‘Idioot dat campings hun sanitair nog niet mogen openen’

Update met burgemeester Klaas Smid

NOORDENVELD – De werkweek van burgemeester Klaas Smid hing weer van vergaderingen aan elkaar, zo geeft hij aan. Zo hebben veiligheidsregio’s zich te houden aan een nieuwe noodverordening en werd er natuurlijk voorgesorteerd op de versoepeling van de coronamaatregelen. Daarbij breekt Smid een lans voor campinghouders in de gemeente, die hun sanitair nog niet open mogen stellen.

‘Als veiligheidsregio zijn we aan het kijken hoe we de nieuwe noodverordening straks op gemeentelijk niveau kunnen toepassen’, zegt Smid. ‘Dat is vooral heel technisch van aard. Verder gaat het gewone gemeentelijke werk door. We kijken reikhalzend uit naar de bekendmaking van de uitkering van het gemeentefonds. De verwachting is dat we daar deze maand duidelijkheid over krijgen.’

Met het Regionaal Beleidsteam is overleg geweest over de campings in Drenthe. Naar aanleiding hiervan, is er een brief gestuurd naar het Rijk met de vraag om campings al eerder hun sanitair te laten openen. ‘Het is idioot dat mensen bij de Ikea en het tankstation gewoon naar de wc kunnen, maar campings hun sanitair tot en met 1 juli gesloten moeten houden. Men heeft juist op de campings een goed plan om toch open te kunnen, maar helaas heeft onze brief naar het Rijk nog geen witte rook opgeleverd. Als campings nu al volledig open hadden gekund, dan had je bovendien betere spreiding kunnen bewerkstelligen. Zo had je kunnen zeggen dat in de maand juni vooral de oudere gast welkom is op de camping en vanaf 1 juli de gezinnen.’

De gemeente Noordenveld heeft in Roden en Norg toestemming gegeven tot een uitbreiding van het terras. ‘Dat is in goed overleg met onze afdeling Economische Zaken gegaan’, aldus Smid. ‘Maar ook bij die uitbreiding is het van belang dat ondernemers verantwoordelijkheid pakken en goed de richtlijnen in acht nemen. Dat blijft van essentieel belang.’

Dat de GGD druk bezig is om de testcapaciteit op te schalen, doet Smid deugd. ‘Men werkt heel hard om de testmogelijkheden uit te breiden. Straks wordt testen laagdrempeliger, en men is bezig met een bron- en contactonderzoek. Het is interessant om te zien of de versoepelingen invloed hebben op het aantal besmettingen hier in het noorden.’