Huurders van Woonborg in protest

nieuw roden woon bijeenkomst 1

REGIO – De Algemene Huurdersorganisatie WOON wordt overstelpt met reacties van huurders over de maximale huurverhoging. WOON behartigt de belangen van alle huurders van Woonborg en heeft die huurders uitgenodigd voor vier actievergaderingen. WOON wil op deze bijeenkomsten de mening van de huurders horen, over de betaalbaarheid van de huren. Op 14 en 15 mei vonden de eerste avonden hiervoor plaats: in Haren met een opkomst van ruim 60 huurders en in Roden (foto) zelfs meer dan honderd. Daarnaast stroomt de e-mailbox van WOON vol met reacties van huurders. Zowel in de e-mails als op de bijeenkomsten, wordt duidelijk hoe schrijnend de situatie voor menig huurder is. Velen weten niet meer hoe de eindjes aan elkaar moeten worden geknoopt, zeker niet nu met weer die forse huurverhoging er bij. Dat Woonborg het advies van WOON om met name de lage inkomens bij de huurverhoging te ontzien heeft afgewezen, leidt tot grote verontwaardiging en weerstand bij de huurders. Veel huurders willen WOON verder ondersteunen bij het streven om huren betaalbaar te houden. Steeds meer huurders melden zich alsnog als lid van WOON aan uit verontwaardiging over het gevoerde huurbeleid van Woonborg. Op de bijeenkomsten reiken de huurders het bestuur van WOON menige suggestie aan voor het verdere contact met Woonborg.