Het Pauperparadijs wil zich aanpassen

Minder voorstellingen & minder geluid

VEENHUIZEN – Dank zij vooral bemoeiingen van Peter Sluiter, directeur van het Gevangenismuseum, is (vermoedelijk) de impasse over het al dan niet in 2016 doorgaan van de voorstellingen van Het Pauperparadijs van de baan. Er is met de bezwaarde omwonenden namelijk een compromis bereikt over het aantal voorstellingen op de binnenplaats van het Gevangenismuseum en er worden meer geluidwerende maatregelen genomen. De overlast, waarvoor enkele inwoners van Veenhuizen naar de rechter stapten – die begin januari daarover uitspraak zou doen – wordt hierdoor dusdanig beperkt, dat deze hun bezwaren vermoedelijk zullen intrekken. In plaats van de aanvankelijk geplande 40 voorstellingen worden dat in de nieuwe opzet 35. Enkele daarvan ook op zondagmiddag waardoor de avonden worden ontlast. Ook is men bereid de geluidsboxen anders neer te zetten en zeecontainers als geluidswal te plaatsen, terwijl er in de weken dat schoolkinderen nog geen vakantie hebben, minder voorstellingen plaats zullen vinden, waardoor hun nachtrust – kinderen moeten ’s ochtends immers op tijd op school zijn – minder wordt bedreigd. Als beide partijen definitief tot een compromis komen, kan de gemeente Noordenveld verder met het proces van vergunningverlening. In totaliteit worden bij de geplande voorstellingen van Het Pauperparadijs vele duizenden bezoekers verwacht.