Historische Kring leek op Emslanden-excursie

LEEK – In het afgelopen voorjaar heeft de heer P. Albers uit Emmen een lezing gehouden over de Emslandkampen voor de leden van de Historische kring Gemeente Leek e.o. Albers heeft er zijn levenswerk van gemaakt om deze vijftien kampen uit de Tweede Wereldoorlog uit de vergetelheid te halen. De kampen lagen alle net over de grens in Duitsland ter hoogte van de provincies Groningen en Drenthe. Men heeft na de oorlog geprobeerd alle overblijfselen van de kampen te verwijderen. Maar als je goed zoekt kun je nog wel sporen vinden. Dat speurwerk heeft Albers gedaan en wat hij heeft gevonden, wil hij graag delen met anderen. Niet alleen geeft hij daar lezingen over, maar ook organiseert hij excursies langs de sporen van de kampen in het landschap: een wachttoren, een stuk prikkeldraad. Verder wordt ook een bezoek gebracht aan het herinneringsmuseum in Esterwege.

De HKGLeo heeft de heer Albers gevraagd om ook voor leden van de Historische Kring Leek zo’n excursie met de bus te mogen organiseren. Die zal worden gehouden op zaterdag 3 oktober. Men verzamelt ons om 8.00 uur op de parkeerplaats van Nienoord in Leek. De excursie duurt de gehele dag. Men is tussen 18.00 en 18.30 uur weer terug op de parkeerplaats. Voor koffie en de lunch wordt gezorgd. Ook de entreeprijs voor het museum is bij de prijs in begrepen. De kosten zijn € 43. Er kunnen in totaal 49 mensen mee. Er zijn nu zo’n 30 aanmeldingen van leden van de HKGLeo. De excursie staat ook open voor niet-leden van de Historische Kring en belangstellenden van buiten onze regio.

Als de excursie niet volgetekend wordt, vult de heer Albers de lijst aan met personen van zijn wachtlijst, meestal afkomstig uit Emmen en omgeving. Als u wilt deelnemen aan deze excursie, er is dus nog plaats. Opgave tot uiterlijk 1 september a.s. bij Agaath Biesma, tel (0594) 515944 of aebiesma@kpnmail.nl Ook niet-leden en belangstellenden van buiten onze regio zijn welkom.