Imposante roofvogelshow op Havezate Mensinge

RODEN – Een prominente bewoner van Havezate Mensinge in de 16e eeuw was Johan van Ewsum. Deze — van oorsprong Groninger edelman — had een bijzondere hobby, namelijk het houden van valken. Op zondag 14 november (aanvang 14.00 uur) is er een Mensinge-winterweekend-evenement over deze hobby met een spectaculaire show met roofvogels op het voorterrein.

Even een stukje geschiedenis. Johan van Ewsum is een telg uit de Ommelander familie Van Ewsum die rond 1500 o.a. de borg Ewsum bij Middelstum en havezate Mensinge in Roden in hun bezit had. Johan en zijn vrouw Henrick Kater – die eerst op Nienoord in Leek woonden – zorgden omstreeks 1540 voor een ingrijpende verbouwing van Mensinge. De Van Ewsums hadden op Mensinge een grote voorliefde voor tuinieren en de valkenjacht: allebei nuttig voor de voedselvoorziening in die tijd. Door de valkenjacht belandde veel van het gevangen wild en gevogelte op de adellijke tafel. Daardoor werd Roden in de middeleeuwen een trefcentrum voor invloedrijke edelmannen en kreeg Johan aanzien in sociale en politieke netwerken op alle niveaus. Historicus Redmer Alma zal op 14 november een korte inleiding houden over de Valken op Mensinge.

Aansluitend verzorgen Bettine en Gerard van den Brink een imposante roofvogelshow. ‘We komen met tien verschillende roofvogels. Arenden, haviken, buizerds, gieren en uilen. We zullen ook een slechtvalk meenemen waarmee vroeger werd gejaagd’, zegt Bettine van den Brink. Ze belooft er een boeiende en leerzame demonstratie van te maken, waarbij ook aan het publiek wordt gevraagd om te assisteren. Het kan dus zomaar gebeuren dat er een immense oehoe luttele meters over de hoofden vliegt, dat een torenvalkje op iemands hoofd gaat zitten of dat wordt gevraagd om weg te lopen met een nepprooi voor de buizerds. Dankzij een bijdrage uit het corona-activiteitenfonds kan Mensinge dit bijzondere evenement gratis aanbieden.