Honden krijgen pretparkje aan de Kastelenlaan

Hond

De Hofsteden weer voorloper

RODEN – Wat is dat toch met wijkbelangenvereniging De Hofsteden? Telkens weer slagen ze er in nieuwe en bijzondere projecten te bedenken én nog te realiseren ook. Zo werden in de wijk al verschillende grijze elektriciteitskastjes beschilderd, nu weer realiseert het een hondenspeelweide aan de Kastelenlaan. Het had wat voeten in aarde, maar als alles, bijvoorbeeld het weer, meezit, dan kunnen de honden in de wijk en omgeving straks terecht in hun eigen speeltuin. Hun eigen pretparkje. Voorzitter Bert Akker en secretaris Henriette Johannes vertellen over weer een bijzonder initiatief.
Bert, Henriette en de andere bestuursleden hoefden het dit keer eens niet zelf te bedenken. Vanuit de wijk kwamen twee bewoners met het idee: een hondenspeelweide. De twee hadden al een terrein in gedachten en wilden het zelf wel onderhouden. ‘ We waren meteen enthousiast’, vertellen Henriette en Bert. ‘ Wij zijn de afgelopen jaren al behoorlijk actief geweest als het ging om hondenpoep en nu konden we weer iets doen voor de hondenbezitters in de wijk, en dat zijn er nogal wat. Het mooiste is wel dat het een initiatief vanuit de wijk is, en dus hebben we er meteen de schouders onder gezet.’
Er volgde een bezoek aan de gemeente. ‘We moesten in eerste instantie voldoende handtekeningen inzamelen om zo aan te tonen dat bewoners dit echt wilden. Wethouder Auwema was enthousiast en vroeg ons het plan verder uit te werken. Aanvankelijk hadden we een terrein ietsje verderop in gedachten, maar daar hebben we van afgezien. De speelweide komt aan de Kastelenlaan, en is iets groter dan het terrein dat we in eerste instantie op het oog hadden. Het gehele gebied wordt aangepakt vanwege Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Er komen bossages en een nieuw fietspad. De ingang komt dus aan de Kastelenlaan, en niet aan de Huneborg zoals nogal eens verondersteld werd. De mensen die aan de Huneborg wonen, zien het veld wel maar door schuine bossages willen we de inkijk beperken. Bovendien: ze hebben eerst hun tuin, dan bossages en het fietspad (of andersom) en pas dan komt de speelweide. ‘

Nadat Tanja Haseloop namens De Noordenveldse Uitdaging al voor gaas – via Bouwbedrijf R. van der Sluis- had gezorgd, doemden de eerste problemen op. Er waren tegenstanders. Mensen die de komst van het pretpark voor honden niet zo zagen zitten. Reden: de angst dat het een hangplek voor jongeren zou worden en lawaaioverlast van blaffende honden. ‘ Dat was voor ons als wijkbelangenvereniging een lastige spagaat. We willen het graag voor iedereen goed doen. Maar ondertussen waren we al zo ver, we hadden bijvoorbeeld ook al afspraken gemaakt met school de Esborg, dat het door moest gaan. We hebben informatie ingewonnen bij de gemeente hoe met deze materie om te gaan. Vervolgens hebben we een bijeenkomst belegd in de Hoeksteen, voor voor- en tegenstanders. Vast stond toen wel al dat de speelweide er zou komen. Door goed te luisteren hebben we wel geprobeerd zoveel mogelijk vragen en onduidelijkheden bij het kleine plukje tegenstanders weg te nemen. Voorbeeld? Nou ja, een hangplek zal het echt niet worden. Daarvoor is het terrein veel te open en dus niet aantrekkelijk voor jongeren. Verder gaan we werken met openingstijden. We willen niet dat mensen ’s avonds overlast ondervinden van blaffende honden. Voorts is het straks zaak voor iedereen om het terrein netjes te houden. Het is straks van ons allemaal, iedereen zal de verantwoordelijkheid moeten nemen. Bovendien gaan we heel scherp monitoren. Mochten er echt klachten komen en blijven, dan kijken we wat we doen. Met de Esborg, zij maken bijvoorbeeld objecten voor in de speelweide, is afgesproken dat wat zij maken, zo verplaatst kan worden. Het is een duidelijke pilot. Mochten de tegenstanders straks gelijk gekregen hebben, dan nemen we maatregelen. Zo simpel is het gewoon’, zegt Johannes.
Om het besluit van de wijkbelangenvereniging kracht bij te zetten, stuurde de gemeente ondertussen een brief aan alle direct omwonenden. In die brief geeft de gemeente aan achter het plan te staan. Behalve De Noordenveldse Uitdaging en de Esborg, krijgt De Hofsteden steun uit het Leefbaarheidsfonds van de gemeente.
Wanneer er daadwerkelijk begonnen kan worden met de aanleg, is afhankelijk van de gemeente. ‘ Als zij de bosjes weghalen vanwege de aanleg van het fietspad, wordt er gras ingezaaid. Groeit dat, dan kunnen wij aan de slag. De gemeente zet de ruimte via paaltjes uit, vervolgens is het aan ons het terrein aan te leggen. We hopen ergens in mei de speelweide te kunnen openen. Maar ook dit is weer afhankelijk van de hulp die we krijgen. Uiteraard rekenen we op de medewerking van hondenbezitters in de buurt. Vele handen maken licht werk. Zetten we er met z’n allen de schouders onder, dan hoeft het straks allemaal echt niet lang te duren.’
Met de realisatie van een voor Noordenveld unieke hondenspeelweide, is het bestuur er niet. Bert, Henriette, Jan Dijkstra, Bert Neven en Rob Boomsma piekeren er niet over om nu maar eens een tijdje met de voeten op tafel te gaan liggen. ‘ Nee, we hebben al weer nieuwe plannen. Zo worden er op korte termijn nog eens twee elektriciteitskastjes beschilderd, waarbij samengewerkt zal worden met basisschool De Hoeksteen’. Bovendien wil De Hofsteden ook de diepte in. ‘We zijn zo ondernemend om de wijk leefbaar te houden. We willen het een wijk houden waarin mensen graag wonen en nieuwelingen graag willen wonen. We willen nu met het thema ‘eenzaamheid’ aan de slag. Gebleken is dat er toch veel mensen eenzaam zijn, of zich eenzaam voelen. Mensen die hun huis amper uitkomen en ook al geen bezoek krijgen. Daar willen we iets mee doen. We hopen dat mensen uit de wijk zelf met ideeën komen. Ondertussen hebben we wel al de steun van De Hoeksteen, die lokalen beschikbaar wil stellen. Iedereen moet zich maar eens afvragen of ze de buren of overburen eigenlijk wel kennen. Heel vaak zal een negatief antwoord volgen. Dáár willen we dus iets mee doen. In onze wijk mag niemand zich alleen voelen of geïsoleerd raken. Met hulp van de mensen zelf gaan we ook dit project van de grond krijgen. Let maar op.’