Huizenprijs Noordenveld gestegen in eerste kwartaal

lNOORDENVELD – Vrijwel alle Nederlandse regio’s haken aan bij het landelijke herstel op de woningmarkt. In elke regio nam in 2014 het aantal woningverkopen toe en in 37 van de veertig regio’s steeg de gemiddelde verkoopprijs. Dit schrijven economen van de Rabobank in de verschenen studie ‘Herstel op de regionale woningmarkt’. In de gemeente Noordenveld is de gemiddelde verkoopprijs van koopwoningen in het eerste kwartaal van 2015 met drie procent gestegen,
Voor wat betreft het herstel van de gemiddelde verkoopprijzen lopen de steden over het algemeen voorop en het aantal woningtransacties in Noordenveld is in het eerste kwartaal van 2015 met 53 procent gestegen. ‘De stijging van het aantal verkopen in Noordenveld is opmerkelijk.
Zowel ten opzichte van het gemiddelde in Drenthe als het gemiddelde in Nederland is het aantal verkopen procentueel sterk gestegen. De prijsontwikkeling in Noordenveld sluit aan bij de regionale en landelijke ontwikkeling’, zegt Oetse Wijma, directeur Particulieren van Rabobank Noordenveld West Groningen.