‘In gelul kun je niet wonen’

Vorige week woensdag was er geen raad… Twee woningcorporaties deden hun best zich zo goed mogelijk te presenteren richting de aanwezige raadsleden. Die waren goed vertegenwoordigd… in aantal. Dat gold ook voor de corporaties. De complete top van Actium en Woonborg was er wel zo’n beetje. Werden er veel opzienbarende dingen gezegd? Nou nee… De corporaties hebben de plannen en aspiraties drastisch bijgesteld. De tijden zijn er naar beweert men. Er is een minister die dreigt met strafheffingen. Dus sneuvelen er nieuwbouwplannen. En vliegen er mensen uit. De beloning voor de aanwezige top lijdt er niet onder. Onder hen directeur Elles Dost. "De Vrouw van Dik Twee Ton" wordt ze genoemd. Plaatjes zat waren van haar opgenomen in de sjieke brochure van Actium, waarvan ze directeur is…  Ze is ook een plaatje, op haar onverbiddelijke naaldhakken, waarmee ze driftige roffels over het tapijt ik de raadzaal trok. Praatjes waren er zat…Veel werd er gezegd. Er werd ook wel wat opgemerkt door de aanwezige raadsleden. Veel weerwoord echter werd er niet geleverd. Alsof men uit wou drukken de befaamde woorden van de legendarische bewindsman volkshuisvesting, begonnen als banketbakker… Jan Schaeffer: "In Gelul Kun Je  Niet Wonen"… Nee zo’n man als Jan Schaefer werd node gemist. Jan is niet meer… Zijn "Gelul" werd later zelfs gecensureerd door zijn eigen PvdA. Dat kon niet. Het werd vervangen door het wat neutraler klinkende "Geouwehoer"… Heeft men deze columns dan nooit gelezen? Nooit gehoord van duizenden woningzoekenden in deze gemeente? Nooit gehoord van volkshuisvestingsplannen die na dik 10 jaar proberen nog worden afgeblazen? Nooit gehoord van zoekers, die noodgedwongen bij moeder huizen. Of die op campings illegaal in de bossen van Noordenveld verblijven…? Natuurlijk wel. Deze rubriek wordt goed gelezen. Nee de raad wordt uitgenodigd minstens even kritisch te zijn op het volkshuisvestingsdossier dan schrijver dezes. Het leek er niet op. Reden is dat men bijvoorbeeld over de hoge cijfers van de woningzoekenden vanuit de corporaties wat vraagtekens plaatst. Heel subtiel. Was het nog niet zo lang geleden, dat men de woningzoekende woningen, die beschikbaar kwamen zelf aan bood? Dat is er niet meer bij. Tegenwoordig moet U zelf reageren als U denkt dat er wat leegkomt of via de website van de corporatie aangeboden wordt. Doet U dat niet dan wordt U niet meer meegeteld als serieuze woningzoeker. U moet minstens eens per jaar regeren… Een woning, die leegkomt en waarop niet minstens 5 (vijf!) woningzoekenden reageren, wordt als onverhuurbaar beschouwd (..). Er waren werkelijk raadsleden, die deze onzin voor zoete koek slikten… Zo snijdt het mes aan twee kanten. Van de woningzoekers kan meer dan de helft weggecijferd worden als ordinaire wachtlijstpuntenverzamelaars… En heeft zo de corporatie een argument in handen, dat het met de nood, zo handig weggecijferd, wel meevalt… Wat men wel deed was als corporatie koopwoningen op de markt te brengen en zelfs grote aantallen als sociale woningbouw bedoelde woningen in de verkoop te zetten. Daar zat zelfs voor de bestuurders een leuke bonus aan vast. De smoes was, dat deze woningen zo door de huurders verwaarloosd waren, dat alleen cascoverkoop aan knutselgrage kopers een optie was… Daar ging zelfs een enkel raadslid in mee… Jan ten Hoorn (Gemeentebelangen) vond het wel een positieve ontwikkeling. Enige uitzondering was Evert Janssen (PvdA)… Die zei heel subtiel richting de directeur van Woonborg Jacob Kielman, dat hij eens had meegerekend en becijferd dat het woningbestand door verkoop en minder nieuwbouw de laatste jaren behoorlijk gedaald was. "Wat zijn Uw plannen om daar wat aan te doen, meneer Kielman?" Nu aarzelde Kielman en meldde dat hij dat nog niet wist. Onmiddellijk schoot ik de heer Kielman na afloop aan. Hij stond net met een van de betrokken wethouders, Reint Jan Auwema te praten… "Zeg heer Kielman", begon ik. "Ik hoorde U net zeggen, dat U nadacht over de geslonken woningvoorraad… Mag ik vragen in welke richting U denkt? Zou dat misschien in de richting van minder verkoop en meer bouw kunnen zitten?" Vulde ik zelf maar in… " Dat zou heel goed kunnen…" Hoorde ik heel duidelijk Kielman zeggen. Ik stootte Reint Jan aan… "Nou je hoort het… je weet waar je hem in de toekomst op aan kunt spreken". Of Reint Jan en de niet aanwezige Henk Kosters dat gaan doen? Ik houd u op de hoogte. Benieuwd wat ze in de op komst zijnde huisvestingsnota daarover zeggen… Daarvan houd ik U op de hoogte. Niet te veel woorden… Daden graag, anders zeggen we met Jan Scheafer destijds: In gelul kunnen we niet wonen… Dat U dat even boven Uw bedje in Uw eigen koophuisje hangt…