‘Ik vind het leuk om plannen te maken en te proberen om ze voor elkaar te krijgen’

Kinderadviesraad Noordenveld geïnstalleerd

NOORDENVELD – Aan het begin van de raadsvergadering van woensdag 13 juli was in de raadszaal van de gemeente Noordenveld sprake van een noviteit.  Voor de eerste keer in de historie werd er namelijk een officiële Kinderadviesraad (KAR) geïnstalleerd. In deze Adviesraad nemen in totaal 18 scholieren van 9 basisscholen uit de gemeente Noordenveld zitting. De aanwezigheid van de scholieren en hun ouders maakte dat er sprake was van een bomvolle publieke tribune.

Raadslid Anita van der Noord (GroenLinks/ PvdA) schetste voorafgaand aan de installatie nog even kort de voorgeschiedenis en ook het belang van de Kinder Advies Raad. Zij stelde dat kinderen vaak een hele eigen en vooral ook verfrissende blik hebben over zaken die voor hen van belang zijn. Ze was persoonlijk bij het voortraject betrokken en stelde dat de volwassen raadsleden op bepaalde punten nog wel het één en ander van de jeugd kunnen leren.

Ook burgemeester Klaas Smid oordeelde positief. Hij sprak over ‘jeugdig talent’ en sprak de hoop en verwachting uit, dat een aantal kinderen later ook plaats zal gaan nemen in de binnenring van de raadszaal en voor een politieke carrière in de gemeentepolitiek zal gaan kiezen. De installatie vond plaats in een ongedwongen sfeer en de kinderen bewogen zich al met het nodige elan door de Raadszaal om zich te laten feliciteren. De Krant zocht een dag later twee van hen op. Casper Poppema uit Roden en Daniek van der Wijk uit Nietap vertegenwoordigen in de Raad de School met de Bijbel ‘De Rank’ in Roden. Beide leerlingen, die na de zomervakantie naar groep 8 gaan, stonden eerst wat sceptisch tegenover een eventuele plaats in de Raad, maar gingen toch overstag. “We kregen eerst een gastles en toen wekte het toch wel mijn interesse”, aldus Daniek. “Vervolgens zijn we ook nog naar het gemeentehuis geweest en hebben we daar een rondleiding gehad. Dit was voor mij toch wel bepalend om me kandidaat te stellen”. Casper had zo wel zijn ideeën over wat de gemeente voor de jeugd kan doen. “En nu ik de kans kreeg om daar zelf invloed op uit te oefenen, heb ik me gemeld. Ik vind bijvoorbeeld dat er betere skatebanen moeten komen en dat de bestaande speeltuinen rolstoeltoegankelijk gemaakt moeten worden.”  Daniek zegt ervoor te kiezen om alles eerst maar eens af te wachten, terwijl Casper zeker van plan is om bepaalde zaken aan te dragen. Hun verdere motivatie blijkt, net zoals dat in de Gemeenteraad het geval kan zijn, toch wel wat uit elkaar te liggen. “Ik vind het leuk om plannen te maken en te proberen om ze voor elkaar te krijgen” zo vertelt Casper. Daniek: “Ik ga graag discussie aan, dat doe ik ook altijd al bij mijn oudere zus. Ik vind het belangrijk om je standpunten goed te kunnen verwoorden en te verdedigen.”

Casper en Daniek zijn, zoals het in de politiek hoort te gaan, op een democratische wijze gekozen. Er waren op hun school 8 of 9 leerlingen, die wel zitting wilden nemen in de adviesraad. Alle kandidaten moesten voor de klas een speech houden en daarin toelichten waarom ze zich kandidaat hadden gesteld. Vervolgens mocht de hele klas gaan stemmen. Het mag duidelijk zijn dat Casper en Daniek de meeste stemmen hebben gekregen. Gevraagd naar hun verwachtingen, komt er een puntje van kritiek. Ze vinden dat er nog wel het één en ander onduidelijk is over de duur, frequentie en tijdstippen van de vergaderingen, welke overigens in de avonduren in de raadszaal op het gemeentehuis zullen plaatsvinden. Het plan is om de eerste vergadering begin oktober te gaan houden. Ze gaan ervan uit dat er dan meer duidelijkheid komt. Ze verwachten dat er zeker naar ze geluisterd zal gaan worden, maar begrijpen ook wel dat niet altijd alle wensen en plannen gerealiseerd kunnen worden. “Er is ons toegezegd dat we altijd een terugkoppeling zullen krijgen, ook als iets niet doorgaat”, zo stelt Casper. Beiden beseffen dat ze hun school vertegenwoordigen en willen met de overige leerlingen vooraf en achteraf in gesprek over de onderwerpen die behandeld gaan worden. Of er ook een financiële vergoeding komt voor het raadswerk weten de kersverse raadsleden nog niet. Daar is volgens hen niet over gesproken, maar ze overwegen om daarover tijdens de eerste rondvraag een vraag te stellen. Casper en Daniek hebben er duidelijk zin in. De benoeming is voor een jaar. Casper en Daniek gaan dan naar het voortgezet onderwijs en de school kan dan twee nieuwe leden gaan kiezen. Een verdere carrière in de politiek zien ze op voorhand niet zitten. Daniek wil het onderwijs in. Casper weet het nog niet, dus misschien gloort er voor hem toch wel een carrière in de politiek, als hij het komende jaar de smaak te pakken krijgt. De tijd zal het leren.