‘Ik zie nog weinig speelruimte’

Norg postmaatseweg

Dossier bewoning Postmaatseweg

NORG – Leg dat maar eens uit. Dat je aan de ene kant van de straat niet permanent in je recreatiewoning mag wonen, en aan de andere kant wel. Dat is in de notendop toch een beetje hét probleem rond permanente bewoning van recreatiewoningen rond de Postmaatseweg in Norg. Dichter bij het dorp (dus links) mag je niet permanent wonen, rechts wel. Of andersom; het is maar net waar en hoe je staat. Zelfs professoren, wiskundigen en andere intellectuelen kunnen er geen chocolade van maken. En veranderen zal de situatie naar alle waarschijnlijkheid ook niet. Ook een rapport van Bureau Metafoor bracht weinig ander licht op de zaak. ‘Ik zie dan ook weinig speelruimte’, zei wethouder Henk Kosters.

Metafoor probeerde deze week tijdens een wat matte presentatie in de raadzaal uiteraard wel een ander licht op de zaken te werpen. Of de provinciale omgevingsvergunning effect heeft op de situatie bijvoorbeeld. Of de BOR nog iets verandert. Bovendien was Metafoor van mening dat er ‘meer politiek dan juridisch’ naar deze zaak gekeken moet worden. Logisch: want juridisch is er weinig op het handelen van de gemeente Noordenveld aan te merken. ‘Als ik een instrument kreeg waardoor dit gebied een status-aparte zou krijgen dan was het allemaal zo opgelost. Maar ja. Sta ik hier permanente bewoning toe, dan krijg ik straks honderden andere mensen op mijn dak’, zei Kosters. ‘We hebben dus weinig speelruimte. En ik zie ook niet dat we snel meer speelruimte zullen krijgen.’

Er zijn in het verleden vreemde dingen in het gebied gebeurd. Er zijn toezeggingen gedaan. Mensen bouwden huizen op basis van die toezeggingen. Het ene perceel heeft de bestemming bewoning, een ander perceel heeft weer een gedoogvergunning. Bij een bestemming bewoning blijft de bestemming ook als de huidige bewoners vertrekken, bij een gedoogvergunning ligt dat anders. ‘Het is allemaal ook moeilijk uit te leggen. Dat beaam ik’, zei Kosters, die verder liet weten via een ingehuurd bureautje handhavend op te zullen blijven treden. ‘Deze situatie is zo gegroeid en blijft zoals ie is. Gedeputeerde Rein Munniksma is ook al eens geweest en zei dat het een kwestie is van een fout vergroten of niet. En hij zegt van niet. We hebben ook nadrukkelijk met de provincie te maken in dit geval’, zei Kosters ten overvloede nog maar eens.

Uiteindelijk zal de Raad zich opnieuw weer over dit inmiddels vuistdikke dossier gaan buigen. Tot die tijd wordt er dus gehandhaafd. ‘Handhaven houdt in dat we controleren of mensen permanent in hun recreatiewoning wonen. In het verleden hebben wel eens mensen hun huis moeten verlaten. Weet je, dit is een buitengewoon ingewikkelde zaak. Stel je maakt nieuw beleid, wat gebeurt er dan? Dan komen de mensen die hebben moeten vertrekken waarschijnlijk terug met een claim voor de gemeente. Besturen is niet altijd even gemakkelijk, zo blijkt maar weer’, zei burgemeester Hans van der Laan. Wordt opnieuw vervolgd.