Het regent lintjes!

In de gemeente Noordenveld kregen drie inwoners de Koninklijke versierselen opgespeld! Wim Stroetinga (75)uit Peize kreeg als  eerste bezoek van burgemeester Klaas Smid. Dinsdag om half tien benoemde Smid Stroetinga tot ‘Ridder in de Orde van Oranje Nassau’. Een meer dan terechte onderscheiding. Het lijstje van verdiensten is lang. Zo is hij al bijna 40 jaar actief voor de plaatselijke voetbalvereniging vv Peize. Hij heeft veel betekend voor de vereniging. Daarnaast was Stroetinga liefst 20 jaar lang actief als woordvoerder van het amateurvoetbal, het hoogste orgaan van de KNVB, waarvan hij nu nog steeds ambassadeur is. Ook is hij meer dan 20 jaar lid geweest van de Raad van Toezicht en van de Raad van Commissarissen bij Univé Noord-Nederland. Ook plaatselijk heeft Stroetinga veel betekend. Tweemaal als voorzitter van de Coöperatieve Bakkerij ‘Ons Belang’ en zes jaar lang als voorzitter van het Peizer Zomerbad. En dat is nóg niet alles: 4 jaar lang was hij fractievoorzitter van Gemeentebelangen en vervolgens daarna 8 jaar voorzitter. Verder is hij sinds 2019 bestuurslid bij Vrienden van Groningen Airport Eelde én is hij 6 jaar lang voorzitter geweest van de Commerciële Club Groningen Senioren. Voor Wim kwam het bezoekje van de burgemeester als grote verrassing zegt hij. ‘Ik zou ergens naar toe. Mijn zoon is bezig om een huis te kopen. En hij wilde voor de tweede keer ergens kijken. Of ik wel even mee wilde. Vanzelfsprekend wilde ik dat, net als de keren ervoor. Half tien moest ik klaarstaan.  Toen de burgemeester met ambtsketen voor de deur stond wist ik hoe laat het was. Dat kon niet missen. April en de burgemeester. Ik vind het echt geweldig. Ik heb wel eens tegen mijn vrouw gezegd: je doet redelijk veel voor de samenleving. Het zou leuk zijn dat dat een keer gewaardeerd wordt. En nu komt dit. Mooier kan niet’, lacht Wim die dit jaar al zijn voorzitterstaken heeft neergelegd. ‘Ik ben van mening als je 75 bent, dat je dat niet meer moet willen. Dan is het tijd voor nieuw elan. Ik zie wel wat er nog op mijn pad komt. Misschien nog wat vrijwilligerswerk. Ik wordt in ieder geval nergens meer voorzitter van.’

Rond een uurtje of tien was het nog niet eerder zo blauw in de Raadhuisstraat in Roden. Tientallen politiemannen en –vrouwen togen in dienstkleding naar het gemeentehuis. Niet dat daar een gijzeling of een andere spannende situatie plaatsvond. Nee, het is hoofdagent Freddy Boonstra (50) waarvoor het complete korps uitrukt. Boonstra wordt namelijk om 10:15 uur Koninklijk onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Boonstra steekt veel energie en vrije tijd in het steunen van veteranen die hulp nodig hebben. Hij heeft in zijn hoedanigheid als hoofdagent bij de politie, het initiatief genomen om zich in te zetten voor veteranen die in aanraking komen met de politie of met justitie. Hij heeft ervoor gezorgd dat ruim 10 veteranen de juiste zorg hebben ontvangen. Boonstra heeft verantwoordelijkheid genomen voor en bijgedragen aan het veiliger maken van de samenleving en het vergroten van de levenskwaliteit van een groot aantal veteranen. Daarnaast adviseert en ondersteunt hij collega’s in het hele land als zij ambtshalve in aanraking komen met een verwarde veteraan. Ook maakte hij het mogelijk om de landelijke systemen van de politie te wijzigen. Hierdoor is het voor collega’s inzichtelijk geworden welke specifieke veteranen mogelijkerwijs in aanraking zouden kunnen komen  met de politie. Daarmee heeft hij voor het eerst in Nederland inzichtelijk gemaakt hoeveel veteranen hulp nodig hebben. Hij heeft feitelijk in zijn eentje een heel systeem van politiezorg voor veteranen opgezet, zowel procesmatig als systeemtechnisch en als uitvoerder. Daarnaast werkt hij samen met Defensie (projectleider van het project NOVA) en het Veteraneninstituut. Via die weg wil hij de politiezorg voor veteranen uitdragen en verbeteren.

Het laatste lintje in Noordenveld is voor niemand minder dan Jan Buiter (69). In het Wapen van Drenthe speldt burgemeester Klaas Smid hem om 11:00 uur de onderscheiding tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau op voor zijn bewezen diensten.

