‘Het is niet de vraag of, maar wanneer we ruimtegebrek krijgen’

Leekster scholen kunnen niet wachten op nieuw gebouw

LEEK – Begin mei gaan de leerlingen van OBS de Hasselbraam en CBS Van Panhuys uit Leek over naar een nieuwe locatie. Onder de naam ‘Violier’ staat er straks een prachtig gebouw, met een prettig binnenklimaat en van alle gemakken voorzien. Directeuren Tjibbe Jan Werksma en Tineke van den Akker kunnen niet wachten tot men over kan naar het nieuwe gebouw. Eén probleem: het gebouw lijkt niet bestand tegen de verwachte groei van de scholen. ‘Het is niet de vraag of, maar wanneer we ruimtegebrek zullen krijgen.’

Vooropgesteld: de directeuren zijn blij met de nieuwe locatie. In het huidige gebouw, waar beide scholen de ruimte delen met onder ander SKSG, is het ‘hutje mutje’. ‘Ik heb niet eens meer een directiekamer’, zegt Werksma. ‘Die hebben we moeten opofferen voor een extra lesruimte.’ Niet alleen is het druk op de school, ook wordt het ontzettend warm in het gebouw. ‘Zomers is het een drama hier’, zegt Van den Akker.

Het traject naar een nieuwe school heeft zo’n 3,5 jaar in beslag genomen. ‘Het was een intensieve periode’, stelt Van den Akker. ‘Maar uiteindelijk is alles best prettig verlopen. We zijn het project samen aangevlogen met SKSG. Door samen plannen te maken, kom je verder en kun je meer. Zo krijgen we in het nieuwe gebouw een mooie open keuken, met een kookeiland. Best bijzonder voor een school.’

Al gauw wordt er een fraai geïllustreerd boek op tafel gelegd. De school komt er prachtig uit te zien en krijgt de uitstraling van een borg, waarbij Nienoord, Terheijl en Mensinge als inspiratiebron worden gebruikt. Net als nu al het geval is, worden de lokale van beide scholen aangeduid met kleuren. ‘Maar alles is uitwisselbaar’, zegt Werksma. ‘De kinderen die hier naar school gaan, komen voornamelijk uit de buurt. Ze gaan met elkaar naar de sportvereniging en dus ook naar dezelfde school. Al kiezen sommigen voor openbaar onderwijs en sommigen voor christelijk onderwijs. Dat is het verschil.’

Het gebouw wordt straks één geheel, met fraaie open ruimtes en een prachtig plein met dito beplantingsplan. ‘Het is een mooi traject geweest’, vindt Werksma. ‘Het samen werken aan zulke plannen, geeft energie.’ Daaraan hebben de voormalige gemeente Leek en de huidige gemeente Westerkwartier zeker hun steentje bijgedragen. ‘We hebben altijd goed contact gehad met de gemeente’, stelt Van den Akker. ‘En nee, de herindeling die er tussendoor kwam heeft het project niet vertraagd.’

Maar de beide directeuren voorzien wel problemen. De wijk Oostindie groeit namelijk nog steeds en de verwachting is dat het aantal leerlingen zal blijven stijgen. ‘Voor komend jaar is dat al het geval’, weet Van den Akker. ‘Als wij in mei overgaan naar de nieuwe locatie, zijn alle lokalen al bezet. Er is wel ruimte om nog drie extra lokalen te bouwen, maar ook dat zal op termijn waarschijnlijk niet genoeg zijn. Het is niet de vraag of, maar wanneer we ruimtegebrek zullen krijgen.’

Als het aan Werksma en Van den Akker had gelegen, was de Violier dus ook groter geworden. ‘Maar dat is een geldkwestie’, zegt Van den Akker. ‘De gemeente weet dat wij best een grotere school hadden gewild. Ze weten hoe wij erin staan.’

Vooralsnog heerst er een gevoel van opluchting bij de scholen in Oostindie. De ruim 400 kinderen kunnen niet wachten tot het 12 mei is en zij voor het eerst naar school gaan in de Violier. ‘We zijn afgelopen week met ze gaan kijken, dan merk je dat het tastbaar wordt. De kinderen staan te popelen’, zegt Werksma. ‘Complimenten ook aan de BAM, die de kinderen steeds in het traject hebben meegenomen. Die samenwerking was heel fijn.’

Sponsorloop

Op 8 april wordt er nog een sponsorloop georganiseerd in samenwerking met SKSG. Van het opgehaalde geld worden extra speelmaterialen voor op het schoolplein gekocht.