‘Het zou veel handiger zijn als alle werkzaamheden in één keer uitgevoerd zouden worden’

Afsluiting N373 zorgt voor overlast in Lieveren

LIEVEREN – Nu de N373 tussen Roderesch en Langelo is afgesloten voor verkeer, kiezen veel verkeersdeelnemers voor een alternatieve route van Roden naar Norg via Lieveren. Daar is de weg met rood-witte obstakels versmald, omdat de snelheid van de weggebruikers af te remmen, maar er is nog altijd sprake van meer drukte dan gebruikelijk. Enkele weken stonden er verkeersregelaars om sluipverkeer tegen te houden, maar inmiddels zijn zij weer verdwenen. Toch blijft de verkeerssituatie in Lieveren de gemoederen bezighouden.

Henk Baas was tot mei van dit jaar voorzitter van Dorpsbelangen in Lieveren. Nu onderhoudt hij nog de contacten met provincie en gemeente als het gaat over de gevolgen van de wegwerkzaamheden en -afsluitingen van de N373 en de Noordesch.

‘Over het algemeen gaat het best aardig,’ merkt Baas op. ‘Er komen niet heel veel klachten binnen van dorpsbewoners, maar het is wel drukker. Zodra het niet gaat, neem ik contact op met de provincie.’ Volgens hem is er zo’n twintig procent meer verkeer dan normaal. Van maandag tot en met vrijdag is er met name in de spits meer sluipverkeer, maar dat is niet onacceptabel aldus Baas. Ook de overlast van de bussen valt mee. Wel houdt Baas zijn hart vast wanneer het mooi weer is in de weekenden en fietsers, wandelaars, paarden en motoren zich tussen het andere verkeer begeven. ‘Al die verkeersdeelnemers maken gebruik van een weg zonder trottoirs, wat met name bij ouderen angst oplevert. Het punt is ook dat er vaak te hard gereden wordt door het dorp, waardoor de verkeersveiligheid in het geding is.’

Toch is Baas kritisch op de afsluiting van de N373 en de gevolgen daarvan voor Lieveren. Zijn kritiek richt zich met name op twee hoofdonderwerpen, namelijk de communicatie en de afstemming van de verschillende wegwerkzaamheden in de omgeving van Lieveren. ´Laat ik met dat laatste beginnen,´ zegt Baas. ´In 2018 werd de Nijlandseweg afgesloten, één van de levensaders van het dorp. Dat was absoluut nodig, maar het laatste stuk werd pas dit jaar aangepakt.´ Door de verzakkingen in Roden was eerst meer onderzoek nodig naar de riolering, voordat daarmee kon worden begonnen. ´Daardoor hadden we twee keer overlast.´

Hetzelfde geldt voor de Noordesch in het dorp, waarvan vorig jaar het deel van de brug naar het dorp opnieuw werd geasfalteerd. Eerder dit jaar was de weg afgesloten vanwege de renovatie van de brug en volgend jaar staat de renovatie van de rest van de weg op het programma. Laatstgenoemde werkzaamheden zouden dit jaar al plaatsvinden, maar vergen eveneens meer onderzoek. Baas: ‘Waarom worden al die werkzaamheden niet meer synchroon uitgevoerd?  Wanneer mensen niet over de Noordesch kunnen, moeten zij tien kilometer rijden naar Roden in plaats van twee. Het zou veel handiger zijn als alle werkzaamheden in één keer uitgevoerd zouden worden. Ook zijn er veel verschillende aannemers bij betrokken. Alles bij elkaar is het geen voorbeeld van efficiency.’

Ook de communicatie laat te wensen over, aldus Baas. ‘De Noordesch zou aanvankelijk in oktober 2021 worden aangepakt,’ geeft Baas aan. ‘Dan zou sluipverkeer van de N373 daar niet langs kunnen, waardoor we nog maar een paar weken overlast zouden hebben. Toen besloot de gemeente dat er eerst meer onderzoek nodig was en dat de werkzaamheden pas in het voorjaar van 2022 beginnen. Daardoor hebben we ineens vier maanden lang problemen met de bus en sluipverkeer.’ Toen de plannen voor de afsluiting van de N373 al rond waren werden de inwoners van Lieveren pas ingelicht. ‘Wij zijn niet overal tegen,’ geeft Baas aan. ‘Maar we willen betrokken worden en positief meedenken. Als we direct al in gesprek waren gegaan met de provincie hadden we er misschien voor kunnen zorgen dat er wél een noodbrug was gekomen. Dat het nu redelijk goed gaat, neemt niet weg dat de gang van zaken raar is.’

Volgens Rubert Enter, verkeerskundige bij de gemeente Noordenveld, is het toeval dat Lieveren nu het hart van de overlast door de werkzaamheden vormt. ‘De planning heb je niet altijd in de hand,’ geeft hij aan. ‘Overheden zijn ook afhankelijk van leveranties, de jaargetijden waarin de werkzaamheden plaats moeten vinden of deadlines van subsidietrajecten. Daardoor is het ook niet altijd mogelijk om projecten uit te stellen, zodat zij beter op elkaar aansluiten.’ Enter geeft aan dat in het geval van de N373 en de Noordesch wel is geprobeerd op de werkzaamheden op elkaar af te stemmen, zodat zo weinig mogelijk overlast zou ontstaan. De problemen ontstonden door het uitstel van de werkzaamheden aan de N373 door lange levertijden van het materiaal. Dat is ook het geval bij de Noordesch, aldus Enter: ‘In het geval van de Noordesch loopt de levertijd van de klinkers. Daarnaast hebben we daar te maken met onderzoeken in het kader van het bouwprotocol, waarvan de uitkomst niet is te voorspellen.’

Dat de Noordesch niet in één keer kon worden aangepakt, komt doordat het in feite om drie verschillende projecten gaat. Enter: ‘Het eerste deel bestond uit regulier asfaltonderhoud. Daarmee konden we niet langer wachten, want dat zou kunnen leiden tot grotere schade aan de fundering van de weg, waardoor de kosten ook hoger uit zouden vallen. Bovendien zijn we gebonden aan de seizoenen. In het geval van de brug zijn we er per toeval achter gekomen dat onderhoud nodig was en ook dat werk was seizoensgebonden.’

Volgens Enter is er goed overleg met de inwoners van Lieveren en zou eerdere betrokkenheid van de inwoners geen verschil hebben gemaakt voor de aanpak van de N373. ‘Vanuit de gemeente hebben we al vroeg het idee van een noodbrug aangedragen, ook op bestuurlijk niveau. Dat plan bleek niet haalbaar, omdat er grofweg een ton extra voor nodig was en omdat het onherstelbare schade aan de natuur zou hebben aangebracht. Dat gaf uiteindelijk de doorslag.’ Daarbij komt volgens Enter dat het niet altijd lukt om alle plannen te communiceren, omdat niet alles voorzien is. ‘Soms krijgen we te maken met onvoorziene omstandigheden, waardoor we moeten improviseren. Dan is het ook niet mogelijk om maanden vooraf te communiceren.’