Hoe vitaal zijn fusies voor de marktwaarde?

Welke invloed hebben fusies op de marktwaarde? 

Langzaamaan wordt de financiële steun vanuit de Nederlandse overheid aan bedrijven stopgezet. De pandemie lijkt op z’n eind te lopen, waarmee nagenoeg alle regels worden losgelaten. Het heeft mogelijk invloed op het aantal bedrijven wat afstevent op een faillissement. Zij werden in de afgelopen anderhalf jaar mede door de financiële steun overeind gehouden door de overheid. Bedrijven die het zwaar hebben zouden een fusie met een andere partij kunnen overwegen. Wat is de invloed van zo’n fusie op de marktwaarde van bedrijven? In dit artikel lees je er meer over via specialisten van Marktlink

Bedrijf verkopen en fuseren twee verschillende dingen 
Soms wordt gedacht dat een bedrijf verkopen in de praktijk hetzelfde is als fuseren. Dat is echter niet per definitie het geval. Bij een fusie worden twee partijen samengevoegd, waarbij de aandelen in het nieuwe bedrijf vaak naar rato worden verdeeld. Dit betekent in de meeste gevallen ook dat de eigenaren van beide bedrijven aanblijven in de top van het nieuwe bedrijf. Bij de verkoop van een organisatie gebeurt dat doorgaans niet. Het bedrijf wordt volledig of voor tenminste 51% van de aandelen overgenomen door een externe organisatie. Dit betekent dat een bedrijf verkopen ook een andere invloed heeft op de marktwaarde dan een fusie. 

Invloed fusie op marktwaarde bedrijven
Bij een fusie wordt de marktwaarde van beide bedrijven in de basis bij elkaar opgeteld. In de praktijk zit dit vaak anders. Denk aan medewerkers die een van beide partijen verlaten, omdat zij het niet eens zijn met de aanstaande fusie. Ook klanten kunnen afhaken, als zij medegedeeld krijgen dat twee partijen fuseren. Mogelijk hebben klanten slechte ervaringen met de partij waarmee gefuseerd wordt. Vaak gaat het om partijen die binnen dezelfde sector actief zijn. Het maakt dat de marktwaarde niet letterlijk bij elkaar opgeteld kan worden, er gaat altijd waarde verloren. 

Advies van een onafhankelijke partij 
Of een fusie een interessante optie is en wat de impact hiervan is op de marktwaarde van het nieuwe bedrijf is van diverse factoren afhankelijk. Het loont om een externe partij in de arm te nemen voor het berekenen van de financiële gevolgen van zo’n fusie. Wat betekent dit voor de organisaties? Hoe zit het met de marktwaarde? Is het wellicht interessanter om een groot deel van de aandelen van zo’n bedrijf over te kopen? Enzovoorts. Er zijn verschillende partijen die de bedrijfswaarde kunnen berekenen en op basis daarvan advies kunnen geven.