Huwelijksjubileum in Tolbert

TOLBERT – Zweitse van der Wal (van 1934) en Hendrikje van der Wal – Helmholt waren onlangs precies zestig jaar met elkaar getrouwd. Ze zaten bij elkaar in de klas op de lagere school in Tolbert. Toen hadden ze echter nog geen oog voor elkaar. Na de lagere school gingen ze beiden hun eigen weg. In de winter van 1956 sloeg de vonk over op de Tolberter ijsbaan. Ze trouwden in 1957 en verhuisden naar Assen. Door het werk van meneer zijn ze uiteindelijk elf keer van woonplaats gewisseld. In alle plaatsen waar ze gewoond hebben, waren ze actief betrokken bij het verenigingsleven en vrijwilligerswerk. Meneer was jarenlang raadslid in Leek en vervulde zelfs de post van wethouder in 2022, namens Algemeen Belang. Hun huwelijk leverde drie dochters, een kleinzoon, vijf kleindochters en inmiddels ook twee achterkleindochters op.