Hondenpoep, gooi het in de afvalbak

RODEN – Een ergernis die in Nederland en dus ook in Roden hoog bovenaan de ranglijst staat is hondenpoep langs bermen en speelveldjes. ‘Je zal er maar in staan of je kind komt met schoenen vol thuis. En dat terwijl voorkomen eigenlijk heel gemakkelijk is. Je neemt een schepje mee met een klein zakje, je raapt het op en gooit de hondenpoep in een gemeentelijke afvalbak.’ Dit zegt Peter Booij. Hij is voorzitter van wijkbelangenvereniging De Vijfde Verloting in Roden. Samen met de gemeente Noordenveld, het Platform Wijkbelangenvereniging Roden en dorpsbelangen Nieuw Roden, wordt er opnieuw een poging gedaan om hondenbezitters op te roepen hier aandacht aan te besteden.

Gert van Rossum is lid van het sociaal netwerk en in die zin erbij betrokken. ‘We willen ditmaal inzicht krijgen of alle afvalbakken in de wijken wel op de goede plek staan. Sluiten die aan bij de looproutes die hondenbezitters nemen. Vaak zie je dat mensen eenzelfde route lopen. Wanneer daar geen afvalbak staat, dan kun je ook je hondenpoep daar niet kwijt. Daarom willen we hen en andere belangstellende uitnodigen om met ons mee te denken waar de afvalbakken beter tot hun recht komen.’

Her en der in de gemeente staan al anti-hondenpoep palen of dispensers met zakjes erin. Jan Donkelaar zit namens WiN bij het overleg van de wijkbelangenverenigingen in Roden. ‘Hondenpoep komt al jaren ter sprake en staat vaak op de agenda. Het blijft een ergernis voor de mensen die erin trappen. Daarom willen we 3 informatiebijeenkomsten organiseren waarbij wij met de mensen over dit onderwerp in gesprek gaan. Bijeenkomsten die de leefbaarheid in de wijk en buurt zullen verbeteren,’ is zijn inschatting.

Dat gebeurt op dinsdag 11 juni in dorpshuis Nieuw Roden voor het dorp Nieuw Roden, De Vijfde Verloting en de wijk Roderveld. Op donderdag 13 juni is de bijeenkomst in de Scheepstraschool aan de Schoolstraat voor de wijken Mensingeveld, Hullenveld en Centrum. Tenslotte op donderdag 20 juni voor de Hofsteden, Middenveld en Bomenbuurt en dat in praktijkschool De Esborg. Aanvang steeds 19.30 uur, opgeven van tevoren hoeft niet en informatie bij Jan Donkelaar 050 3176500.

Op de foto Gert van Rossum, Peter Booij, Jan Donkelaar en hond Kaya die afgelopen zondag 7 jaar is geworden.