Ideeen uit de tijd… en weer terug

Het zal je maar gezegd worden… Je raakt uit de tijd… Gelukkig betreft het niet mijn snel ouder wordend lijf en leden… Het was het oordeel over mijn ideeen, of beter nog mijn kijk op de politieke werkelijkheid. Het was een paar week geleden in Utrecht, direct achter Hoog Caterijnen. Het partijbureau van de PvdA had zijn meest kritische leden uitgenodigd hun kritiek te uiten. De Kamerleden Attje Kuiken en Kirsten van den Hul waren erbij. Vooral om te luisteren. Zeiden ze. Naast mij waren nog een 15tal critici op komen dagen. Daarvan had de helft al het lidmaatschap intussen opgezegd. Ikke niet. Verklaarde ik. Mij krijgen ze niet weg. Ik blijf niet aan de gang. Zo’n verklaring met daarnaast een pleidooi voor betere betrekkingen met de vakbonden en samenwerking met andere linkse partijen deed het slecht in dat gezelschap. Vooral bij degenen, die al weggelopen waren. Zie je wel, zeiden ze, volkomen uit de tijd. Ze zagen daarin het gelijk bevestigd van hun uittreden. Merkwaardig. Hoewel ik die kritiek al mijn hele politieke leven uit, zijn ze actueler als ooit, zou ik denken. Was het maar waar, dat je op grond van weinig gehoor bij de rest van de PvdA, die partij dus maar moet wegstrepen. Later stuurde Attje mij haar  telefoonnummer toe en vroeg mij mijn meningen te appen en te melden, zoveel als ik wil. Nu zal het niet veel uitmaken. De PvdA is door de kiezer opgezadeld met een fikse dreun. Ze zijn niet meer in staat een rol te spelen in de regering. Allemaal terechte conclusies. Ook in heel Europa zie je de Sociaal Democratie teruggedrongen worden. Dat ligt niet aan zoiets vaags als ‘vernieuwing’. Het zijn vooral de oude trouwe beginselen, die zijn ‘wegvernieuwd.’ De kiezers hebben dat goed begrepen en terecht afgeserveerd! Is er dan geen hoop meer voor de PvdA en haar sympathisanten? Ook in de gemeente Noordenveld?

Soms komt hoop schijnbaar achteloos uit de lucht vallen. Woensdag 8 juni werden we aan de andere kant van de Noordzee volkomen verrast met de verkiezingsoverwinning van de Britse Socialist Jeremy Corbyn…! Deze kleine man, wonend in een simpele doorzonwoning in Islington Noord Londen, verraste vriend en vijand. Twee jaar daarvoor was hij gekozen door de Leden van Labour. Tot groot ongenoegen van de ouwe garde, groot geworden door Blairs revisionistische New-Labour. Die zagen niks in deze Corbyn. Pleidooien voor nationalisaties van Nuts bedrijven en het spoor. Corbyn won het pleit door nationalisaties af te schilderen als ‘Public Ownership’ , dus in publiek eigendom en dat sprak aan! De mensen waren ziek van de bezuinigingen en het verpatsen van overheidsgoed aan de hoogst biedende. Vooral de jeugd reageerde enthousiast op deze duidelijke en herkenbare plannen. Ze kwamen deze keer in grote getale op bij de verkiezingen. Zijn tegenstander was de Tory premier in rood en blauw mantelpakje Theresa May, een brave wat burgerlijke domineesdochter. Zij had de verkiezingen uitgeschreven om een groter mandaat van de kiezer te krijgen en zo sterker te staan in Brussel voor de Brexitonderhandelingen. En om definitief af te rekenen met de Sociaal-Democraten onder Corbyn. De laatste zag ze totaal niet staan, laat staan hem de hand te schudden of in debat met hem te gaan. Dit maakte een slechte indruk op de kiezer. Corbyn deed het verrassend goed in de media. De uitslag is bekend. Labour won en May kon geen meerderheid in het Lagerhuis meer krijgen. Ze heeft nu een rabiate katholieken hatende partij uit Ulster nodig om nog te regeren. Maar Mantelpakje May doet net of er niets aan de hand is…

Herken ik me een beetje in deze Corbyn? Dat mag duidelijk zijn! Ook ik wordt door vriend en vijand soms afgeschilderd als een soort wereldvreemde marxist… Een links gevaar… Inderdaad… Uit de tijd… Het belemmert mij zeker niet nauwkeurig en helder de gemeentepolitiek te beschrijven. Zo nodig te fileren in hapklare brokken. Die zal ik ook zeker Attje Kuiken toezenden, zonder veel hoop, dat ze zich er iets van aan zal trekken. Dat vraag ik niet aan haar… Ook niet aan U! Ga gewoon Uw gang in deze gemeente. Trek U van de politici niks aan. Ze doen dat meestal ook niet van U…