“Ik wil met mijn schilderijen het diepste in mij, het onzichtbare, zichtbaar maken”

Norg KC Rieke Meima_

Rieke Meima denkt spiritueel, daardoor schildert ze intuïtief

Pfoe, denkt de nogal aards ingestelde verslaggever, als hij het (aangename!) gesprek met beeldend kunstenaar Rieke Meima (1942, Nijmegen) in zijn auto op weg naar de redactie analyseert. Dát wordt me een hele klus om haar spiritualiteit en de daaraan gekoppelde creativiteit in de toch redelijk beperkte ruimte van deze rubriek op papier te zetten. Want Mieke maakt niet alleen bijzonder originele intuïtieve schilderijen, met letterlijk en figuurlijke diepgang, ze weet haar denkbeelden en beweegredenen ook, laten we het hier maar ‘weldoordacht en gelaagd’ noemen, uit te drukken. Je zou het gesprek een battle with words kunnen noemen, ware het niet dat zich dat woordengevecht in alle harmonie voltrekt. Maar we beperken ons hier ietwat noodgedwongen tot het creatieve element. Dus allereerst:

Rieke Meima (haar meisjesnaam) woont sedert 13 jaar op een schitterende locatie aan de Bonhagen in Norg. Je zou dit het eindpunt van een ‘zoektocht naar innerlijke rust en natuur’ kunnen noemen. Want na in Nijmegen te zijn opgegroeid was ze een jaar lang als au pair in Parijs actief om vervolgens na haar huwelijk met haar gezin – inmiddels overleden achtgenoot en twee zonen die nu uit huis zijn – via Utrecht en Leidsendam, waar ze 25 jaar als vakleerkracht (handvaardigheid) in het onderwijs werkzaam was – in Norg neer te strijken. “Dat was het eindpunt van een langdurige zoektocht naar een locatie waar ik me nog steeds erg gelukkig voel,”zegt ze. Met vanaf bijna het begin van het gesprek de herhaald geuite opmerking, dat ze – ‘mijn vader was directeur van een kweekschool-internaat waar ik tussen alleen maar jongens opgroeide’- zich mede hierdoor qua denkpatroon maar ook qua handvaardigheid ‘heel wat mannelijke vaardigheden’ toe-eigende. “Daardoor ben ik zeker gevormd,” blikt ze op die periode terug. “Ik doe ook nu nog steeds veel klussen thuis zelf, ik ben wat dat betreft echt uit mannenhout gesneden.” Ze was, zegt ze haar CV in heel beknopte vorm uitend: “ook als lerares handvaardigheid best creatief, ik boetseerde graag en werkte veel met hout. Maar tekenen kon ik niet, vond en vind ikzelf althans. Eén dimensionale, zeg maar ‘platte’ beeldende kunst, daar deed ik niet aan. Dat kon ik niet.”

Dat veranderde toen ze in Norg door haar vriendin, beeldend kunstenares Lonia Schölvinck, een jaar of acht geleden bijna werd ‘gedwongen’ een groot wit vel papier vol te tekenen. Wat niet lukte maar haar wèl aan het denken zette. Een andere vriendin, beeldend kunstenaar Marieke den Hollander uit Roden, zette haar er toe om met spirituele kleuren te experimenteren. Dat sloeg wel aan. En zo is het gekomen dat Rieke zich nu vrijwel dagelijks – ‘en dan het liefst ’s nachts’- intensief met schilderen bezig ging houden. Thuis heeft ze een atelier waar ze vaak is te vinden en ze volgde en volgt in binnen- en buitenland diverse opleidingen. In middels is Rieke Meima tot een gerenommeerd beeldend kunstenaar uitgegroeid die met haar intuïtief ontstane schilderijen regelmatig exposeert. Eind augustus is dat in het bekende Overijsselse galerie-dorp Ootmarsum en ook voor de Kunst10daagse die jaarlijks in het kunstenaarsdorp Bergen wordt gehouden, is ze uitgenodigd.

Meima schildert hoofdzakelijk in acryl. “Daar kun je makkelijk overheen verven want ik weet te voren nooit of het goed gaat, naar mijn kritische zin.” En over de onderwerpen die ze schildert zegt ze: “Die ontstaan meestal doordat al schilderend een andere werkelijkheid zichtbaar wordt. Ook voor mijzelf is dat steeds weer verrassend. Kleur vind ik daarbij erg belangrijk; in mijn wat ik noem materie-schilderijen werk ik met kleuren die meer ‘aards’ zijn. Weet je wat ik voor mezelf het allerbelangrijkste vind? Dat ik er blij van word. Schilderen is voor mij verbinding maken met het diepste in mezelf. Met het onzichtbare zichtbaar maken. Elk schilderij is voor mij een nieuwe uitdaging. Schrijf ook maar op, dat ik van dat mannen-doelgerichte nu eindelijk wel eens af wil.” (En nu voluit lachend; red.:) “O ja, ik kan je ook nog vertellen dat ik twaalf jaar lang panfluit in een zigeuner-orkest heb gespeeld. Was ook heel leuk.”

Werk van Rieke Meima vindt u onder andere op www.arielle-art.exto.nl, haar telefoonnummer is 0592-670301.