In beeld – Jan Gerbrand Krol

In beeld

Jan Gerbrand Krol


LEEK – Jan Gebrand Krol is aangesteld als nieuwe City Marketeer in Leek. ‘Ik heb enorm veel zin om samen met de ondernemers en het bestuur van het Promotie Platform Leek te werken aan de verdere promotie en zichtbaarheid van Leek. Juist in deze tijd moeten we met lef en ambitie samen gaan werken aan het verder op de kaart zetten van Leek als aangenaam winkelgebied en als plek om in deze corona tijd veilig te recreëren!’, aldus een enthousiaste Krol.

Jan Gerbrand is geen onbekende, hij is als netwerker  en verbinder actief in de binnenstad van Assen en ook heeft hij ruime ervaring als binnenstadmanager van Sneek.

Promotie Platform Leek gaat Leek op de kaart zetten als hét winkelgebied en een plek om te recreëren. De bedoeling is om onder andere het centrum en alle betrokken partijen rondom Landgoed Nienoord meer met elkaar te verbinden, volgens Berend Hoekstra voorzitter van het Promotie Platform. ‘Leek promoten in de breedste zin van het woord. En dat beperkt zich niet alleen tot het centrum, ook het Groot Winkelplein en de sportcomplexen horen daarbij.’ 


Het promotieplatform bestaat uit een stevige organisatie: de Handelsvereniging, de horeca, vastgoedeigenaren, Landgoed Nienoord en de Rabobank zijn vertegenwoordigd.