In Between sluit jubileumjaar af met Christmas Carols

LEEK – Dit jaar viert algemeen koor In Between uit Leek het twintigjarig bestaan. Als afsluiting van het jubileumjaar organiseert het koor een Scratchdag Christmas Carols zingen op zaterdag 13 december. Deze dag is bedoeld voor eigen leden en gastzangers. Gastzangers worden uitgenodigd een hele dag samen met het koor bekende en onbekende Christmas Carols in te studeren, om toe te werken naar enkele uitvoeringen van ongeveer twintig minuten, ‘s middags om 15.30, 16.30 en 17.30 uur. De activiteit vindt plaats in de Dorpskerk aan de Hoofdstraat in Tolbert, tegelijk met de gezellige Kerstmarkt nabij De Postwagen / H.J.C.-Manege. Publiek kan dus in een fijne sfeer de optredens bijwonen. De dag staat o.l.v. dirigent Edwin Velvis. Gastzangers moeten enige ervaring hebben met koorzang en worden geacht de muziekstukken thuis in de studeren. Voor 12 november krijgt iedereen muziek en oefenbestanden toegestuurd. Deelnemers worden om 9.30 uur in de kerk verwacht; het einde is voorzien om 18.00 uur. Iedereen wordt verzocht zelf lunch en eventueel drinken mee te nemen; koffie en thee met wat lekkers zijn tegen een geringe vergoeding verkrijgbaar. Het bestuur houdt zich het recht voor, de inschrijving te sluiten (bijvoorbeeld als één van de stemsoorten te overheersend wordt of als zich te veel deelnemers voor de beperkte ruimte in de kerk melden). Deelname aan de dag kost € 10,00 en opgave kan via de website www.inbetween-leek.nl.