‘Het is mooi wanneer mensen iets doen voor een ander, zonder iets terug te verlangen’

Wisseling van de wacht bij Humanitas

NOORDENVELD – Ondanks de coronapandemie is Humanitas volop in beweging. Al 75 jaar, waarvan 20 in Noordenveld, bieden vrijwilligers van de vereniging een luisterend oor, praktische hulp, tips en vriendschappelijk bezoek. Onlangs nam Heimen Pijlman na vijf jaar afscheid als voorzitter, terwijl Jessy Blauw juist toetrad tot het bestuur.

‘Ik begon als uitvoerend vrijwilliger,’ geeft Pijlman aan. ‘Jarenlang heb ik een man begeleid die blind was en PTSS had. Dat ben ik altijd blijven doen, ook toen ik voorzitter was.’ Terugkijkend op zijn voorzitterschap is hij van mening dat er best veel bereikt is in die vijf jaar. Zo werd onder andere het pact tegen armoede gesloten in samenwerking met de gemeente, Welzijn in Noordenveld, de kledingbank, de voedselbank, vluchtelingenwerk en stichting Leergeld. Ook hebben de verschillende samenwerkende organisaties tegenwoordig een gezamenlijk onderkomen aan de Ceintuurbaan Noord 122. ‘Samen sta je sterker,’ zegt Pijlman hierover. ‘Als het gaat over kindermoede hebben we te maken met basisscholen. Dat contact is goed. Samen met andere organisaties richten we ons ook op ouders. Zo heeft vluchtelingenwerk er ervaring mee om mensen uit hun schuld te krijgen. Daar kunnen andere organisaties weer van profiteren.’

Ook houdt Humanitas zich veel bezig met mensen in eenzaamheid. Dat was tot nu toe vooral gericht op ouderen, maar ook jonge mensen kunnen eenzaam zijn. ‘Geranda de Haan van ChristenUnie nam contact met ons op, omdat zij zich willen inzetten voor eenzame jongeren,’ geeft Pijlman aan. ‘Daar sluiten wij ons graag bij aan.’ Humanitas heeft echter veel oudere vrijwilligers en er is dan ook grote behoefte aan meer jongere vrijwilligers. ‘Als je je op jongeren richt, is het ook fijn om hen te kunnen koppelen aan jongere vrijwilligers. Dat past ook niet bij een 70-plusser,’ aldus Pijlman. Hij noemt het project ‘Get a Grip’, dat zich specifiek richt op jongeren met financiële problemen. Daarvoor heeft Humanitas contact met jongerenwerkers van WiN en zijn ook vrijwilligers nodig met affiniteit met jongeren.

Door het contact met andere organisaties krijgt Humanitas ook zicht op de behoeftes in de samenleving. Zo kwam vanuit WiN het signaal dat er behoefte is aan begeleiding van mensen die last hebben van het verlies van een geliefde. ‘Wij hebben een begeleidingsgroep voor mensen die te maken hebben met verlies en rouw,’ geeft Pijlman aan. ‘Daar wilden wij iets mee doen, maar door corona lukte dit niet. Vanaf het najaar starten wij dit weer op in de Brinkhof in Norg.’ Wanneer dergelijke signalen bij de vereniging binnenkomen wil Humanitas daar graag iets mee doen. ‘Dan kun je niet zeggen: we hebben geen vrijwilligers, maar moet je juist op zoek gaan naar geschikte mensen. Zo krijgen we ook steeds meer diversiteit, zowel in vrijwilligers als in doelgroep,’ aldus Pijlman.

Ook vertellen de bestuursleden over de bezoekgroep bij gedetineerden, die momenteel de gevangenen niet kunnen bezoeken. ‘Dat was eerst alleen gericht op Esserheem,’ zegt Pijlman. ‘Maar is nu uitgebreid naar andere complexen. Daardoor is dit belangrijker geworden.’ Daarnaast wordt ook een discussiegroep met gedetineerden opgestart en wil Humanitas in Veenhuizen starten met het project ‘Vader ontmoet kind’, zodra dat weer mogelijk is. Pijlman: ‘We hebben contact met onze zusterorganisatie in Leeuwarden hierover, omdat zij al ervaring hebben hiermee.’

Jessy Blauw is sinds kort met pensioen en daarna actief geworden bij Humanitas. ‘Ik ben bij de vereniging terechtgekomen doordat mijn moeder hulp kreeg van Humanitas,’ vertelt zij. ‘Het zat altijd al in mijn hoofd om dat te gaan doen.’ Naast haar bestuurswerk helpt Blauw ook een blinde mevrouw bij het schrijven van haar levensboek en geeft zij onderwijsbegeleiding. ‘Op deze wijze ervaar ik ook wat vrijwilligerswerk inhoudt. Het is mooi wanneer mensen iets doen voor een ander, zonder iets terug te verlangen. Soms heb je daar meer aan dan aan een professional zeggen deelnemers. Je kunt echt iets betekenen voor anderen.’

Blauw geeft aan dat het op dit moment van groot belang is om voldoende vrijwilligers te hebben die aan de slag kunnen nu er weer mogelijk is, ook omdat een aantal oudere vrijwilligers vanwege de coronapandemie zijn gestopt. ‘Er is nu bijvoorbeeld heel veel vraag naar vrijwilligers voor vriendschappelijk huisbezoek, zeker voor eenzame mensen. Daarbij gaat het vooral om ouderen, die al zijn gevaccineerd en daardoor weer meer durven, maar ik denk dat straks ook meer aanvragen van jongeren komen.’ Vrijwilligers zijn over het algemeen één à twee dagdelen per week aan de slag voor Humanitas, maar het gaat in overleg met de deelnemer. ‘Als die zegt: één uur in de week of één keer in de veertien dagen is voldoende, dan is dat ook goed,’ aldus Blauw.

Wie interesse heeft om vrijwilliger te worden bij Humanitas kan zich aanmelden bij het secretariaat via noordenveld@humanitas.nl. Meer informatie is te vinden op de website: www.humanitas.nl/noordenveld.