Jan Buiter

Jan Buiter 2014

RODEN – Zoals iedereen ondertussen wel weet besloot Jan Buiter (FOTO) zich onlangs terug te trekken als voorzitter van Zakenkring Roden. Buiter gaat weer meer energie in zijn eigen bedrijf steken. Buiter was vier jaar lang preses en was – samen met anderen- ondermeer verantwoordelijk voor de komst van het Ondernemersfonds. Bovendien maakte de voorzitter zich hard voor Onlinedorp.nl én wist hij de zogenaamde ‘twee procent regeling’ die de gemeente Noordenveld in wilde voeren terug te draaien. Daarvoor kwam destijds zelfs het televisieprogramma ‘De Ombudsman’ naar Roden. De Zakenkring moet verder. Ondertussen is vicevoorzitter Jan Post bereid gevonden om Buiter’s functie over te nemen, in ieder geval voor een jaar. Philip Huisman is de nieuwe vicevoorzitter. Anneke Thie heeft inmiddels ook afscheid genomen van het bestuur en voor het komende jaar gaan er meerdere bestuursleden vertrekken. Om het verlies aan kennis en ervaring op te vangen, zijn drie ondernemers bereid gevonden om alvast zitting te nemen in het bestuur. Dat zijn Alex Vijfschaft (Alex Brillen), Ron Schothorst (Rima) en Bas Feenstra (Zuivelhoeve). De eerstvolgende ledenvergadering van de Zakenkring staat gepland op 13 mei.