‘Het verdriet van LGN’

RODEN – Geert Willems is de luis in de pels van politiek Noordenveld. Hij bezoekt vrijwel elke politieke bijeenkomst en vormt zich vervolgens een eigen mening.

Nee. Het zat de heren Koekoek en Baas niet mee. Tijdens de raadsvergadering van vorige woensdag. Klaas Smid was er ook niet. Moest naar een cursus. Vervangen door Marry Brink, die op haar beurt weer in de commissie vervangen werd door Tineke Nieboer. Daar lag het niet aan. Echt niet. Nee Henk Koekoek kwam  tijdens de raad aanzetten met liefst 4 amendementen over de afvalstoffenproblematiek. Nieboer en Baas moesten ze uitdelen. Niet alleen aan de mederaadsleden en college… Ook aan de aanwezige heren van de pers… waaronder ik… Daarom was deze rondgang er zichtbaar een als de Martelgang van Kromme Lindert. En na afloop konden ze ook nog regelrecht de versnipperaar in. De arme Pierre Baas had zich letterlijk ingegraven in het dossier Novatec… Hij wist er niet meer uit te halen dan heel ouwe koeien uit de sloot en was ook nog heel onaardig tegen twee hoge gasten van Novatec, de heren Nederveen en Hofman. Op de tribune zat ook nog eens een lid van de ondernemingsraad. Nee er ging weer van alles mis…
Over de afvalstoffen was in de commissie eerder al uitvoerig van gedachten gewisseld. Het stuk kreeg toen veel lof om de helderheid en duidelijkheid, waarmee het gepresenteerd werd. Dat moest ook wel. Bedoeling is, dat het in de inspraak gaat. U mag er op korte termijn over meepraten. Het werd dan ook een beetje merkwaardig gevonden, toen LGN bij monde van hun chef Henk Koekoek met 4 amendementen aan kwam zetten. Ze gingen erg in detail. Over tarieven, luiers, ondergrondse containers en oproepen aan inwoners via media en websites hun mening in te zenden. College en raad zagen deze toevoegingen niet zitten. De insprekers konden daar zelf immers ook wel mee aan komen. Anders was hun inspraak overbodig. Tot Anne Doornbos ook nog eens aankwam, met het principe, dat over belastingtarieven geen inspraak mogelijk mag zijn… Denk na, heer Koekoek, het is een denkfout dat je naar inwoners toe kan gaan met de vraag: wilt U hogere belastingen? U kunt het antwoord toch wel voorspellen… Toen trokken Koekoek cs de 4 amendementen maar weer in…
Het werd toch weer een latertje na de Commissie. Dat lag echt niet aan Tineke Nieboer. Ze deed haar best. Het lag ook niet aan de twee prominente gasten. De heren Nederveen, voorzitter van het algemeen bestuur en Henk Hofman, pas herbenoemde directeur van Novatec. Nu was Novatec jarenlang een koppijndossier, vanwege het failliete timmerfabriekje Barssema. Ofschoon dat probleem nog wat nawerkt onder de rechter, werd daar door de meeste raadsleden geen aandacht meer aan besteedt. Integendeel. De pasbenoemde directeur Hofman werd lof toegezwaaid hoe hij de zaken weer op orde had gekregen. En gefeliciteerd met zijn herbenoeming. Hij bleef echter een gedeelte van de week nog in functie als gemeentesecretaris van Leek. Alex Wekema, PvdA wethouder in Noordenveld had daar ook mee ingestemd in het bestuur van Novatec. Het verschil tussen Alex en de gasten van Novatec zat hem in 50 arbeidsplaatsen, die Noordenveld aanbood in gemeente dienst, onder de CAO van de gemeente Noordenveld. Als beschutte werkplek. Dat was nu juist ook het kenmerk van Novatec, die echter verdere "leegloop" van werknemers van Novatec, die met het Detacheringsinstrument bij overheid en bedrijfsleven moeten worden ondergebracht, aan de slag waren… Onder het ingewikkelde, maar oprukkende begrip detachering moet men een soort uitzendpositie verstaan. Dus geen volwaardige arbeidskracht. Omdat het bedrijfsleven niet zit te springen om mensen met een "vlekje" is er door de landelijke overheid een subsidie aangekoppeld. Novatec en de gemeenten in Westerkwartier voelden er niets voor, dat "hun" beschutte werknemers bij de gemeente Noordenveld in dienst traden. Ze betoogden, dat dan de door de overheid toegezegde "detacheringssubsidie" in gevaar kwam. Alex Wekema bestreed dat… Volgens hem viel de overgang naar vaste dienst bij de gemeente Noordenveld wel degelijk binnen de kaders van de nieuwe participatiewet. Anne Doornbos betoogde dat men zijn werknemers niet kon laten afzien van een arbeidsplaats met betere arbeidsvoorwaarden. In dit verband haalde hij zelfs het befaamde Bosman-arrest te voorschijn uit de betaalde voetbalwereld. Voorzitter van Novatec, Nederveen, bezwoer de raad, dat ze er na overleg vast wel uitkwamen. Toen zag Baas zijn kans schoon zijn gram te halen op een heel ander terrein. Hij viel de heer Henk Hofman persoonlijk aan over zijn recente herbenoeming. Hij zou twee petten op hebben als gemeentesecretaris van Leek en als directeur van Novatec. Die functie had beter met een transparante open procedure ingevuld moeten worden, volgens Baas. Bovendien dreigde "belangenverstrengeling". Zo stelde Baas namens LGN weer de integriteitskwestie, waar men in die kring patent op heeft. Nederveen nam het krachtdadig voor zijn directeur op, maar het kwaad was al geschied. Dit tot woede van de rest van de raad. Wordt vervolgd… Dat wil zeggen, hopelijk alleen wat de aanstelling van de 50 nieuwe gemeenteambtenaren betreft. Baas zal toch niet gauw weer overnieuw beginnen… Na afloop deden een aantal betrokkenen aan een napraatje. Ik was daar bij. Mijn vraag of ze verwacht hadden als gasten van de raad zo door een enkeling behandeld te worden werd door directeur Henk Hofman bevestigd. Kijk we hebben ze onlangs nog bij een inspraakavond in Zuidhorn meegemaakt… en… we lezen Uw rubriek in de Krant… We waren daarom goed voorbereid. Maar leuk is het niet om door iemand zo neergezet te worden. We weten dus, hoe het wat dat betreft Uw vorige burgemeester van der Laan is vergaan… en de heren Hofman en Nederveen vertrokken in de druilerige nacht…