Jan Buiter is directeur van de voormalige Landbouwvereniging Roden. In 1886 werd door een groep boeren de Landbouwvereniging Roden opgericht met als doel zo goedkoop mogelijk grondstoffen in te kopen. In 1970 kreeg Buiter op 18-jarige leeftijd van zijn vader (die toen directeur was van de Landbouwvereniging) de kans om een kleine winkel van 25 vierkante meter op te zetten voor de verkoop aan onder andere particulieren. In 1983 verhuisde de landbouwvereniging naar de zuivelfabriek aan de Kanaalstraat waar de winkel kon worden uitgebreid tot 250 m2. In 1999 werd de Landbouwvereniging Roden verkocht aan Buiter en zijn vrouw en veranderde de naam in ‘Buiter Roden’. Inmiddels is de winkeloppervlakte uitgebreid naar 1.400 vierkante meter. Buiter heeft een goede onderneming opgebouwd die voorziet in uiteenlopende zaken. Een eigen bakboerderij waar ook workshops worden gegeven is onderdeel van het veelzijdige bedrijf. In 2020 was hij 50 jaar actief als ondernemer en ter ere daarvan is een boek over hem uitgebracht.

Daarnaast is de ondernemer op meerdere vlakken actief (geweest) als vrijwilliger. Hij was de grote initiator om te komen tot de in 2012 opgerichte Stichting Ondernemersfonds Roden, waarvan hij tot op heden voorzitter is. Hij heeft bij vrijwel alle lokale ondernemers persoonlijk op aangedrongen om te komen tot de vorming van een ondernemersfonds om het centrum van Roden te versterken.

Verder is hij in de periode 2010 tot en met 2015 actief geweest als voorzitter van de Zakenkring Roden. Onder zijn voorzitterschap is de Zakenkring gegroeid van 80 naar 140 leden. Buiter is ook in het bestuur van Toneelvereniging Woldbloem actief geweest in een dubbelfunctie als voorzitter én penningmeester. Hij heeft mede door zijn specifieke enthousiaste aanpak de vereniging nieuw leven in geblazen. Ten slotte was hij voorzitter van de Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Roden in de periode 1991-1996, waar hij nauw betrokken was bij de privatisering van de manege.

Voor Jan kwam de onderscheiding als een volslagen verrassing. Hij is er ingeluisd door oud-wethouder Jan Kemkers die zogenaamd een stuk wilde schrijven over de Bakboerderij. ‘Jan Kemkers belde me een week of twee geleden. Voor de vereniging Oud Roon wilde hij een stuk schrijven over de Bakboerderij. Woensdag stond de afspraak op de oude locatie aan de Kanaalstraat. Daarna gingen we nog even naar de nieuwe plek aan de Wilhelminastraat. Jan kreeg telefoon. De fotograaf volgens hem. Die wilde een foto maken op de Brink, maar hij zat nog in het Wapen achter een kop koffie. Wij konden beter eerst ook een bak koffie drinken, zei hij. In de Achterzaal, wat ik al vreemd vond. Daar zaten allemaal mensen onder wie Froukje Hartlief. Ik zei nog dat ik niet bij de vergadering van Oud Roon hoefde te zitten. En toen zag ik Hennie en de kinderen. Ze wist het al twee jaar. Hennie kan goed geheimen bewaren.’ Dan lachend: ‘Ik hoop niet dat ze er nog meer voor me heeft.’ Jan vindt het lintje een grote eer. ‘Maar’, zegt hij, ‘zonder Hennie, de kinderen en andere bestuursleden had ik hem nooit gekregen.’

Ook in Leek, Marum, Niebert en De Wilp zijn er heel wat lintjes uitgedeeld. Burgemeester Ard van der Tuuk had er bijna een dagtaak aan om de versierselen in zijn gemeente op te spelden. Het avontuur door het Westerkwartier begon om 9:00 uur in De Wilp bij Menzo Egbert de Groot (73) en Sineke de Groot-Jager (73). De heer des huizes werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De Groot zet zich tot op heden in voor natuureducatie bij NDCE scholenprojecten, waar hij medeoprichter van is. Hij is vrijwilliger bij Dagwinkel Hovius in De Wilp. In dit dorp is hij ook vrijwilliger bij de jaarlijkse speelweek voor Stichting ’t Wylpke. Ook mevrouw de Groot is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is onder andere de oprichtster en coördinator van activiteiten bij Vrouwen van De Wilp. Net als haar man Menzo, is ze vrijwilliger bij de Dagwinkel Hovius in De Wilp. Samen met haar echtgenoot zet zij zich in om de supermarkt in De Wilp levensvatbaar te houden.

