‘Het Presidium en de zuipketen’

Politiek Noordenveld
RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Normaal schrijf ik zelden over het Presidium. De vaak overbodige voorvergadering voor de raadsdebatten. Begint om 7 uur. Deze keer was het interessant. Normaal is de voorzitter van het presidium dezelfde als in de raad: de burgemeester. De verkiezing van de nieuwe burgemeester Klaas Smid leek een formaliteit. Hij was ook kandidaat. De fractievoorzitters van een aantal oppositiepartijen dachten daar anders over. Ik wist dat allang. De wandelgangen… ik kom er veel en luister goed. Zij stelden Arnold Rossing VVD fractieleider kandidaat… gesteund door Henk Koekoek, lijst GN en Fennema van D’66. De collegepartijen reageerden duidelijk verrast. Zij schoven de verkiezing door naar het volgende Presidium. Aan het eind werd er ook nog even gemeld, dat de vergadering "besloten verder ging", de heren van de pers werden verzocht op te stappen. Gebeurt normaal als er een burgemeester verkozen word. Willem Dekker van het DvhN keek mij vragend aan… Wat is dit voor vreemds. Ik wees naar me zelf. Ik ben het waar het over gaat. Willem wou het nauwelijks geloven… Het bleek maar al te waar. Kijk er zijn in de raad, vooral in kringen van de oppositie raadsleden, die mij niet moeten. Die voelen zich onjuist bejegend. Daar geven ze graag lucht aan… ook wel eens in het presidium… soms gaan de klachten niet door. Dan zit ik erbij… Vandaar dat ze op het lumineuze idee kwamen de zitting besloten te verklaren. Want ik schijn nu ook in mijn vorige column de griffier, Werner Damman, beledigd te hebben. Ik weet van niks. Ik was op een vergadering binnengekomen zonder kloppen en ik zou meerdere petten op hebben. Moet de heer Damman nodig zeggen. Naast zijn ambtelijke pet heeft hij de grootste moeite geen politieke pet als het uitkomt op te zetten. Heel wat fracties ergeren zich daaraan. Heb ik gemerkt… Wat ze tegen me willen doen? Geen idee. Ik houd U op de hoogte. Ik zie me nog niet aan mijn eigen populariteit ten onder gaan. Tja dan het eigenlijke werk. De oppositie toonde een verdeeld beeld. Aan de ene kant boekte men wat succesjes, anderzijds kwam er weer verdeeldheid boven. Het succes bestond uit een aangenomen motie over de misere van de gasopslag en het schudden der bodem. Wat nog erger kan worden, als we minister Kamp mogen geloven. Reden daar onze verontrusting over uit te spreken. Die werd uitstekend verwoord in een motie, ingediend door Lijst Groen Noordenveld en met algemene stemmen aangenomen. Een motie van LGN… aangenomen. Dat mag wel in de Krant… dezelfde LGN lijdt aan verdeeldheid… dat bleek vorige keer. Ook nu kwam dat op een serieus moment boven tafel. Bij de behandeling van een eenvoudige APV over het meer krijgen van politiebevoegdheden bij massale vecht partijen meende Pierre Baas van LGN een grappig bedoelde opmerking te moeten maken. De politie vroeg om meer volmachten bij opstootjes en ruzies… Baas, zelf een niet onverdienstelijke vechtersbaas, merkte ik,  repte van vechtpartijen als "sociaal gebeuren". Dit nu vond zijn partijgenoot Harrie Waals veel te ver gaan. "Ik snap niet dat we daar hier nog zo lang over moeten praten" betoogde hij " alles over het hoe en waarom staat al in de toelichting… over tot de orde van de dag…" Henk Koekoek haastte zich hierbij aan te sluiten, maar de raad keek er al niet meer van op. Ook een zaak die de gemoederen nogal bezighield was, was het evenementenbeleid, dat gaat over sluitingstijden, geluidsoverlast, alcoholmisbruik… de vraag was waren de evenementen en de overlast niet wat teveel van het goede. Hoe moest dat geregeld worden? Geen eenvoudige kwestie, want het gaat over horecagelegenheden, dorpshuizen, sportkantines en "zuipketen"… vooral dat laatste was een nieuw fenomeen voor de dames en heren raadsleden. Alex Wekema, wethouder PvdA wil ze zelfs gaan bezoeken… Ze zien hem aankomen, ben ik bang. Er bleek ook door de wethouder een kunstwerk van de ondergang gered te zijn. Eigenaar de Bibliotheek… Of dat nou de verdienste van wethouder Alex was? Oorspronkelijk had hij zich niet verzet tegen de wens dit beschilderde beeld te vernietigen. Uiteindelijk werd het beeld gered van de ondergang…  De Noordenvelder kan nog van het beeld genieten door de welwillendheid van het Scheepstrakabinet om zich over het kunstwerk te ontfermen…
Insprekers waren er ook weer. Onderling waren ze het niet eens. Dan vliegt de avond voorbij. Nu maar afwachten welke maatregelen ze nu in het presidium tegen deze luis in de pels willen nemen. Het is al eerder geprobeerd. Zo’n aanval tegen de vrije pers. Hoe het toen is afgelopen weten weinigen. Harrie Waals, hij weer,  vroeg er eens naar. Ik antwoordde toen, vrij naar Brederode: "Ze zijn hoog te paard gekomen… en op hun voeten weergekeerd…"