‘Hoe je het ook doet, onvrede zal er altijd blijven’

image

Evenementenbeleid roept vragen op

NOORDENVELD – Het concept evenementenbeleid van de gemeente Noordenveld ligt er. En daar waren stiekem toch wel héél veel mensen nieuwsgierig naar. Zeker is nog niets, want de politiek mag zich er 2 september over buigen. En iedereen die wil kan en mag nog inspreken. ‘Uiteindelijk beslist de politiek. En ik ben niet de politiek’, zegt wethouder Reint Jan Auwema, die weet dat er altijd onvrede zal blijven bestaan over welk evenementenbeleid dan ook en het – zo gaat dat tegenwoordig- zwaar voor de kiezen kreeg op Facebook.

In het concept beleidsplan staan een aantal opmerkelijke zaken. Zo zal er straks voor kleinere evenementen geen vergunning meer nodig zijn, mits deze evenementen voldoen aan een aantal voorwaarden. Verder wil het college graag de mogelijkheid om vergunningen voor meerdere jaren te verlenen en wil het een beperking van het aantal belastende evenementen (dit zijn muziekoptredens met versterkte muziek in de openlucht/tent met minimaal vijfhonderd bezoekers, auto- en motorsportevenementen en kermissen) per dorpskern. Voorts wil het college graag de optie om een evenementenvergunning te weigeren wanneer er al een evenement plaatsvindt op dezelfde dag of in dezelfde dorpskern ter voorkoming van overlast of wanneer hierdoor problemen ontstaan met betrekking tot de inzet van hulpverleningsdiensten.

Het beleidsplan lag een aantal weken ter inzage en negen mensen reageerden. Dat is relatief veel en geeft de gevoeligheid van het onderwerp aan. In het concept beleidsplan wordt ook de situatie rond de Jaarbeurs van het Noorden besproken. Logisch, want zoals iedereen weet is er al jaren een spanningsveld tussen de horeca in Roden en de Jaarbeurs. Reden: volgens de horeca sluit de Jaarbeurs te laat en is er sprake van oneerlijke concurrentie. De horeca zag daarom de Jaarbeurs het liefst rond 00.00 uur of 01.00 uur sluiten, zodat bezoekers dan nog de gang naar de horecazaken kunnen maken, zodat die ook nog wat kunnen verdienen. Aan dat verzoek wordt in het nieuwe beleid eigenlijk geen gehoor gegeven. Toegegeven, er wordt gerept van een eindtijd van 03.00 uur (op de maandagavond, de Nacht van Roden), maar om te voorkomen dat bezoekers na afloop allemaal tegelijk op straat staan, mag het schenken van alcoholhoudende dranken nog tot een half uur na afloop van de muziek/activiteit doorgaan. Tot half vier dus. En na dat tijdstip valt er – zo is de verwachting- geen droog brood meer voor de Roner horeca te verdienen. En dus zal de discussie over de strijd tussen de horeca en de Jaarbeurs ‘gewoon’ door blijven gaan. Zeker nu ook de Jaarbeurs de Rodermark in tegenstelling tot vorig jaar niet accepteert en dus eigenlijk een eenling of een eilandje geworden is. Het is – en dat was het al een tijdje- de Jaarbeurs tegen de rest. Dat de Jaarbeurs aantrekkingskracht heeft, is logisch. Dat heeft de organisatie ook zelf afgedwongen. Het is tenslotte maar eens per jaar feest ‘in de tent’, terwijl je, als je dat zou willen en vol zou kunnen houden, vrijwel elke dag naar de horeca in Roden kunt. Bovendien biedt de Jaarbeurs elk jaar een stevig programma met elk jaar weer bekende namen. Je zou dus ook kunnen zeggen dat de horeca door het programmeren van een super sterk programma de ‘verloren’ mensen terug zou moeten kunnen. Het blijft hoe dan ook een beetje een kip en ei verhaal. In de ideale situatie zou het wenselijk zijn dat zowel de Jaarbeurs als de horeca tevreden zou zijn. Maar die situatie zal ook de komende jaren waarschijnlijk niet gecreëerd worden.

Iets anders. De Jaarbeurs mag dus om 03.00 uur sluiten. In Norg moest afgelopen zaterdag al om 01.00 uur de stekker er uit. En dus ontplofte Facebook en voelt Norg zich achtergesteld. De Rodermarkt krijgt dus een soort van status aparte, terwijl de Norgers dat logischerwijs graag zagen voor hun Feest4daagse, een evenement waar zij het gehele jaar naar toeleven. De status aparte van de Rodermarkt is er gekomen vanwege met name de historie en de omvang van het evenement. In Norg gaat dat er echter niet in. Meest gelezen reactie op Facebook: in Norg betaalt men evenveel belasting en toch wordt Roden stelselmatig voorgetrokken. Verantwoordelijk wethouder Auwema – een Norger nota bene- kent de kritiek. ‘Je kunt het nooit goed doen. Nu zijn er mensen ontevreden, trek je één lijn dan zijn anderen weer ontevreden. Zo gaat dat met dit soort zaken. En bovendien: het is een concept. De politiek is aan zet. De politiek beslist. Niet Reint Jan Auwema.’

KADER
Aanpassen legesverordening
In Noordenveld zal in de nabije toekomst waarschijnlijk niet langer betaald hoeven worden voor het aanvragen van een evenementenvergunning. Uit onderzoek is gebleken dat dat de leges voor een dergelijke vergunning die in rekening worden gebracht niet kostendekkend zijn. Daarbij komt dat tweederde van de aanvragers valt onder de vrijstelling van de legesverordening. Dit betekent dat zijn ook nu al geen leges hoeven te betalen. Bovendien kost het behandelen van de aanvragen veel tijd. En lijkt het kostendekkend maken van de vergunning niet realistisch. Dan namelijk zou het legesbedrag fors omhoog moeten en zullen veel organisaties afhaken. Noordenveld wil echter een aantrekkelijke gemeente blijven en heft derhalve geen leges meer straks. Let wel, het voorstel betreft alleen het niet meer heffen van de leges voor evenementenvergunning. Voor een evenement kunnen ook nog andere vergunningen/ontheffingen zijn vereist, bijvoorbeeld een ontheffing drank- en horecawet of gebruiksvergunning. De leges voor deze vergunningen worden dus wél gewoon in rekening gebracht.