‘Het is nu aan de buurt om te kiezen wat zij wel of niet terug willen zien’

Eindelijk een einde aan wateroverlast in Norg-West

NORG – Al jarenlang kunnen de bewoners van Norg-West bij noodweer pootjebaden in de straten. Niet lang geleden stonden de huizen in het gebied van de Batinge tot de Laan van Havezathen weer blank, maar als het aan de Noordenveldse politiek ligt is deze problematiek binnenkort verleden tijd. Om wateroverlast te voorkomen worden afvoermogelijkheden vergroot, wordt afvoer van regenwater zoveel mogelijk afgekoppeld van het riool en worden bufferings- en infiltratievoorzieningen gerealiseerd.

Norg-West is één van de Energieke Buurten in Noordenveld, waar de gemeente samen met inwoners en de lokale energiecoöperatie Noordseveld werkt aan de verduurzaming van de wijk. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de woningen hier aardgasvrij worden, maar er wordt ook aandacht besteedt aan andere uitdagingen in de wijk, zoals wateroverlast, parkeerproblematiek, groen en duurzaamheid. ‘Verduurzaming gaat ook over hoe je in de toekomst de wijk leefbaarder kan maken,’ aldus wethouder Kirsten Ipema.

Een aantal enthousiaste wijkbewoners hebben een projectgroep gevormd, van waaruit het project wordt aangestuurd. Wietze de Wind, tevens raadslid voor PvdA/GroenLinks, is één van de leden. Tot voor kort woonde hij aan de Batinge, één van de straten die bij noodweer regelmatig verandert in een zwembad. ‘Twee jaar geleden had ik 200 liter water in huis,’ vertelt hij. ‘In de kruipruimte van het huis was het droog. Het water kwam puur over de dorpels, omdat de riolering het niet aankon. Dan valt er niets meer tegen te doen.’

Volgens De Wind speelt het probleem van de wateroverlast al meer dan twintig jaar. ‘Eigenlijk is het al zo sinds de aanleg van de wijk,’ zegt hij. ‘Alleen was het toen nog niet zo’n probleem, omdat er minder extreme buien waren. Nu is er veel vaker sprake van noodweer.’ De gemeente nam in het verleden wel enige matregelen, zoals de aanleg van een duikertje, geulen en extra putten. ‘Maar daar ondervang je het niet mee,’ aldus De Wind. ‘Dat helpt wel een beetje, maar op een gegeven moment stagneert de afvoer toch en daar moet nu iets aan gebeuren. En dat wordt ook gedaan.’

LAOS Landschaps Architectuur maakte een ontwerp voor de wijk, waarin het bedrijf een totaalbeeld schetst en oplossingen biedt voor de water- en parkeerproblematiek. De geraamde kosten voor de plannen komen uit op ruim 3 miljoen euro. Daarvan is dik twee miljoen bedoeld voor het afkoppelen van het regenwater van het riool, legt wethouder Ipema uit: ‘Dit geld komt uit de voorziening riolering en wordt gefinancierd uit de rioleringsheffing. Ook het uitnemen en terugleggen van de straat is opgenomen in dit budget.’ Als er verder niets zou gebeuren in de wijk zou de gereserveerde twee miljoen voldoende zijn, maar de gemeente heeft daarnaast plannen om Norg-West mooier te maken. ‘Daarbij valt te denken aan meer speelgelegenheden, parkeermogelijkheden en groen,’ geeft Ipema aan. Op dit moment worden de kosten daarvan geschat op één miljoen euro. ‘Dat vinden we op dit moment wel erg veel,’ aldus Ipema. ‘Daarom hebben we gezegd dat we de wijkvernieuwing nu voor de helft meenemen in begroting, maar dat betekent wel dat we niet alle plannen kunnen uitvoeren. We zullen dus terug moeten naar de buurt om wensen op te halen en te kijken wat we wel en niet uit gaan voeren.’ Van de 500.000 euro die beschikbaar is voor de wijkvernieuwing komt 380.000 uit het budget dat is gereserveerd voor de Energieke Buurt. De 160.000 euro die overblijft, moet uit de algemene reserve komen.

Ondertussen is de wijk ook bezig met verduurzamen van de woningen. Dit is onderdeel van de warmtevisie, maar maakt geen deel uit van het plan van LAOS. Toch hebben sommige inwoners het gevoel dat zij voor het blok worden gezet. ‘Inwoners zijn bang dat alles al geregeld is,’ aldus De Wind. ‘Maar dat is niet zo. Het is nu eerst zaak om de riolering goed op te lossen en dan pas van het gas af te gaan. Die twee dingen staan los van elkaar. Het gaat nu meer om het grijs en het groen, dat we weten wat weer terug moet komen als we de straat openbreken.’

De Wind geeft aan dat de gemeenteraad nu alleen stond voor de keuze om geld beschikbaar te stellen voor de plannen. Inwoners kunnen nog steeds invloed uitoefenen op de invulling van de plannen. Het ontwerp van LAOS is bij iedereen bezorgd, geeft Ipema aan. ‘Het participatietraject was goed, hoewel veel inwoners wel laat in actie kwamen,’ volgens De Wind. Tijdens een bijeenkomst in de Brinkhof op 5 juli wordt het schetsontwerp van LAOS besproken met het bewonersplatform Energiek Norg-West, of de projectgroep. Na de zomer volgt dan een bijeenkomst voor alle inwoners. ‘Het is nu aan de buurt om te kiezen wat zij wel of niet terug willen zien,’ aldus De Wind. ‘Dan gaat het bijvoorbeeld over de locatie van laadpalen, wat er met de lantaarnpalen gebeurt en of de buurt eenheid wil in schuttingen. Maar er zijn ook mensen die nu al meer willen, zoals bijvoorbeeld een autoluwe Batinge. Ik denk dat dat nog een stap te ver is.’ Ook de vraag of er zonnepanelen op de daken moeten komen, blijft voorlopig nog onbeantwoord volgens De Wind. ‘Daar heeft iedereen verschillende ideeën over. Het is nu eerst zaak om de riolering goed op te lossen.’

Nog voor de zomer moet duidelijkheid komen over de financiën en wat wel en niet mogelijk is in Norg-West, zodat volgend voorjaar begonnen kan worden met de uitvoering van de plannen. Bij het ter perse gaan van De Krant was de uitslag van de besluitvormende vergadering over dit onderwerp nog niet bekend.