‘Het moeilijkste komt nog: de aanleg van de waterberging in de Heerestraat en Wilhelminastraat’

HOV bijna afgerond, Centrumontwikkeling in januari van start

RODEN – Menigeen zal het zijn opgevallen: het wordt mooi in Roden. Nu het Hoogwaardig Openbaar Vervoer(HOV) -traject bijna is afgerond, de rood-witte blokken en andere snelheidsremmende maatregelen zijn opgeruimd en de wegen weer open zijn, wordt langzamerhand zichtbaar hoe fraai het Roder centrum wordt. De eerste bomen zijn geplant in de groenstroken langs verschillende wegen en kruispunten die een warme rode kleur hebben gekregen. Maar de grootste uitdaging komt nog, vertelt projectleider Mark Smit die namens de gemeente Noordenveld HOV en een aantal deelprojecten van de Centrumontwikkeling onder zijn hoede heeft. In de Heerestraat-midden-Zuid en in de Wilhelminastraat wordt 400 meter waterberging aangelegd. Betonnen bakken van 3.5 bij 1.7 meter gaan de grond in. De werkzaamheden aan de kabels en leidingen starten in januari.

Alle routes zijn weer open voor verkeer en daarmee is een einde gekomen aan de overlast door de omleidingen. ‘We hebben veel gedaan om de overlast te beperken. Veel sluipverkeer gaat door smalle straten. Daarom zijn er in onder andere de Kanaalstraat, Meidoornlaan, Kastanjelaan en de Bloemstraat barrières neer gezet om de snelheid eruit te halen. Die barrières zijn nu allemaal weggehaald. De Kanaalstraat Noord is, net als de kruising weer open. De voorrangsituatie is wel gewijzigd. Verkeer dat vanaf de Kampeerhal naar het centrum rijdt, moet voorrang verlenen aan de bus en ander verkeer’, zegt Smit die de laatste punten nog even op de i moet zetten voor wat betreft het HOV-project. ‘De inrit Meidoornlaan-Leeksterweg ligt wat te hoog, die gaan we met vier centimeter verlagen. En het trottoir bij de Touwslager moet nog af. Bij de aanleg waren er niet voldoende klinkers en hebben we er tijdelijk tegels ingelegd. Die gaan we vervangen.’

Waterberging

Hoewel HOV en Centrumontwikkeling twee separate projecten zijn, grijpen ze toch in elkaar, weet Smit. ‘De Heerestraat noord is klaar. Een klus die behoorlijk tegenviel. Er lagen veel meer loze kabels en leidingen in de grond dan voorzien. Nutsbedrijven zijn veel langer bezig geweest dan de bedoeling was: vier weken in plaats van de geplande één week. Dat heeft voor een flinke vertraging gezorgd. Maar gelukkig is het resultaat fantastisch, dat geeft vertrouwen. Al komt het moeilijkste nog. In de Heerestraat midden, zuid en in de Wilhelminastraat gaan we een waterberging aanleggen. Die waterberging is nodig door de klimaatverandering. Als er veel water valt, wordt er niet teveel in één keer afgevoerd maar vloeit het water geleidelijk stroomafwaarts. Bergen, vasthouden en langzaam afvoeren is het doel. Daarvoor moeten we de wegen uitgraven tot ongeveer drie meter diep en vijf meter breed.’ Een ingrijpende operatie die veel voorbereiding vergt, weet Smit. ‘We hebben veel geleerd van de verzakte woningen in de wijk Middenveld. Aan de hand daarvan is een bouwprotocol op gesteld. Deze gebruiken we nu onder andere om de klus veilig te kunnen uitvoeren. We beginnen met een nulmeting van alle gebouwen. Daarna meten we de buitengevel en plaatsen we bouten in de gevel. Aan de hand van die bouten verrichten we tussentijds metingen. Mochten er verzakkingen zijn, zien we dat. Ook de grondwaterstanden houden we bij.’

Groen

In het Roder centrum worden dertien verschillende soorten bomen geplant. In de goenstroken komt prairiebeplanting, weet Smit. Die verschillende planten zorgen ervoor dat er gedurende het hele seizoen iets bloeit. En dat is weer goed voor de biodiversiteit. ‘De beplanting en de bomen passen binnen de doelstelling om klimaatbestendig te zijn, de ambitie voor een groene leefomgeving en dat het prettiger wordt om in het centrum van Roden te verblijven.’

Stroomkabels en transformatorhuis vervangen

Als alles volgens plan verloopt, starten de nutsbedrijven in week twee met het aanleggen van nieuwe elektriciteitskabels. Een klus van drie maanden, volgens Smit. ‘Enexis heeft besloten ook de elektriciteitskabels in de Heerestraat midden en zuid te vervangen. Niet omdat ze zo heel oud zijn, maar er zijn problemen met de moffen die vijftien jaar geleden gebruikt zijn. Daar komt water bij in en dat zorgt voor stroomstoringen. Die hebben we best vaak gehad in het gebied. De oude kabels worden vervangen door dikkere, moderne stroomkabels met minder en andere moffen. Daarmee zijn we voorbereid op de toekomst: minder gas en meer elektriciteit.’ Ook wordt het transformatorhuisje achter Action verplaatst, weet de projectleider. ‘Het is de bedoeling om de  winkels meer uitbreidingsmogelijkheden te geven. Het transformatorhuisje staat in de weg. Dat wordt afgebroken en verplaatst naar een noordelijk punt, achter de kerk aan de Padkamp. Een belangrijke operatie, zonder dat huisje zit half Roden zonder stroom.’

Financiële gevolgen

Medio april begint aannemer Roelofs aan de Wilhelminastraat met de waterberging en de aanleg van de nieuwe bestrating. Daarna zijn de Heerestraat midden en Zuid aan de beurt. Een harde datum waar we rekening mee houden is Rodermarkt, vertelt Smit. Hoe het daarna verder gaat met de centrumontwikkeling, valt op dit moment nog niet te zeggen. ‘Door de vertraging is het financiële plaatje er anders uit gaan zien. Ook de aanleg van de nieuwe kabels in de Heerestraat was net als de verplaatsing van het transformatiehuisje niet meegenomen in de aanbesteding. Tegen de zomer is dat besluit genomen terwijl de aanbesteding in het voorjaar was.  Daarbij lopen de prijzen hard op. We zijn nu bezig om een aangepaste planning te maken en de financiële gevolgen in kaart te brengen. Daarna zullen we allereerst de raad informeren.’