Ideeën over het landschap van Noordenveld? Geef ze aan!

NOORDENVELD – De gemeente Noordenveld is zuinig en trots op haar landschap. Kenmerken zoals de kleine esdorpen, beekdalen, veenkoloniën en laagveenontginningen willen we behouden voor toekomstige generaties. Tegelijkertijd staat ons landschap voor grote uitdagingen, zoals de overgang naar duurzame energie. Om deze ontwikkelingen zo goed mogelijk in te passen in het landschap is de Noordenveldse Kwaliteitsgids opgesteld.

Drie landschapstypen

In de Noordenveldse Kwaliteitsgids zijn alle karakteristieken en kwaliteiten beschreven die aanwezig zijn in het landschap van deze Noord Drentse gemeente. Dit is gedaan door Noordenveld in drie gebieden in te delen: het Laagveenontginningslandschap, het Esdorpenlandschap en het Hoogveenontginningslandschap.

Uw zienswijze indienen

De Noordenveldse Kwaliteitsgids is in opdracht van de gemeente Noordenveld opgesteld door adviesbureau Libau. Vanaf donderdag 17 oktober kunnen inwoners gedurende 6 weken (tot en met donderdag 28 november) hun zienswijze in te dienen. Dit kan schriftelijk, mondeling of digitaal. U kunt de kwaliteitsgids inzien op het gemeentehuis in Roden, maar ook onderaan deze pagina staat een digitale versie die u kunt downloaden.

Digitaal indienen

Uw zienswijze digitaal indienen kan door een e-mail te sturen naar postbus@noordenveld.nl.

Schriftelijk indienen

Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden.

Mondeling indienen

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mevrouw W. Sprokholt, bereikbaar op telefoonnummer 050 – 50 27 222.