“Ik kan niet beter schilderen dan ik ben. En ook niet slechter”

Roden KC Jelly vd Bosch

Kleintje cultuur (voor 18.08.15)

Jelly van den Bosch blijft zich inzetten

om ‘haar’ regio kleurrijker te maken

RODEN – Je zou haar met enig gevoel voor humor – dat ze zeker bezit – best een, nee: hét, boegbeeld van de Roder culturele samenleving kunnen noemen. Ze is in Rotterdam geboren en in Den Haag, aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten, creatief gevormd. Sedert begin ’70-er jaren van de vorige eeuw is Roden haar woonplaats. En vanaf dat begin was en is Jelly van den Bosch – want om haar gaat het hier – in (toen de voormalige zelfstandige gemeente) Roden druk doende om alles, wat onder de noemer ‘cultuur’ valt, te bewaren, te promoten en te versterken. Als, excusez le mot, actievoerster, als bestuurder, maar ook als creatieveling. Want Jelly van den Bosch schildert. En hoe! Haar specialisme zijn portretten; het ter gelegenheid van haar 50-jarig kunstenaarschap in 2013 uitgegeven boek met de toepasselijke titel ‘50 kleurrijke jaren’ geeft daarvan een mooi overzicht. Maar Jelly doet meer, veel meer. En vooral dat aspect van haar leven behandelt dit verhaal in vogelvlucht. “Ik heb me in Roden, nu de gemeente Noordenveld, kunnen ontplooien zoals ik dat in de hardere kunstwereld van de Randstad waar ik vandaan kom, nooit zou hebben gekund,”geeft ze volmondig toe.

Om recent te beginnen: Jelly van den Bosch is sedert de oprichting in 2014 voorzitter van de Stichting Galerie Roden, nu vooral bekend als exploitant van Kunstencentrum K38 in de Kanaalstraat 38, hartje Roden. Deze galerie in de breedste betekenis van het woord is in de plaats gekomen van het Koetshuis. Eerder was Van den Bosch voorzitter van Verkuno, de vereniging van professionele kunstenaars in de gemeente Noordenveld. In het voormalige pand van de basisschool De Haven ‘zit’ nu niet alleen de galerie, ook de Teken en Schildergroep Roden (TSR) heeft er een mooie atelierplek gekregen, terwijl er op de bovenverdieping ruimte is voor het geven van workshops, cursussen en lezingen – wat volgens Van den Bosch nog te weinig gebeurt. Verder is ook nog een lokaliteit van de Stichting Rebound in het pand gevestigd.

Jelly van den Bosch is onomwonden blij met de nieuwe constructie en de expositieruimte. “Hoewel we aanvankelijk twijfels hadden of we in de Kanaalstraat hetzelfde aantal bezoekers zouden krijgen als in het Koetshuis op het terrein van de havezathe Mensinge, mogen we daarover tot nu toe zeker niet ontevreden zijn,”zegt ze. “Maar we doen er publicitair dan ook veel aan om de exposities onder brede aandacht te brengen. Dat de TSR eveneens een deel van het pand ‘bezet’ ervaar ik als gunstig voor zowel de galerie, Verkuno, als de amateurschildersclub. Je kunt, wat bombastisch gezegd, elkaar zo ‘kruisbestuiven’ en inspireren. Dat komt de belangstelling voor kunst alleen maar ten goede.”

Galerie K38 heeft nu een wat grotere ruimte dan in het Koetshuis ter beschikking. Verkuno, de belangenbehartiger van de professionele kunstenaars dus, exposeert er in principe zes keer per jaar; de Culturele Kring Roden krijgt de expositieruimte vier keer per jaar tot haar beschikking en de Teken en Schildergroep kan er minimaal één keer per jaar exposeren. “Over hoe de exposanten dat invullen zijn ze vrij,” vertelt Jelly, die ook invaldocent bij de Teken en Schildergroep is. “Van de gemeente krijgen we geen subsidie, de huur wordt gezamenlijk opgebracht. K38 timmert behoorlijk aan de weg. Dat is een klus die ik er als PR-vrouw bij doe. We willen graag nog meer bieden, met name wat betreft het ‘buitengebeuren’ zijn er nog mogelijkheden die we verder willen uitbuiten. K38 werkt met vrijwilligers en daar zijn er nooit genoeg van.”

Haar eigen creativiteit relativeert Van den Bosch met een uitspraak van haar vroegere docent Paul Citroen: ‘Ik kan niet beter schilderen dan ik ben en ook niet slechter. De enige mens die niet zonder mijn tekeningen en schilderijen heeft kunnen leven, ben ik zelf. De wereld draait rustig verder, ook zonder mijn werk.’ Die uitspraak karakteriseert weliswaar haar persoonlijke instelling, maar doet geen recht aan haar onvermoeibare inzet om ‘haar’ regio in alle opzichten kleurrijk(er) te blíjven maken. Wie haar als vrijwilliger daarbij wil helpen, is meer dan welkom. Jelly van den Bosch is bereikbaar onder 050-5019757.