Historische bosjes in de Onlanden

REGIO – Natuurmonumenten en Waterschap Noorderzijlvest zijn gestart met de aanplant van zeven bosjes in natuurgebied de Onlanden. De bosjes komen aan weerszijden van de Groningerweg tussen Peize en Peizermade. Uit historische kaarten blijkt dat hier vroeger ook bos stond. Met de aanplant compenseert het waterschap een eerdere kap van populieren langs het Eemskanaal. ‘Vroeger was de omgeving ten noordoosten van Peize heel bosrijk’, zegt boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten. ‘Dat is af te leiden van lokale namen als Peizerwold, Woudrustlaan en Wolddijk. Met de aanplant versterken we de overgebleven bosjes, waar bijzondere planten zoals bosanemonen en de zeer zeldzame schedegeelster groeien.’ De zeven bosjes variëren in grootte van 0.2 tot 3 hectare. Vanwege mogelijk archeologische waarden worden de zandkoppen niet ingeplant. Ook de stroken waar kabels en leidingen in de bodem liggen, blijven grasland.