Het Oosterveld wordt niet alleen voor de Norgers

Raad van Noordenveld

Gesteggel in de raadszaal over de rondvraag. Tineke Nieboer (Lijst Groen Noordenveld) had een viertal vragen voorbereid. Echter, volgens raadscommissievoorzitter Ten Hoor zijn die vragen te laat doorgegeven, waardoor ze niet in de raad zouden worden behandeld. Dat zou dan schriftelijk moeten gebeuren. De raad stak hier een stokje voor, Epema (PvdA/GroenLinks) en Meijer (VVD) steunden Nieboer en de vragen werden alsnog gesteld. Antwoord op alle vragen kreeg Nieboer niet, althans niet direct. Eén wordt per mail beantwoord en op een andere vraag had wethouder Westendorp op dat moment nog geen antwoord. Moet dus uitgezocht worden.
Bovenstaand voorval benoem ik even kort, omdat de raad voornemens is hun manier van vergaderen aan te pakken. Wat ik ervan begrepen heb, is dat het wat efficiënter moet. Eén van de manieren om het efficiënter te laten verlopen, is door vragen voor de rondvraag vóór de woensdagmiddag van de raadsvergadering te stellen. Op die manier kunnen de betrokken wethouders op tijd naar een antwoord zoeken. Mochten er alsnog vragen zijn die niet voor die woensdagmiddag zijn ingestuurd, maar die de raadsleden wél graag beantwoord zien worden, dan dienen dat noodzakelijke vragen te zijn. En daarmee komen we terug op de vragen van Nieboer. Waren die noodzakelijk? En wie bepaalt dat? Ik verwacht dat hier in de toekomst nog wel wat over te doen zal zijn. Wat de één noodzakelijk vindt, zal de ander wellicht een zorg zijn. Misschien wordt het tijd om een ‘noodzakelijkheidscommissie’ in te schakelen, die op voorhand de vragen doorneemt en hier een uitspraak over doet. Ik ga te ver, merk ik al.
Dan was er nog het Oosterveld. Specifieker: de vaststelling van de grondexploitatie van de nieuw te bouwen wijk fase 1b. Elders in De Krant vindt u een stuk hierover, waarin over en weer harde woorden vallen. De inspreker die namens Groen Noordenveld en Natuurlijk Norg 2000 sprak, verwijt de gemeente van het niet in orde hebben van hun zaken. Andersom verweet raadslid Hendrik Smeenge (Gemeentebelangen) de verenigingen dat zij bezwaar maken op individuele plannen. Dat zorgt namelijk voor onrust bij die mensen, was zijn redenatie. Ook raadslid Harm Holman (CDA) sprak harde woorden. Hij vindt namelijk dat de verenigingen die de inspreker vertegenwoordigd, verantwoordelijk zijn voor veel tijdsverlies en zelfs tonnen aan financiële schade. Daarnaast stelde hij een gewetensvraag aan inspreker Bosch, die hier duidelijk niet van gediend was. Het was een potje moddergooien dat zijn weerga niet kent. Een verrassing mag het niet heten, want het Oosterveld is nu eenmaal een zeer precair onderwerp.
Wie er verantwoordelijk voor is dat de bouw van het Oosterveld zo traag verloopt, daar valt (blijkbaar) over te twisten. In Norg wijzen sommige vingers richting de insprekende verenigingen, die hun krediet onder een gedeelte van de Norger bevolking heeft verloren. In ieder geval is het grappig om te zien dat de heer Bosch tijdens de raadsvergadering juist ongeduldig was en het dus niet zo op tijdverspillen heeft. Toen hij aan de beurt was, liet hij weten het gek te vinden dat zijn onderwerp niet naar voren werd gehaald. Dat was grappig, want ‘zijn’ onderwerp werd als eerste punt van de raadscommissie behandeld. Op het moment van inspreken was het negen uur. Ik heb insprekers gezien die tot half elf moesten wachten en onlangs kwamen twee insprekers zelfs niet aan de beurt, toen om elf uur de vergadering werd afgesloten. Kortom: de opmerking raakte kant noch wal en meneer had onmogelijk nóg eerder aan de beurt kunnen zijn.
In het pleidooi van de heer Bosch wordt een opmerking gemaakt over de behoefte aan woningen op het Oosterveld. Nergens heeft de gemeente Noordenveld cijfers paraat die de woningbehoefte kan onderstrepen. Dat is jammer, want ik denk dat een gedegen onderzoek onder de Norger bevolking zou kunnen aangeven dat die behoefte er wel degelijk is. Ik ken genoeg Norgers die bereid zijn te wachten op het verrijzen van de nieuwe wijk, zodat ze daar een woning kunnen betrekken. Een onderzoek zou de behoefte mooi kunnen weergeven, al gaf wethouder Henk Kosters ook aan dat de nieuwe wijk niet ‘alleen voor de Norgers is’. De gemeente Noordenveld wil met het Oosterveld ook plaats bieden aan mensen van buiten af.  Hierdoor is het misschien ook lastiger om een onderzoek naar de woningbehoefte te doen, aangezien de toekomstige bewoners niet alleen uit Norg en omstreken zullen komen. Als Norger ben ik persoonlijk in heel blij met de bouwplannen. Ik sluit me dan ook aan bij Tiemen Ensink (PvdA/GroenLinks) die het college verzocht om zo snel mogelijk te gaan bouwen!

Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema