In Beeld

RODEN – Jeroen Westendorp, fractievoorzitter van ChristenUnie Noordenveld, roept mensen op om morgen te gaan stemmen. ‘In een democratie zijn we met z’n allen de baas. Iedereen is voor de wet gelijk en kent de vrijheid om te kiezen door wie hij of zij zich wil laten vertegenwoordigen. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Soms omdat het vertrouwen in de democratie beschadigd kan zijn, omdat het gevoel kan overheersen dat de meerderheid niet opkomt voor de belangen van de minderheid. Noordenveld heeft 2017 uitgeroepen tot ‘Jaar van de Democratie’.  Eens kijken hoe we onze democratie levend en weerbaar kunnen houden. Een sterke democratie vraagt om inspanningen en om bewoners die mee willen denken en mee willen bouwen aan de samenleving. Dit kan mede door woensdag te stemmen. Belangrijke onderwerpen waar de Tweede Kamer (onder andere) over beslist zijn zorg, milieu, werk, veiligheid en vluchtelingen. Deze besluiten kunnen zorgen dat er een duurzame toekomst is voor onze kinderen en dat er een samenleving kan zijn waarin iedereen meetelt en mee doet. Ik geloof in de kracht van een stem. Stemmen dus woensdag. En stem vooral met je hart.’