Dorpsbelangen Nieuw-Roden zou graag een gebied zien met veel water en een veilige Terheijlsterweg, waar ruimte is voor een fietspad.

‘We moeten realistisch zijn,’ zegt Piet Luursema. ‘We wonen in een mooi dorp, maar we hebben betaalbaar wonen nodig.’ Hij hoopt dat het college in de toekomst meer daadkracht toont. ‘De plannen die er nu liggen passen bij Nieuw-Roden, maar het duurt zo lang door de zakelijke opstelling van het college. Dat moet naar buiten toe meer interesse tonen en vaker langskomen. Nu moet je altijd overal achteraan om iets gedaan te krijgen. Alles gaat zo langzaam, zo stroperig.’

Reactie wethouder Kosters [in kader]

In een reactie geeft wethouder Henk Kosters aan dat de gemeente in dit geval ‘pertinent niet’ de oorzaak is van de vertraging. ‘Dit is een particulier initiatief. In eerste instantie was de vraag wat op deze plek zou gebeuren. Er zijn onder andere plannen geweest voor een supermarkt, maar dat ging niet door. Daarna besloot de initiatiefnemer om over te gaan op woningbouw.’ Daarvoor is echter een bestemmingsplanwijziging nodig. ‘Dan ben je zo weer een poos verder. Eerst wilde de initiatiefnemer zeker weten dat er vraag was naar de kavels en vervolgens moesten er allemaal onderzoeken worden gedaan, voordat we over konden gaan tot een wijziging van het bestemmingsplan.’ Volgens Kosters doet de gemeente er juist alles aan om het proces te versnellen: ‘Normaal heb je eerst een bestemmingsplan en komen daarna pas de bouwvergunningen, maar wij werken nu al aan de bouwvergunningen.’