‘Ik heb mijn uiterste best gedaan. Ik wens iedereen veel wijsheid’

busstation Norg-compleet_002

Norg Jan Doornbosch16 jaar later, 4 wethouders verder en nog steeds geen concreet plan voor busstation in Norg

NORG- 16 jaar verder, dik 75.000 euro lichter en geen plan. Dat is de situatie waarin ondernemer Jan Dorenbos uit Norg op dit moment verkeert. Op 27 april 2000 meldde de gemeente zich bij Dorenbos. Of hij zijn garagebedrijf aan het Westeind wel wil verplaatsen. De gemeente wilde graag het centrum van Norg herinrichten. Een rotonde op de plek van de benzinepomp zou goed passen in de plannen om de problemen die er zijn met de bushalte op te lossen. De ondernemer dacht zelf ook fanatiek mee in een oplossing. Plan na plan volgde. Het laatste plan leek de allerbeste oplossing. Voor iedereen. De Belangenvereniging Norg draagt het plan op handen, net als het dorp zelf, het college ook en zelfs het OV-bureau is enthousiast. Zij ambiëren om Norg als pilot voor een integraal ketenknooppunt ‘avant-la-lettre’ in te zetten. Dat staat in een brief die het OV-bureau afgelopen december stuurde naar de Grontmij. Maar helaas. Nu zet het merendeel van de gemeenteraad (met uitzondering van LGN en VVD) de hakken in het zand. En waarom? Dat weet bijna niemand. Echt stevige argumenten zijn er niet, volgens Jan Dorenbos. In allerijl schreef de gemeente een nieuw plan om de benodigde subsidie voor 15 januari te kunnen aanvragen.

Dinsdagochtend, 11 uur. Jan Dorenbos (64) is er klaar mee. En goed ook. Dit is niet goed voor zijn gezondheid, zegt –ie. Hij wil de raadsvergadering van woensdag nog afwachten, dan staat ‘Plan Dorenbos’ opnieuw op de agenda. Plan Dorenbos, alleen de naam al. Zo is het van lieverlee genoemd, weet Dorenbos die behalve een garagebedrijf ook een taxicentrale, een schadeherstel- en een bergingsbedrijf runt. “Het is natuurlijk het ‘Herinrichtingsplan Centrum Norg’. De gemeente wilde iets veranderen aan het centrum, niet andersom.” Maar omdat de ondernemer zelf ook meedenkt om een meest ideale situatie voor het Norger centrum te verzinnen en daarvoor plannen liet ontwerpen, heet het nu dus ‘Plan Dorenbos’. Een naam die de ondernemer misschien juist wel tegenwerkt. Het zou immers de schijn kunnen oproepen dat hij er het meest van profiteert. Zijn garage aan het Westeind verhuist in dit plan, net als de showroom aan de Kerkhofsdrift en het berging- en schadebedrijf (dat nu in Langelo zit) naar een nieuw te bouwen pand aan de Eenerstraat, op de plek van de gemeentewerf waar nu alleen nog de brandweer in een hoekje zit. De rest van het pand is namelijk overbodig geworden omdat de gemeente een nieuwe werf liet bouwen in Peize. Voor de brandweer zou er een nieuwe kazerne gebouwd worden in het plan. Geen gek idee als je bedenkt dat de huidige kazerne oud en versleten is zou je zeggen. Bovendien liggen er asbestplaten op het dak en is er amper voldoende plek voor alle voertuigen. Laat staan een fatsoenlijke kleedruimte voor de brandweermannen. Die is er niet. Dat moeten ze nu achter de wagens doen, weet Jan Dorenbos die de raad onlangs uitnodigde voor een uitgebreide rondleiding door Norg om een goede voorstelling van zaken te krijgen. “Nu moet ik de gemeente overtuigen dat dit het beste plan is, in plaats van dat zij mij zouden moeten overtuigen. Zij hebben mij nota bene gevraagd of ik wilde verhuizen! Dat is toch absurd? Inmiddels zijn we 16 jaar en vier wethouders verder (Vroukje Hartlief, Jan Kemkers, Jacob Dam en Reint-Jan Auwema, red.) en is er nog steeds geen concreet plan. Mocht het ontwerp woensdag opnieuw afgekeurd worden, is het klaar. Steek ik er geen energie meer in. Het kan me mijn gezondheid wel kosten.”

