Huidige buslijnen zijn niet te handhaven

roden overleg openbaar vervoer

gemeente presenteert drie varianten

RODEN – Donderdagavond organiseerde de gemeente Noordenveld een presentie over de veranderingen die op stapel staan met betrekking tot de buslijnen in Roden. Het OV Bureau Groningen – Drenthe wil vanuit Roden in 27 minuten op de Grote Markt staan. Nu lukt dat niet en dat moet dus veranderen, is althans de mening van OV Bureau medewerker Erwin Stoker.

De 27 minuten grens is heilig. ‘Zo komen er betere aansluitingen op andere buslijnen tot stand. Ook niet onbelangrijk, de bus uit Roden sluit zo aan op de vertrektijden van de treinen naar Zwolle. Elk half uur is er dan een overstap mogelijk van vier minuten,’ wist Stoker. De informatieavond werd door iets meer dan veertig mensen bezocht. Vooral ook door dorpsbewoners die wellicht straks een bus door hun straat zullen zien rijden. Ervaringsdeskundigen uit de praktijk waren er ook. Inwoners uit het dorp die dagelijks met de bus naar de stad reizen. Zij gaven de plannenmakers deze avond nog nuttig tips mee om over na te denken. Oud-verkeerswethouder Otto Huisman van GroenLinks was van het begin af aan van de partij. Zijn opvolger Reint Jan Auwema van Gemeentebelangen was een klein uurtje verlaat. Andere aanwezige raadsleden die zich betrokken voelden bij de problematiek waren Harry Waals en Henk Koekoek van de Lijst Groen Noordenveld. De drie varianten zijn de komende tijd inzet van het politieke spel. Uiteindelijk maken de plannenmakers een voorstel richting het College van B & W, die dan de uiteindelijk gekozen variant in de raad zal bespreken.

In eerste instantie waren er maar liefst dertig varianten bedacht om Roden ter herinrichten. Uiteindelijk bleven daar drie van over. Variant 3, variant 4 en variant 7. De laatste twee varianten gaan niet meer langs de huidige bushalte aan de Leeksterweg. In variant 7 gaat de bus over de Raadhuisstraat, langs het gemeentehuis richting Heerenweg en Nieuweweg naar Nieuw-Roden, alwaar na een rondje om de kerk de bus weer dezelfde route terugvoert naar Groningen. Het busstation zal in deze variant tegenover het gemeentehuis terecht komen. Ook zal de Raadhuisstraat – Heerenstraat een doorgaande weg worden. Het busvervoer kan dan ongehinderd doorrijden. Verkeer komend vanuit Norg moet stoppen. Doordat verderop in het traject wegversmallingen zijn wordt er aan de Roderweg een bomenrij en groenstrook opgeofferd. Dat is ook van toepassing in variant 4. In die variant gaat de bus via de Touwslager over de Westerstraat naar de Nieuweweg. Nabij de Dorth komt een eindpunt. In deze variant gaat de bus niet naar Nieuw-Roden. De bushalte aan de Leeksterweg wordt in deze variant afgebroken en komt terecht op het parkeerterrein aan de linkerzijde van de Touwslager. Grofweg gezegd de parkeerterreinen achter de Blokker. De Westerstraat wordt in dit verhaal verbreed, iets wat ook ten kostte zal gaan van de groenstrook aan de voetgangerszijde van de weg. Ook de Westerstraat – Nieuweweg wordt dan een doorgaande weg. Schoolgaande kinderen naar De Marke zullen gebruik moeten gaan maken van de B-weg. De huidige toegangsweg zal worden afgesloten. Variant 3 kent de minste ingrepen in het dorp. Tot en met de wijk De Vijfde Verloting blijft het zo als het is. Alleen zullen er minder haltes komen aan onder andere de Hofsteden. Het eindpunt ligt komt halverwege de Kastelenlaan te liggen. In alle drie de varianten komt de rotonde aan het Julianaplein te vervallen en wordt een doorgaande weg. Of richting Kanaalstraat of richting Raadhuisstraat. Dat is afhankelijk van de gekozen route.

Niet alleen zal het College van B & W kijken naar de beste route door het dorp. Ook het financiële aspect zal een duchtige rol gaan spelen. Duidelijk is op voorhand dat de varianten 4 en 7 de meeste verkeerskundige aanpassingen zullen vergen en een stevig kostenplaatje kunnen gaan opleveren voor de gemeente. Vanuit Roden zijn er 1000 passagiers per dag en in totaal wordt er gesproken over 154 busbewegingen per dag. Aanwezigen op de voorlichtingsbijeenkomst lieten vooral blijken de varianten 4 en 7 minder aantrekkelijk te vinden. Vooral de toenemende druk op het winkelcentrum van Roden en het laten vervallen van groenstroken en rooien van bomen werd bekritiseerd. Overigens was de algehele opvatting dat met de tijdswinst in Roden het nog maar moet blijken dat die in de stad ook waar kan worden gemaakt. De stad geeft de meeste verkeersopstoppingen. Volgens het OV Bureau Groningen Drenthe heeft de stad Groningen toegezegd hier aan te werken, zodat de 27 minutengrens kan worden gehaald. Voor Rodenaren blijft de situatie nog ongewis. Binnenkort volgt een collegevoorstel in de raad van Noordenveld.