In Marum werd ‘Ons Centrum’ afgehuurd om Ria Kooiker-Stavasius (67) en Jan Willem Hesselink (68) tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau te benoemen. Kooiker-Stavasius is in het zonnetje gezet, omdat zij in het dorp heel veel vrijwilligerswerk heeft verricht. Zo was ze secretaresse van Vrouwenvereniging Passage, maakte ze de kantine en kleedlokalen schoon van voetbalvereniging SV Marum en waste ze de voetbalshirts. Ook was ze actief op het AZC Marum. Ze verzorgde gedurende een periode van 7 jaar de ongeneeslijk zieke vrouw van haar neef en hun gezin. Momenteel kan de Protestantse Kerk Marum nog altijd op haar inzet rekenen, evenals als Kirngloopcentrum ’t Trefpunt waarvan ze initiatiefnemer en oprichter is.  De burgemeester is nog niet klaar in Marum. Jan Willem Hesselink werd ook terecht verrast. In het dorp kennen de meesten hem als secretaris van Stichting Oranjecomité en Bevrijdingsfeesten Marum en als bestuurslid en voorzitter van Stichting Sport- en Zwemaccommodaties Marum/Marum in Beweging. Hij was eerder ook op andere fronten bestuurlijk actief. Onder andere als bestuurslid en voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD, afdeling Groningen/Drenthe) en projectgroep erkenningsregeling rundveedierenartsen. Momenteel is hij onder andere ook nog voorzitter en secretaris van gezamenlijke 4 mei comités Westerkwartier.

Albert Jan Postma (64) uit Niebert is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Postma is directeur en eigenaar van Formatec B.V. Van 1992 tot op heden toont hij zich een als excellente ondernemer. Hij is sinds 2009 sponsor en zakelijk adviseur van Stichting Vrijwillige Bosbrandbestrijding Noord-Nederland en sinds 2004 voorzitter van Stichting Vrienden van de Jeugdbrandweer regio Groningen. Hij is lid van de ondernemersorganisatie VNO-NCW MKB Noord en won met Xpar Vision B.V. in 2014 zelfs de Groninger Ondernemersprijs. Daarnaast is hij Honorair consul te Groningen van de republiek Tsjechië en kwartiermaker voor de Top 100 ondernemingsbijeenkomst Groningen van de organisatie FiKks. ‘Ik wil iedereen ten eerste complimenteren dat ze dit stil hebben weten te houden. Ik las vanochtend in het Dagblad van het Noorden dat er lintjes zouden worden uitgereikt. Toen ik alle mensen hier zag arriveren, dacht ik van; het zou toch niet zo zijn. Ik wil iedereen echt bedanken dat ze me hebben opgehemeld tegenover de koning, ook al doe je het daar natuurlijk niet voor. Ik heb altijd al enorm veel waardering van mijn omgeving gevoeld, maar zo iets erbij, daar ben ik sprakeloos over.’

Dan rijdt de burgemeester door naar de woning van Riekje Hummel-Pijpker (76) in Zevenhuizen. Zij is zelf nog niet aanwezig, want ze is weggelokt door haar kleinzoon Jeroen. Eenmaal terug in de woning treft ze vrienden, familie en de burgmeester aan, die haar benoemt tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1990 is Hummel-Pijpker onder andere als hoofdbestuurslid actief voor de Voetbalvereniging Zevenhuizen. Ze is al 51 jaar spelend lid van toneelvereniging Wilskracht. Ook is ze voorzitter en bestuurslid bij buurtvereniging Kokswijk. ‘Ik vind het hartstikke mooi wat er gebeurt vandaag’, vertelt Hummel-Pijkper. ‘Ik vond het al zo vreemd dat Jeroen mij vroeg om zomerspulletjes te halen in Gorredijk, al gaan we wel vaker op pad. Op een gegeven moment had ik door dat we niet de juiste route reden. Toen hij mij vertelde dat hij zijn portemonnee bij mij op de keukentafel had laten liggen, had ik door dat er iets loos was.’ Niet alleen de burgmeester kwam Hummel-Pijpker in het zonnetje zetten, ze ontving ook nog een bloemetje van de voetbalvereniging en de buurtverenging, waar ze zich al jaren voor inzet.

Jan Wouter Hendrik Buitenhuis (73) werd toepasselijk geridderd in de ridderzaal van Borg Nienoord in Leek. Van jongs af aan zet Buitenhuis zich bestuurlijk in. Dat begon als oprichter en bestuurslid van studentenvereniging Bacciolo. Volgens hem kwam de naam uit het Italiaans, ‘iemand die veel bier lust’. Vanaf 1980 zet Buitenhuis zich in voor de Christelijke Voetbalvereniging Oranje Nassau 1918. Hij is en was daar actief als scheidsrechter, voorzitter, financieel administrateur, adviseur bestuur en regiovertegenwoordiger KNVB Noord. Vanuit deze functie heeft hij zich in Noord-Nederland en landelijk sterk gemaakt voor de ontwikkeling van vrouwenvoetbal. Buitenhuis is ook nog steeds actief als bestuurslid van de Sportkoepel Groningen en zette zich onder andere ook in als Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Vredewold Leek. ‘Ik denk dat dit laat zien dat het niet uitmaakt waar je vandaan komt, iedereen kan een verschil maken. Mijn vrouw en ik komen van verschillende achtergronden, maar zetten ons samen in. Ik heb het met veel andere mensen samen gedaan, maar ben erg trots dat het is erkend.’