‘Het is voor iedereen belangrijk dat er rust komt’

Tolbert Poiesz

Poiesz zet verhuisplannen (voorlopig) op laag pitje

TOLBERT – Met veel tamtam was het aangekondigd. Tegenstanders van de verhuizing van de Poiesz, van het centrum van Tolbert naar de voormalige huishoudschool, zouden donderdag in optocht naar het Leekster gemeentehuis lopen om daar hun bezwaren tegen die verplaatsing luid en duidelijk kenbaar te maken. Zover kwam het niet. Poiesz heeft de verhuisplannen voorlopig op een laag pitje gezet en het initiatief voor relocatie van de supermarkt is even van tafel.
De onrust die ontstond toen de verhuisplannen van Poiesz bekend werden, zorgden voor allesbehalve blije, vrolijke en lachende gezichten bij de leiding van de supermarktketen. Begin vorige week werd er in allerijl een bijeenkomst belegd. ‘ We hebben een gezamenlijk belang en Poiesz wil graag nader in gesprek met alle stakeholders over mogelijke oplossingen’, was de voornaamste conclusie van de bijeenkomst. Was getekend: Poiesz-directeur Piet Smit. De bijeenkomst kwam tot stand via onder meer Oldebert en gaf Smit de gelegenheid om uitleg te geven over de voorgeschiedenis, de directe aanleiding voor de initiatieven en de huidige stand van zaken. Ongeveer 25 belangstellenden waren aanwezig. Zij luisterden naar Smit en legden een alternatieve planrichting voor. De bijeenkomst bracht vooral duidelijkheid en begrip. Bovendien is de basis gelegd voor vervolgoverleg waarbij Smit concreet de toezegging deed om vooreerst de plannen voor relocatie van zijn winkel naar een locatie buiten het centrum van Tolbert in te trekken. Nu kan in rust en gezamenlijkheid gesproken worden over eventuele alternatieven die er wellicht zijn om de supermarkt voor het centrum van Tolbert te behouden. De directie van Poiesz heeft ook de gemeente Leek ondertussen laten weten dat de plannen eerst worden ingetrokken. In lijn daarmee deed Poiesz het verzoek om de openbare raadsvergadering, die donderdag dus gehouden zou worden, te annuleren. De gemeente voldeed aan dat verzoek. ‘Het is voor iedereen belangrijk dat er rust komt op basis waarvan we met elkaar kunnen bouwen aan een gezonde toekomst voor alle betrokkenen in Tolbert’, liet Smit weten. De inwoners van Tolbert zullen de komende periode nader worden geïnformeerd over de actuele stand van zaken.