De hele aanleiding voor de centrumveranderplannen is het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) dat de provincie ooit schreef voor de gemeente Noordenveld. Conclusie voor het centrum van Norg luidde toendertijd: de bushalte moet worden verplaatst en de beste locatie daarvoor is de plek van of achter de benzinepomp. De huidige halte functioneert niet naar behoren omdat de buschauffeurs niet of nauwelijks gebruik maken van de centrumhalte achter de Brinkhof. Met name de beperkte ruimte tijdens het bevoorraden –vrachtwagens die er laden en lossen- van de COOP-supermarkt vormen problemen. In plaats daarvan halteren de chauffeurs langs het Westeind. Het laatste ontwerp (FOTO) van Jan Dorenbos, uitgewerkt door ontwerpbureau BBAW uit Norg, lijkt de ideale oplossing. Halteren gebeurt in dit plan achter de benzinepomp die, net als de shop, blijft bestaan. Bussen kunnen er van beide zijden inrijden waardoor het kruispunt wordt ontzien. De garage die nu op die plek staat, zou dan worden afgebroken, wat ook weer vrij zicht op de achterliggende molen oplevert. “Bovendien is de shop, die dagelijks vanaf 6:30 bemand is, altijd verlicht, wat ten goede komt van de veiligheid. En de buschauffeurs kunnen er even plassen”, vult Bas Wortelboer van BBAW en adviseur van Dorenbos aan. Ook is gedacht aan een fietsenstalling, parkeerplekken –voor wachtende ouders-, overdekte bushokjes, bankjes en groen.

Het OV-Bureau heeft een belangrijke stem in het hele verhaal, weet Jan Dorenbos. Zij zien halteren langs het Westeind –een halte op het Oosteind zou volgens het bureau geen efficiënt, betrouwbaar en aantrekkelijk openbaarvervoer opleveren- als de beste optie voor het probleem. Daarom kreeg het college van de raad de opdracht de mogelijkheden voor het halteren opnieuw te onderzoeken. Maar nadat het OV-bureau kennis had genomen van het laatste plan, de bushalte achter de benzinepomp, gaven zij aan zich daarin te kunnen vinden. In de brief (in het bezit van de Krant) noemen ze enkele aandachtspunten en suggesties om het plan helemaal te laten slagen. De aanleg van een haltekom aan de Brink onderzocht in een gesprek met de Boermarke. Zij waren duidelijk: op geen enkele manier willen ze hier aan meewerken. De Brink moet in stand blijven zoals hij nu is. Het is een belangrijk element in het aanzien van het toeristische dorp Norg, zo stelden zij. En zonder medewerking van Boermarke kan er ook een streep door die optie.

Kostenplaatje: 825.000 euro

Woensdagavond, 20:00. Volle tribunes in de raadszaal van Noordenveld. Plan Dorenbos, starterskoopwoningen in Noordenveld staan onder andere op de agenda, hot items kennelijk. Omdat bijna de voltallige raad tegen het laatste ‘Plan Dorenbos’ is, is er op 11 januari in allerijl een nieuwe suggestie voorgesteld door de gemeente. Daar zat wat haast bij, omdat de subsidie –de RSP-aanvraag- vóór 15 januari ingediend moest worden. En niet tijdig indienen betekent simpelweg geen euro’s. Voor de aanleg wil gemeente een krediet van 825.000 euro uittrekken waarvan de 412.500 euro ten laste komt van de pot Algemene Reserve (een eis om überhaupt voor de subsidie in aanmerking te komen is dat de gemeente zelf garant staat voor de helft van de kosten). De andere helft moet bij de provincie losgepeuterd worden. Voor dit tamelijk snel geschreven plan is overigens bijna een ton meer nodig dan het eerder geschatte benodigde krediet van 745.000 euro voor het ‘rondje Dorenbos’. Hierin heeft de gemeente het langshalteren bij de parkeerplaats van Dorenbos en de hoek Westeind/Eenerstraat verder uitgewerkt. Om dit plan te kunnen realiseren, zou de gemeente namelijk grond en gebouwen van Dorenbos moeten aankopen. En dat verklaart het flink hoger uitgevallen prijskaartje van het laatst geopperde idee dat overigens niet definitief is. In ieder geval was de slotsom aan het einde van het verhaal dat wethouder Reint-Jan Auwema de subsidieaanvraag mag doen, maar de plicht heeft om terug te komen met verschillende varianten van het plan. Bovendien moeten de plannen voorgelegd worden aan de bevolking, want een plan met een breed draagvlak, dat is wat iedereen uiteindelijk graag wil. In maart moet duidelijk worden of Noordenveld de vier ton heeft weten binnen te slepen. Is dat het geval, moet het nieuwe busstation voor 2020 klaar zijn. En Jan Dorenbos zelf? “Ik heb mijn uiterste best gedaan. Ik wens iedereen veel wijsheid.”