Het Mobiele Verkeersplein van Shell en Veilig Verkeer Nederland in Leek

smids

LEEK–Het Mobiele Verkeersplein van Shell en Veilig Verkeer Nederland (VVN) stond vrijdag op het parkeerterrein van Sportcomplex Rodenburg in Leek. Groep 4, 5 en 6 van OBS De Beelen en OBS De Tweemaster werden vertrouwd gemaakt met verkeerssituaties en regels die gelden in het verkeer. Het plein is een gezamenlijk initiatief om de verkeersveiligheid onder basisschoolleerlingen te vergroten. Het Mobiele Verkeersplein van Shell en VVN heeft als doel om de jongste verkeersdeelnemers zo vroeg mogelijk voor te bereiden op een veilige deelname aan het verkeer. Het stelt de kinderen uit groep 4, 5 en 6 in staat om in een veilige omgeving te oefenen met verkeerssituaties en het toepassen van verkeersregels. Want er zijn nog steeds te veel jonge weggebruikers betrokken bij ongelukken in het verkeer.

“De kracht van het Mobiele Verkeersplein zit in de speelse manier van lesgeven”, aldus Menno Smidts, eigenaar van Shell tankstation Smidts in Tolbert die in samenwerking met o.b.s. De Beelen, het verkeersplein naar Leek haalde. “De kinderen nemen actief deel aan de lessen. Door de speelse manier waarmee de theorie in praktijk wordt gebracht, raken de kinderen op een enthousiaste wijze vertrouwd met de geldende verkeersregels.

Door het gebruik van verkeersborden, zebrapaden en verkeerslichten worden op het Mobiele Verkeersplein realistische verkeerssituaties nagebootst. Rob Stomphorst van VVN beaamt het bestaan van de maatschappelijke behoefte: “Door deze samenwerking kunnen wij het belang voor kinderen van het praktisch oefenen met verkeerssituaties landelijk en meerjarig onder de aandacht brengen. De behoefte onder de basisscholen aan dit Mobiele Verkeersplein is enorm, al meer dan 40.000 leerlingen hebben les gehad.”