Humanitas: ‘Dichterbij de inwoners is waar wij het voor doen’

CBN 122 biedt onderdak aan vele partijen

RODEN – Aan de Ceintuurbaan Noord in Roden is op nummer 122 een verzamelgebouw ontstaan die maatschappelijk betrokken organisaties bundelt. Een goede zaak, zo vindt de gemeente Noordenveld, want het was altijd al een wens om de huisvestingsproblematiek voor deze organisaties voor langere tijd op te lossen. Kledingbank, Boekenmarkt, Voedselbank, Vluchtelingenwerk, stichting Queri hebben er hun standplaats gekregen en ook zijn er samenwerkingsverbanden gelegd met onder andere Humanitas, Welzijn in Noordenveld en kerkelijke organisaties. Ceintuurbaan Noord gaat bekend worden onder de naam CBN 122.

Humanitas verleent diensten op het gebied van zorg, welzijn en wonen aan met name diegenen die tijdelijke ondersteuning nodig hebben om hun leven op eigen wijze vorm te geven. Respect, gelijkwaardigheid en wederkerigheid zijn hierbij de kernwoorden. Humanitas signaleert maatschappelijke behoeftes en neemt daarop initiatieven om een toegankelijk aanbod te ontwikkelen.

Maritza Doornkamp is lid van het bestuur en Heimen Pijlman is voorzitter van Humanitas Noordenveld (foto). ‘Met afzonderlijke organisaties in dit verzamelgebouw hadden wij altijd al contact,’ zegt Heimen Pijlman. ‘Organisaties die net als wij actief zijn voor mensen die leven op het sociaal minimumniveau. Nu er 1 gebouw is zal Humanitas hier ook gebruik van gaan maken. Veel hebben we niet nodig en het hoeft ook geen ruimte te zijn die expliciet is voor Humanitas. Een tafel, enkele stoelen, een koffiezetapparaat, dat is genoeg om een inloopspreekuur te starten. Als er daarbij ook nog de beschikking komt over een vergaderzaaltje voor bijvoorbeeld cursusbijeenkomsten, dan kunnen wij aan de slag. Samen met de gemeente zijn we betrokken bij het Pact van Armoede, zoals dat onlangs door de gemeenteraad is aangenomen. Met Welzijn in Noordenveld zullen we hier mee aan de slag gaan. Kijk, dit gebouw kent geen hoge drempel. Dichtbij de mensen waar wij het voor doen. Aanspreekbaar zijn om te luisteren en daar waar dat kan hulp te bieden door het organiseren van activiteiten.’

Humanitas kent projecten als Vriendschappelijk Huisbezoek, Thuisadministratie, Kindervakantie weken, Sinterklaas Speelgoed actie en Contact met gedetineerden.  Humanitas Noordenveld is in 2000 opgericht. Daar waar dat kan worden nieuwe projecten toegevoegd. Zo is men samen met WiN in Norg actief om een cursus ‘Rouw en Verlies’ op te zetten. Heimen Pijlman: ‘Onverwerkte rouw en verlies belemmert vaak voortzetting van het leven. Het is daarom goed om daar over te praten met lotgenoten onder deskundige begeleiding. Dit project zal, als corona het toelaat, in 2021 van start gaan.’

 Maritza Doornkamp pleit voor het opzetten van een stevige samenwerking met betrokken partners. ‘Het is nog even zoeken hoe we dat precies gaan organiseren, maar er is in ieder geval een denkrichting. Verbinding maken met de inwoners is hierbij een belangrijk gegeven. Het is goed om niet hals over kop zomaar wat te organiseren. Iedereen zit pas in dit nieuwe onderkomen. Laat iedereen eerst even zijn plekje zoeken en daarna aan de slag. Voor ons zou een spreekuur ideaal zijn indien bijvoorbeeld de Voedselbank, het Vluchtelingenwerk en de Kledingbank open zijn voor bezoek. Het welzijnswerk kan een voortrekker zijn in het bevorderen van samenwerking tussen alle partijen. Je ziet dat al terug bij stichting Leergeld en het Pact van Armoede. En daarnaast heeft de gemeente een stimulerende rol in dit geheel. Wij hebben gemerkt dat zij bestuurlijke en ambtelijk nauw betrokken zijn en vinden dat een goede zaak,’ zegt Maritza Doornkamp.