Huurders Woonborg tekenen massaal petitie

REGIO – De Algemene Huurdersorganisatie WOON is geschrokken van de vele reacties van huurders over de maximale huurverhoging. WOON behartigt de belangen van alle huurders van Woonborg. In de afgelopen weken organiseerde WOON in alle gemeenten met woningen van Woonborg actiebijeenkomsten om de mening van de huurders te horen over de betaalbaarheid van de huren. Alle bijeenkomsten werden bezocht door vele verontruste huurders. Daarnaast stroomt de mailbox van WOON vol met reacties. Zowel in de mails als op de bijeenkomsten wordt duidelijk hoe schrijnend de situatie voor menig huurder is. Velen weten niet meer hoe de eindjes aan elkaar moeten worden geknoopt, zeker niet nu met weer die forse huurverhoging er bij. Dat Woonborg het advies van WOON om met name de lage inkomens bij de huurverhoging te ontzien heeft afgewezen, leidt tot grote verontwaardiging en weerstand bij de huurders. Veel huurders willen WOON verder ondersteunen bij het streven om huren betaalbaar te houden. Steeds meer huurders melden zich alsnog als lid van WOON aan uit verontwaardiging over het gevoerde huurbeleid van Woonborg de huurders besloten tot het tekenen van een petitie. Dit kan via de website van WOON: www.ahwoon.nl. Alle reacties die WOON verzamelt worden samengevat in een rapport. Dit rapport zal samen met alle petities in september aan de directie van Woonborg worden aangeboden. Huurders die nog willen tekenen, kunnen dit doen tot 7 september. Huurders die niet over internet beschikken kunnen insturen naar WOON via antwoordnummer 10, 9300 XA Roden.