‘Hoopgevende resultaten’ door anti-hondenpoeppalen

Roden hondenpoeppalen

RODEN – Hoewel de gemeente Noordenveld er naar streeft dat steeds meer paaltjes en andere obstakels uit de buurt verdwijnen, worden de anti-hondenpoeppalen door de buurtbewoners als zeer welkom ervaren. Vorige week werden door enkele buurtbewoners en leerlingen van praktijkschool de Esborg uit Roden mee dan tien anti-hondenpoeppalen geplaatst in vier wijken in het dorp. ‘Het is vooral de bedoeling dat deze palen worden geplaatst op kinderspeelplaatsjes’, zegt WiN-medewerker Jan Donkelaar. ‘Onze organisatie draagt zorg voor de ondersteuning van de wijkbelangenverenigingen en dit is een van de activiteiten die we samen met de buurt en de school op touw hebben gezet. We willen dat de buurten en dan met name de speelterreintjes voor de kleintjes hondenpoepvrij blijven. Dat zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is het helaas niet. Op de palen staat een plaatje met daarop de vermelding ‘speelterrein’ en een plaatje dat aangeeft dat het voor honden niet toegestaan is om te poepen.’ In wijken waar al eerder dergelijke palen zijn geplaatst, vindt met de resultaten hoopgevend.