Hovenier in Peize begint rechtszaak tegen de gemeente

‘We moeten de tijd hebben om weg te gaan. Twee maanden is niet reëel’

PEIZE – Hovenier Albert de Boer uit Peize sleept de gemeente Noordenveld voor de rechter. De gemeente verwacht van De Boer dat hij zijn bedrijfsactiviteiten, die door buren als overlast worden ervaren, voor 1 mei aanpast of verplaatst naar een andere plek. Volgens de hovenier is het onmogelijk om daaraan te voldoen. Hij begint een procedure om uitstel te vragen of te mogen blijven. De zitting is op 6 april.

Eerder dit jaar kwam het hoveniersbedrijf van De Boer in het nieuws, doordat buren een rechtszaak aanspanden. Zij hadden bezwaren tegen de sleufsilo op het terrein van De Boer en bedrijfsactiviteiten die op twee meter van hun terrein plaatsvonden. Volgens de buren was dit onverenigbaar met de woonbestemming van het perceel.

Al in 2020 dienden de buren klachten in, waarna de gemeente in september vorig jaar met een gedoogbesluit kwam. Daarin was sprake van een zogenaamde ‘sterfhuisconstructie’. Dat betekende dat De Boer zijn bedrijf op de huidige plek mocht voortzetten, maar dat er in de toekomst niet een opvolger op dezelfde plek mocht komen wanneer De Boer zou stoppen met zijn bedrijfsactiviteiten. Op dit besluit kwamen twee zienswijzen en twee nieuwe handhavingsverzoeken, waarna de gemeente in februari concludeerde dat de bedrijfsactiviteiten toch niet in overeenstemming waren met de woonbestemming. De gemeente besloot daarop toch te gaan handhaven.

‘De datum van 1 mei kwam voor ons volledig uit het niets,’ zegt De Boer. ‘Eerst neemt de gemeente een besluit om te gedogen en vervolgens beslissen ze toch iets anders. Dat is voor ons niet uit te leggen.’ De datum van 1 mei hijgt de hovenier in de nek, zegt hij: ‘We moeten tijd hebben om weg te gaan. Twee maanden is niet reëel. Het lukt mij nooit om mijn bedrijf in zo’n korte tijd te stoppen of te verplaatsen.’ Hij hoopt met de rechtszaak uitstel, of misschien zelfs afstel, te krijgen. Daarnaast heeft De Boer een bezwaarschrift ingediend bij de bezwarencommissie van de gemeente Noordenveld om te kunnen beoordelen of het proces rondom de besluitvorming goed tot stand is gekomen.

Om zijn dorpsgenoot te steunen, startte Gert Bos uit Peize een petitie, die inmiddels bijna 1200 keer is ondertekend. ‘Normaal ben ik niet het type om petities te starten of te ondertekenen, maar nu had ik het gevoel dat ik iets moest doen. Ik snap niet dat het zo ver moet komen. Albert doet veel voor het dorp en hij wil wel over alles meedenken, maar de klagers verzinnen steeds iets nieuws.’ Bos heeft het gevoel dat de minderheid de situatie kan bepalen voor de meerderheid. Hij wilde laten zien dat er een meerderheid is die De Boer steunt.

De petitie is aangeboden aan wethouder Jeroen Westendorp. Bos heeft niet echt het gevoel dat het echt heeft geholpen. ‘Maar er is wel uitstel gekomen, want aanvankelijk moest het bedrijf al op 1 februari weg.’

Gevraagd naar wat de gemeente heeft gedaan met de petitie, antwoordt Westendorp: ‘Die is toegevoegd aan het dossier.’ Dat de gemeente in het ene geval luistert naar individuen, terwijl in het andere geval het algemeen belang boven het individuele belang wordt gesteld komt volgens Westendorp omdat de gemeente iedere casus afzonderlijk behandelt: ‘Het één is niet vergelijkbaar met het andere.’

Inhoudelijk kan hij weinig over de zaak zeggen: ‘Wij hebben ons standpunt ingenomen en die kenbaar gemaakt aan de betrokkenen. Wij hebben een termijn gesteld waarvan wij denken dat het haalbaar en redelijk is.’ Of dat te snel is, is volgens Westendorp aan de rechter om te beslissen. ‘Wij wachten de zitting af.’

Wel wil de wethouder benadrukken dat hij het treurig vindt dat deze situatie is ontstaan. ‘Het is jammer dat niet iedereen tevreden is met de oplossing,’ aldus Westendorp. ‘Maar het is wel mooi dat mensen dan het recht hebben om een uitspraak van het college aan te vechten.’ Uiteindelijk is het volgens de wethouder van belang dat de zaak op een goede manier wordt afgesloten: ‘Men blijft wel buren van elkaar.’