In de week een boodschappendorp, in het weekend een autoluw winkeldorp

roden zakenkring vergadering 1

Zakenkring Roden-commissie pleit bovendien voor aanstellen centrummanager

RODEN – ‘We’ klagen wat af. Over de economische crisis. Over het gebrek aan geld en de leegstand in het centrum van Roden. Over het feit dat Leek Roden als winkeldorp voorbij lijkt te streven. Over het gebrek aan publiekstrekkers in het centrum van Roden en over de auto’s die geparkeerd staan aan de Heerestraat. Kortom; wil Roden er bij blijven horen en willen ondernemers in het centrum weer een normale boterham kunnen verdienen, moet er iets gebeuren. Het is drie voor twaalf. Of later!

Eind vorig jaar heeft er op initiatief van de Kamer van Koophandel en de gemeente Noordenveld een schouw plaatsgevonden van het centrum van Roden. Drie onafhankelijke deskundigen hebben op basis van hun bevindingen een rapport samengesteld over bereikbaarheid, vindbaarheid, gastvrijheid en klantbeleving. Om die aanbevelingen en conclusies nader uit te werken (én gestalte te geven) is er door De Zakenkring een commissie samengesteld, een commissie die bestaat uit Diana Brink, Helga Halma, Lieneke van den Bosch, Janneke Schelling, Gerard Kremer, Henk Boxem, Bertjan Stadman, Henk Nijhof, Ids Dijkstra, Bart de Vries, Emiel van der Heide en Philip Huisman. Het rapport ligt er inmiddels en geeft enkele verrassende maar ook een aantal logische aanpassingen waardoor Roden zomaar weer zou kunnen groeien naar wat het eens was: hét winkeldorp in de buurt.

Het rapport zegt dat het centrum van Roden vooral groener zou moeten worden. Op dit moment is er geen enkele relatie tussen de prachtige natuur in de omgeving van Roden en het centrum. Ook de bewegwijzering zou aangepast moeten worden. Waar begint het centrum? Ook de scheiding tussen het centrum en de Brink komt in het rapport uitgebreid aan de orde. Geopperd wordt zelfs om het beeld van Ot en Sien te verplaatsen naar de nieuw ingerichte Albertsbaan (wanneer wordt gestart met de werkzaamheden?) De toerist zou dan namelijk automatisch naar het centrum moeten gaan om het beeld te zien. De muziekkoepel- gepland op de Albertsbaan- zou daarentegen geschikt zijn voor de Brink, zeker ook de terrassen van de horeca zouden er wel bij kunnen varen.

Ook zou volgens de werkgroep een duidelijke keuze gemaakt moeten worden tussen winkeldorp enerzijds en boodschappendorp anderzijds. Op dit moment is de opinie dat Roden een boodschappendorp is. Door de enorme hoeveelheid auto’s in het centrum wordt een langer, plezierig verblijf onmogelijk gemaakt. De werkgroep denkt daarom dat het veel beter zou zijn om het centrum op vrijdag en zaterdag autovrij te maken. Het gaat dan om de Heerestraat vanaf de ING tot aan Scapino en Wilhelminastraat vanaf de Rabobank en Padkamp tot en met de Aldi. Daarvoor zijn geen ingrepen nodig. Het is vrij eenvoudig te realiseren. Door de week zou Roden dan een boodschappendorp zijn en in het weekend dat gezellige winkeldorp. Ook wordt geopperd de rijrichting om te keren in het stuk Heerestraat van de Heereborch tot en met Scapino en de Padkamp. Bezoekers uit de richting Leek worden nu eerst om het centrum heen geleid. Logischer zou zijn ze rechtdoor het centrum in te laten rijden.

Ook over de huidige leegstand heeft de werkgroep zich een mening gevormd. Verpaupering ligt immers op de loer. Etalageruiten van leegstaande panden zouden voorzien kunnen worden van 3D-foto’s van collega-ondernemers of van de natuur in de omgeving. Ook zouden kunstenaars een podium kunnen krijgen in leegstaande panden, met de verplichting er op vrijdag en zaterdag te zijn.

Meest opmerkelijke conclusie van de werkgroep is echter dat het aanstellen van een centrummanager een goede zaak voor Roden zou zijn. Een centrummanager zou moeten zorgen voor een goede samenwerking tussen alle partijen die het werkgebied in het centrum hebben: Zakenkring, stichting Mensinghe, Volksvermaken, musea, Ot en Sien en de horeca. Bovendien zou de aan te stellen manager een duidelijke marketingvisie (wat wil Roden zijn?) moeten ontwikkelen en uitvoeren voor nu en in de toekomst. Volgens de werkgroep is investeren in een centrummanager een belangrijke investering in de toekomst van het centrum van Roden. Een sterk centrum heeft namelijk zijn invloed op heel veel terreinen: werkgelegenheid, een prettige plek om te wonen en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven.

KADER

Dinsdagavond kwam de Zakenkring Roden voor het eerst bijeen in het ‘post Jan Buiter tijdperk’. Meteen ook was gekozen voor een andere eetlocatie. Na eerst een periode Het Wapen van Drenthe en later De Pompstee, werd dinsdag voor het eerst vergaderd bij Merry Gold. Bovenstaand rapport kwam ondermeer aan de orde, net als de samenstelling van het bestuur. Want behalve Buiter maken ook Anneke Thie en Ate van der Veen niet langer deel uit van het bestuur van de Zakenkring. Dinsdag werden (unaniem) Bas Feenstra (De Zuivelhoeve) en Ron Schothorst (Rima) als nieuwe bestuursleden gekozen. Jan Post blijft voorlopig aan als voorzitter. Verder kwamen de financiële situatie, de activiteiten en de vorderingen rond de Albertsbaan aan de orde.