‘Ik kan niet zomaar geld maken’

Wethouder Wekema over toekomst Landgoed Mensinge

RODEN – Landgoed Mensinge moet het blijven doen met een subsidie van (eerst) 228.500 euro per jaar. De stichting zelf had structureel 350.000 euro per jaar gevraagd, simpelweg omdat met minder alle vliegers niet langer in de lucht gehouden kunnen worden. Een extern bureau gaat de boel nog maar eens doorlichten. Wethouder Alex Wekema geeft zijn visie over de toekomst van Landgoed Mensinge. Ondertussen staakte het bestuur van Stichting Landgoed Mensinge per direct de publieke openstelling van Landskeuken Mensinge en museum Havezate Mensinge.

Vooropgesteld. Wekema spreekt met waardering over personeel en vrijwilligers die Landgoed Mensinge draaiende houden. Als hij geld had, dan kreeg de stichting zonder enige twijfel een extraatje. Geld heeft de gemeente echter niet, en dus moet de stichting het met veel minder dan gevraagd doen. De wethouder heeft bovendien waardering voor de brieven van de belangrijkste organisaties van Roden die het belang van Landgoed Mensinge onderstrepen. Maar: geen geld. ‘Vier jaar geleden moest er in alle opzichten behoorlijk bezuinigd worden. Dat gebeurde overal, vaak getemporiseerd. Ondanks het feit dat we dus bezuinigen moesten, hebben we in die periode toch behoorlijk geïnvesteerd in Mensinge. Zo hebben we als gemeente 47.000 euro in de realisatie van de cinema gestoken, is de Landskeuken er gekomen, werd Mensinge Events opgericht (‘gaan we ook drie jaar elk jaar 50 mille in steken’) en hebben we geïnvesteerd via de sociale dienst. En bovendien hebben we al 65.000 euro gereserveerd voor een schuur achter de Winsinghhof. Tegen de stroom in dus. Wat ik hier mee wil zeggen? Dat we hebben geprobeerd altijd iets extra’s voor Mensinge te doen, omdat ook wij beseffen hoe belangrijk dit voor Roden is. De investeringen die we gedaan hebben, hadden één doel: het gehele complex beter exploitabel maken. Kennelijk lukt dat maar niet. En dus gaan we via een extern bureau kijken hoe dat kan en of het anders kan. Want ook vier jaar later is er dus nog geen geld in gemeentekas. En dus zit een opwaardering van de subsidie er gewoon niet in. Ik zou niet weten waar ik het vandaan moest halen, en dat weten mijn collega’s ook niet. Er is in elk geval nergens een ‘potje’ beschikbaar.’

Het inschakelen van een extern bureau kan als een soort van motie van wantrouwen richting het bestuur en leiding van Landgoed Mensinge beschouwd worden. ‘Zo zie ik het niet. Dit moet zeker niet gezien worden als een brevet van onvermogen van het bestuur. Wat we willen is verdieping. Doorberekeningen. Wat scheelt het als er minder theatervoorstellingen geboden worden in financieel opzicht? We willen een wat betere onderbouwing. We willen goed in beeld krijgen hoe de organisatie er uitziet. Daarnaast willen we van dat bureau een aantal scenario’s hoe het anders kan. Op verzoek heeft de stichting al twee mogelijke scenario’s geschetst: minder voorstellingen of het afstoting van een onderdeel. Bovendien moeten we heel goed naar de opdracht kijken. Met het huidige budget kan de huidige opdracht niet vervuld worden. Ik zeg het nu klinisch, maar ik zie de zorg en het verdriet van al die mensen die er met passie en een ongelooflijke inzet werken. Het is echter niet anders. Dit is gewoon hoe de situatie is.’

Wekema wil ook wat misverstanden wegnemen. ‘Mensen roepen vaak dat wij als gemeente wel ergens potjes met geld hebben. Voor cultuur gaat die vlieger niet op. Normaliter heb je twee soorten ‘potjes’: structureel geld en eenmalig geld. Cultuur heeft dat niet. Daar is geen reserve of andere voorziening voor’, zegt hij.

Wekema wil niet doemdenken. ‘Het behoud van de havezate is enorm belangrijk, en natuurlijk ben ik voor behoud van theater en bioscoop. Het belang van de havezate wordt overigens wel eens onderschat. Het zou een mooie stap in de goede richting zijn als we samen zouden kunnen werken met de Museumjaarkaart. Ik kan het nu niet mooier maken dan het is. Er zijn meer culturele instellingen die graag wat extra geld zouden hebben. Ik hoop in elk geval dat er niemand wegloopt. En nogmaals; het inschakelen van een extern bureau is geen motie van wantrouwen. En ook geen afschuifpolitiek. Weet je, het is de nieuwe politiek. We hadden ook gewoon kunnen mededelen dat 228.5000 euro de maximumsubsidie is en over kunnen gaan tot de orde van de dag. Dat willen we niet. We willen in gesprek blijven. Ik heb vanaf het begin gesteld dat extra geld een lastige aangelegenheid zou gaan worden. Collega’s hebben ook nergens 125.000 euro over. De sky is in ons geval niet de limit. Volgend jaar mei – voorjaarsnota- zal alles duidelijk moeten zijn.

Landskeuken en museum sluit deuren
Donderdag kwamen bestuur en leiding van stichting Landgoed Mensinge bijeen om over de ontstane situatie te praten. Na afloop werd bekend dat er harde maatregelen genomen zijn. ‘ Het bestuur van stichting Landgoed Mensinge is genoodzaakt keuzes te maken om de verder ongedekte verliezen en roofbouw op de organisatie van een klein bestand aan personeel met een grote groep aan te sturen vrijwilligers te voorkomen. Met pijn in ons hart wordt daarom de publieke openstelling van Landskeuken Mensinge en het museum gestaakt. Er is onvoldoende capaciteit om de bedrijfsvoering op deze onderdelen verantwoord continu voort te zetten. Voor evenementen zoals bruiloften, groepsrondleidingen en workshops blijven deze musea hun functies behouden. Het bestuur betreurt het dat deze stap moet worden genomen en blijft onverminderd actief speuren naar mogelijkheden en middelen om Landgoed Mensinge in al zijn facetten te laten stralen’, zo liet het bestuur donderdagavond weten.