Het moet eerst minder worden, voor verbetering zichtbaar wordt

Start project Albertsbaan

RODEN – Zo trots als een hond met zeven staarten gaf wethouder Reint–Jan Auwema onlangs het officiële startsein voor de aanpak van de Albertsbaan in Roden. Met dit project, waarover ongeveer twintig jaar werd nagedacht, zet de gemeente Noordenveld samen met ondernemers een kwaliteitsimpuls in beweging die uitgaat van nieuw consumentengedrag, meer beleving en een omgeving die hierop aansluit en bovendien past bij het DNA van Roden. De Albertsbaan moet van grauw en oneffen parkeerterrein een aantrekkelijk winkelgebied worden waar mensen uit de omgeving graag naar toe gaan. En alsof het zo moest zijn, zijn de werkzaamheden onder erbarmelijke omstandigheden gestart. Veel regenwater maken bepaalde plekken op dit moment tot een waar modderbad. Mensen weten ondertussen echter: het moet eerst minder worden voor verbetering zichtbaar wordt.

Er komt nogal wat kijken bij de aanpak van de Albertsbaan. Het oude, betonnen hoofdriool bijvoorbeeld, wordt vervangen door een gescheiden stelsel. Tevens worden de omliggende panden afgekoppeld en aangesloten op het regenwaterriool. Het volledige parkeerterrein wordt opnieuw ingericht. Hierbij wordt voor een deel gebruik gemaakt van de vrijgekomen materialen. Dit geldt met name voor de bestratingsmaterialen ten behoeve van de aanleg van de parkeerplaatsen en de rijbaan. Vanwege de belangen van ondernemers vooral, zullen de werkzaamheden fase voor fase worden uitgevoerd. De aannemer – Koen Meijer uit Veendam-  heeft toegezegd dat alle woningen en winkels te allen tijden te voet bereikbaar blijven. Hoe snel de werkzaamheden gaan verlopen, is mede afhankelijk van de weersomstandigheden en van de voortgang van de nutsbedrijven. Het is de bedoeling en de verwachting dat de werkzaamheden voor de zomervakantie afgerond zijn.

In fase 1 wordt de zijde Heerestraat aangepakt. De Albertsbaan is dan vanaf de Wilhelminastraat bereikbaar. Daarna volgt de Molenhof. Het overdekte winkelcentrum blijft steeds bereikbaar, dus ook tijdens de werkzaamheden. Daarna is het de beurt aan de kant van de Wilhelminastraat. De Albertsbaan is dan vanaf de andere kant – de Heerestraat dus- bereikbaar. De laatste fase is het plein centraal. Er is gezorgd voor voldoende – in elk geval tachtig- parkeerplaatsen tijdens de werkzaamheden.