‘Hier kunnen we gebruik maken van elkaars ruimte en kennis, daarmee genereer je winst’

Projectleider Klaas Visser over het toekomstige Integraal Kind Centrum Marum

MARUM – Het begint steeds meer vorm te krijgen: het Integraal Kind Centrum (IKC) in Marum. Althans, op papier dan. De Europese aanbesteding van het centrum waar twee basisscholen, de GGD, het muziekonderwijs en Quadraten Kinderopvang hun intrek gaan nemen is in volle gang. Projectleider Klaas Visser praat lezers van het Achtdorpennieuws bij over de voortgang van het prestigieuze IKC dat in de zomer van 2022 op de sportvelden van SV Marum moet verrijzen. 

Het plan voor een IKC dateert al van enige tijd geleden. De toenmalige gemeente Marum was het erover eens om alle maatschappelijke activiteiten op twee nieuwe locaties te huisvesten. Voor kinderen van 0 tot 13 is dat het IKC, voor ouderen op een nieuwe locatie in het centrum. De plek voor het IKC was ook al vastgesteld door de raad: sportpark de Holten. “Dat is al voor de gemeentelijke herindeling besloten”, begint Klaas Visser, die als ervaringsdeskundige verantwoordelijk is voor het slagen van het project. Al eerder begeleidde hij soortgelijke trajecten waarvan de laatste in Oostindie in Leek, waar dit jaar de nieuwe brede school ‘De Violier’ openging. Het is de bedoeling dat christelijke basisschool De Bron, de openbare basisschool De Springplank, de GGD (waaronder het consultatiebureau), het muziekonderwijs en Quadraten Kinderopvang (nu nog kinderopvang het Zonnetje) hun intrek gaan nemen in het IKC. “Het voordeel is dat we hier gebruik kunnen maken van elkaars ruimte en kennis. Voor de gebruiker is het prettig dat alles onder één dak zit. Daarmee genereer je voor alle partijen winst.”

De plek was al vrij snel bepaald: vanaf het parkeerterrein van de voetbalclub maakt het rechter veld straks plaats voor het IKC. Een intensief en complex proces, zegt Visser. “Intensief, omdat niet alles was meegenomen in het verhaal. Zaken als een verkeersplan, energie neutraal bouwen en een plan voor de buitenruimte bijvoorbeeld. Bovendien zijn intussen de bouwbesluiten veel strenger geworden. Het budget wat was vastgesteld was niet toereikend. De financiering is opnieuw bekeken en er is een budget van 8.4 miljoen euro voor het hele project. Vorige week is daar nog 200.000 euro voor verkeersontwikkeling bijgekomen. Samen met een klankbordgroep ‘Verkeer’ wordt een verkeersplan opgesteld. Er wordt ingezet op het scheiden van verkeersstromen zodat er voor fietsers en voetgangers een veilige verbinding ontstaat naar het IKC. We willen voorkomen dat er langs de Alberdaweg geparkeerd wordt. Voor fietsers willen we een oost-westverbinding aanleggen. Er komt nog een integraal verkeersplan, maar de focus ligt nu eerst op een veilige verbinding met het IKC.

 De Europese aanbesteding is inmiddels gestart, vertelt Visser die gesprekken voerde met de verschillende gebruikers en betrokken partijen. Drie ontwikkelaars zitten nog in de race: BAM, Rottinghuis en Bouwgroep Dijkstra-Draisma. Het is de bedoeling dat het ontwerp en de realisatie van het gehele project in één keer wordt aanbesteed zoals dat ook bij de ontwikkeling van De violier is gegaan. “Ik verwacht dat de schetsontwerpen medio oktober verder worden uitgewerkt in een definitief ontwerp. Ook moet er in het bestemmingsplan nog het een en ander aangepast worden. We hopen dat in het voorjaar van 2021 de schop in de grond kan”, zegt Visser die zich bewust was van een wat ‘verwarrende communicatie’ rond het IKC. “Er was wat ruis op de lijn, merkten we. Al in het voorjaar wilden we naar buiten komen met een update en informatie over het IKC. Dat hebben we door het coronavirus moeten annuleren. We willen mensen aan de voorkant zoveel mogelijk meenemen in de plannen. Daarom houden we na de  zomervakantie een informatiebijeenkomst waarin we uitleg geven over de plannen. Deze periode gebruiken we om de website up to date te maken en een brief met achtergrondinformatie op te stellen voor omwonenden en betrokken partijen. Met SV Marum hebben we ook gesprekken gevoerd, daarmee zitten we in een afrondende fase. Ter compensatie van de ruimte gaan wij de velden van de voetbalclub upgraden. Daarvoor is 200.000 euro beschikbaar gesteld wat is opgenomen in de 8.4 miljoen euro. We streven naar een goede oplossing waar zij ook blij mee zijn.” Als alles volgens plan verloopt kan het Integraal Kind Centrum in de tweede helft van de zomer van 2022 in gebruik worden genomen.